Click me
Transcribed

Dooms Days of the past and future. infographic

EM EMEDIA.AM INFOGRAPHICS Þuşuylau Lhu ughuuphp Lu uhuuph 365 tyhuynunu, wuunywbupuu hjunhnu nhyunwyhughu yulufuwuntutų En, nn htlug utr au u4 uu pyunyniajwu wjn ununnLu yqu wzhuwnhh ytnen 400 bruuuhwjnu wutuwhwjunuh upptphg Uununhu Bniphwghu qunwh tn, nn wnntu buuti E au u4uL ephuunnuh qifuwuunn pzuwuhu' Ltnu nL 400 pywlywuhu qwini E wzhuwnhh nL uunnynlajuu utren 800 enhuunnutnuajuu yun 2ngwuh hnluwtqnl ujwunuhgutrhg Utquun Rnyhnu UpnhywlU hn au u4 uu wzłuwunnipjnluutnnLu u2nLu tn, nn wzłuwnhh ytnen qwinl E 800 aywywuhu Rnnuh Mwuy Uhlytuunnnu 2-n \hwuntu t quihu hwjunwpwnnyajwup, nh wzhuwphh tnen thutini E 1000 pywyuuh hnLuųunh 1-hu: hupn 3nnuh Mwup quhwywiti t 999 - 1003 pyuyuliutnhu 1000 1033 tynnywjh pnhunnljultrp hwywunwgwó Ehu, np unn hwqunwujuyh hunLu Pnhuunnuh uwhyuu ununhu' 33-wujuyp uzwlwynnytinı E «uzhuwphh ytnenų» 1688-1700 Uhguwnwnjwu 2nunjulunwgh ưuptuuunhynu 2nu Ltutrwjh huzywnyutnny htlug wju unwnhutnh nuaugpnLu tn uwpuwintuunLu wzłuwnhh ytngu ni unn duuwluwyutnh uhyqpp 1774 Ujn onp untnh nutgwų Ennu ưnınnuyutph 2ptnpp` 3nLuyhuntn, Ưupu, Ututru u Utryninh, nnp ywpnihy hwjn Eiyn Ujunnjh ynnung utyuwpwuyti tn, nrutu wzhuwnhh ytngh uwhuwlzul UU3huh 8 1848 Uzhuwnhh ytneh unwrtrahun hwlwdwju nnluhuwgh hnqunnwywu yuhuhywjh ywlipuwqnizwynipjuli 1900 NnLuwuunulunLu jwju unwnwonLu quwd «4wnuhn ưuh» unuunwynnuywu zunduwu utrywjugnighgutpnh ynnuhg purnqunlu tn, nnytu «uzłuwnhh ytngh» huunwy unwntahy: Tu wwundwn nunawų, np Swnwyuu NnLuwuunulunLu uh puluh hunjnyn unulnwiynnutr qnndtghu gnLgwnnwywlu hupuwuwuunipjniu wjntinų hntug huwnnjyutnh unw 1969 Uutrhywgh puluunwuun qnnn Nt) Pntnptnhh «lunu wzhuwphh ytngu» E ujwunuywdpnLu wju onu En 30YStuetrh 19 htug upynlư, nnutu wutu ytuņwuhh utneh on 2000 Uutnhywgh hwjunuh qnızwy Enqun etjuhh yuuhuwuntunLufutnh hwuwduju 1999 pyuyuuhu utınp E uyuytn unenlywjhu wwuntrwqu, nnu wnntu hugnnn, unwnh ytrwótini tr unn hwuwzhuwnhwjhu uwuntnwquh ni huluqtguti dupnywjhu hwuwpwynypjulu ynrowluilul: 2000 pļuyull hupuhu uh 2wrp wunnupwliltrh nL qnızwljutrh ynnung utlluupuluyti E, nruytu hwyulwyulu wuuwphų «wzhuwphh ynndwuluu»: 2009 UnuunpunwunLuh wzhuwunnLajnLuutnh nLunLıfuwuhnniPjulp qpunynn qhunwluwyul mhuntr Lnnhu htug wju ununtphtu tn pugwhwjunti nurptngtinų hwjunuh uhguununjuu wuunnwqnizwyh qnnLajnluutpp Uju ontnh ynw E wyununynLu Uujwlutnh hwjunuh opwgnjgn: h ntu, wytih ining qhunwyuu ntystuetrh 21-23 utyuwpwunLajnLuutrnlu hwujunuh t, 2012 nn unujwi orwgnijgh wywnunnų, ng at uwjuwintuunLu E «wzhuwnhh ytng»-n, wIL uwnquuytu unljul 2ngwlup 2036 Uunphu tryuwpwnp htug wjn unwpnLu ywluguh trynhg puyuyuuhu unun htnwynnnLajuu unu: čwun wuunnwqtunutnp puyuyuhu uto tu hwlupnlu huwrwynnnupjnLuutnp, nn tryuupwpp ywnnn E 2wnduti htug tryrh ninnnLPjwuup Uh zwnp wnpjniņutr yunwh tu, nn huwhwy LynLunnup htug wju phtu t yuluhuuqnızuyti hn nLunLfuwuhnnipjnLulutrh ute, nrutu «uzhuwnhh ytngh» huunwy unwntrphy 2060 3797 LwunnunwunLuh «Lwuuy ytuwnh nnnnlu» hwunywbnLư wju unwntphyn uzynLư E, nnutu «uzhuwnhh ytneh» unwntrahų 4,5-5 Untqullu wjnytinų' ynwnlw «yuruhn huyw», nnh htunuwupnų wju wjupulu yutðuluw, nn ULU surh uLe ninnuyhnntu hn utg ywnuh wutuwunun unınnwlyutru, win pynlu Utnynınhu, ututruu, tryhru ni Uupup: Uhugu wjn upntu gtruwuunháwluh yunnnly punånugnLufutnhg nL unwrwintuwy untunutnhg uninnuyu hupuhu ưunnyniajul hwuuup yihuh wluhunwu yjuluph hwuwn «...hul wjn opiļu luupu ng np sghynh, ng lupluujhu hpizyıulfutipp, ng npnhu. 4hyt uhuju Luypp upu»: Uytununuu pun Uwnynuh 13:31-32 EM EMEDIA.AM | INFOGRAPHICS

Dooms Days of the past and future. infographic

shared by 517design on Aug 13
24 views
0 shares
0 comments
Infographic with data on dooms days prevised in the past and expected to be in future

Publisher

eMedia Agency

Tags

doomsday

Source

Unknown. Add a source

Category

Education
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size