Click me
Transcribed

How does Nuclear Powerplant work?

КАКО РАДИ Нуклеарни реактор НУКЛЕАРНА Апсорбери Нуклеарни реактор је срце електране. У његовом централном делу, језгру реактора, контролисаном нуклеарном фисијом настаје топлота. 3бог своје правилне и круте молекуларне ЕЛЕКТРАНА? структуре, контролне Најраспрострањенији тип реактора данас је (апсорбујуће) шипке могу да заробе слободне неутроне. Од материјала се најчешће користе легура сребра, индијума и кадмијума, и легуре бора. peaKTop C BOAOM nog npuTNCKOM, NnU PWR - Pressurized Water Reactor (y BMWE og 23O HYKneapHnx Нуклеарна електрана је у суштини термоелектрана у којој је главни извор топлоте нуклеарни реактор. Као што конвенционалне термоелектране производе електричну струју коришћењем топлотне енергије настале електрана). Принцип рада нуклеарних електрана С PWR peaктором заснива се на принципу два одвојена расхладна круга; расхладног круга реактора- примарног круга, и расхладног круга сагоревањем фосилних горива, тако нуклеарни реактор користи топлотну енергију насталу процесом нуклеарне фисије. генератора паре- секундарног круга. Уопштено, нуклеарне електране се међусобно разликују по конструкцији реакторског постројења, дакле по изгледу примарног расхладног круга. 8 mm 1t челична льуска под притиском УГЉА Jезгро реактора 9 mm UO2 Jезгро реактора је резервоар напуњен водом (најчешћe), која служи као модератор, у коју су убачене шипке са уранијумским 2,5 t ДРВЕТА горивом, заједно са апсорбујућим шипкама које контролишу реакцију нуклеарне фисије. 500 m ЗЕМНОГ Једна оваква таблета UO2 ослобађа енергије ГАСА 6001 посуда HAOTE колико и 1 тона угља, реактора 2,5 тона огревног дрвета, три бурета од 200 литара нафте или 500 кубних метара земног гаса. температурни штит Модератор Медијум који смањује брзину неутрона који регулатор улазе у њега, на брзину при којој слободни неутрони притиска Гориво могу да изазову цепање језгра атома. око 4%). Обогаһени уранијум се претвара у прах уранијум-ди- оксида који се затим сабија у таблету. Ове таблете се затим Најчешће се као Мање од 1% природног уранијума је фисија- билни изотоп U-235. па је због тога већини реактора потребно обогаһено гориво. модератор користи вода (74% реактора, укључујући и PWR), затим чврсти графит (20%) и тешка вода (5%). Процес обогаһивања jе повећање удела U-235 y уранијуму (на слажу у шипке које се затварају и користе као гориво. пумпа Примарни круг Генератор Генератор претвара кинетичку енергију из турбине у електричну енергију. За примарно хлађење Вода остаје у реактора користи се обична вода која течном стању и при високим темпе- кружи реактором при температури од 315°С. ратурама због великог притиска (15 MPa). генератор паре Ланчана реакција Када се тешко радиоактивно језгро, као што је на пример језгро изотопа уранијума U-235, бомбардује неутронима, долази до фисије, односно цепања језгра, и тада се ослобађа невероватна енергија. Тешко језгро се затим парна турбина распада на два или више лакших језгара (попут баријума и криптона) ослобађaјyћи кинетичку енергију, гама зрачење и слободне неутроне. Ови неутрони потом доводе до фисије све више језгара, покрећући ланчану реакцију и ослобађајући огромну енергију. Секундарни круг Вода примарног круга се користи за загревање воде секундарног круга која постаје засићена пара (притиска 6,2 MPа), на температури од око 275°C и која се језгро слободни U-235 неутрон користи за покретање парне турбине. 235 "U 92 кондензатор паре Према званичним извештајима од 16. jануара 2013, на свету постоји 439 активних расхладни нуклеарних електрана, круг распоређених у з1 земљи.

How does Nuclear Powerplant work?

shared by aleksandarsavic on Feb 12
490 views
2 shares
0 comments
Science infographic project done for Center for the promotion of Science

Source

Unknown. Add a source

Category

Science
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size