Click me
Transcribed

Circle of emotional abuse

MECHANIZM DZIAŁANIA PRZEMOCY EMOCJONALNEJ Cykl przemocy i jego fazy 3. „MIESIĄC MIODOWY" 1.CISZA PRZED BURZĄ W tej fazie wszystko się zmienia. Sprawca przeprasza za swoje zachowanie, obiecuje poprawę. Bywa czuły, troskliwy, zapewnia o miłości, usprawiedliwia swoje zachowa- nie: kupuje prezenty, kwiaty. W tej fazie narasta napięcie i agresyw- •ność sprawcy. Każdy drobiazg wywołuje jego irytację. 2. GWAŁTOWNA PRZEMOC W fazie tej z mało istotnych powodów docho- dzi do ataku agresji i rozładowania złości. Ofiara jest raniona psychicznie. I. PIERWSZY AKT PRZEMOCY rerażenie, beżradność, yštyd Viiytacje czuje się winny • i żałuje tego, co zrobił • strach, niepewność 53% sprawców twierdzi, że sytuacja może się powtórzyć 36% kobiet doświadcztla przemocy psychjczhėj SPRAWCA ARYRASZA OBA A SE SANKCJI PRANAER DHANA DOCNODZA DO WNIOSKU TEBIAINAYOERT doEHƯ0ZI DO SPIEC POMIĘDZY OFIARĄ A SPRAWEA POSZURUJE PRETEKSTU) OFIARA REAGUJE, WZYWA POLICJĘ, GROŻ SPRAWCY ROZWODEM. \bezradność, wstyd 29% dhanpo akcie przemocy korysta z pomocy 2. KOLEJNY AKT PRZEMOCY poczucie be amast poczucie braku kontroli nad własnym losem, rezygnacja z podejmowania decyzji irytatja próbuje opanować irytację trana depresja 26% kobiet dośwłądcza przemocy pšychiczhej wiele razy SARAWEY NIE SAOTVA KARA DETARA ZA WSZELKA CENE PRÓBUJE UNIKNĄĆ ROWTORŻENIA SIE SYTUAĆJI OFIARA W WYNIKU OPIESZAŁOŚCI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI PRZESTA JE REAGOWAC Aewnastise phiżenie pa žiomhuhịcjatywy, MASomatyczne: 59% Vohiať twierdzi, że pomoc estiony wymiaru Sarawiedliwości jest heskúteczna 3. KOLEJNY AKT PRZEMOCY atraca świadomaść, zaczyna is jej wydawać, że to norma • permanentny stres i poczucie zagrożenia SPRAWCAALAYNA DECYDOWAĆ ČLACLE NAPIECIE NIEPEWNOŚĆ DOCHODZI DO ZRANIENIA WTÓRNEGO: ORARA MÓWI O PROBLEMIE I ZOSTAJE ZLEKCEWAZENA, es otaz bardiziej • Bratem kapastliwy asamokontroli 49% asbb aważa, że ofiara akceatuje swoją sytuacje 4. KOLEJNY AKT PRZEMOCY Występują paraliże senne, wizje a jawie, bezsenność brak poczucia winy, duża pewność siebie o fiara godzi się na przemog MIESIĄC Opaw aORANIEZA SE DOBRAKU PRZEMOC SAATA SE CORAE BARDZ rvEDZYAKTAMIÀGRES JI, CORAZ ŻADZIEJ TERUJA PUMBIY NIMI PRZERWY SPRAWCA ODCINA OFIARE OD OTOCZENIA Ce DAJE MU PEŁNA KONTOLE NAD JEJ ŻYEIEM 9% ankietowanyck tiierdai że mąż ma prąya tarkdowad z kim spotyka sie ana Przerażenie kezkahdg wtya 5. KOLEJNY AKT PRZEMOCY OFIARA DOCHODZI DO WNIOSKU, ŻE ZASŁUEUJE NA TAKIE TRAKTOWANIE sbepuja RSO spół stresu pourazowego, spotykarypkaleizy, utraca zdolność samooteny presia, bezsenność

Circle of emotional abuse

shared by HannaGrabowska on Aug 18
134 views
0 shares
0 comments
In cooperation with Agnieszka Axe, representing portal ROWNOSC.INFO and anti-discrimination Education Society tion (TEA) The aim was to create a clear substance by visual form, currently showing the ...

Publisher

Agnieszka Siekiera

Category

Human Rights
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size