Click me
Transcribed

Animals in winter

Jak pečovat o zvířata v zimě Deník radí Zimni obdobi spojené se sněhem a mrazivými teplotami müže být zátěží i pro psy a kočky. Pokud váš domácí mazliček po celý rok žije venku, je nutné myslet na opatřeni, která zabráni nebezpečnému podchlazení. Ohroženi mohou být i domácí psi, kteří jsou vystavováni přechodům z vytopeného bytu do mrazu. Jak předcházet rizikovým situacím a na co si dávat pozor? Co hrozí vašim domácím mazlíčkům Vánoční nástrahy Pozor na popáleni zvidavého domácho mazlička PODCHLAZENÍ Ohrobená jsou předevšim miada zviřata do deseli měsiců věku (jejch lemoregulačni mechanismy nejsou plně vyvinuty) a starši zvřala krákosrstých plemen. NEMOCI od svičak Zvífatom hrozi prochladnuti homich a doinich Vyvarujle se velkého hiuku a elekta (pyrotechnika, prskavky. cest djchacich a močového aparátu. Přiznaky: apalie, nechulerstvi a neochota k pohybu, dušnost, kašel, nutkání na močeni a pomočováni. Co delat Phi pozorováni priznaků u svého 1 Myslele na to, 2e ldské pochoutky zvifatim přiliš nesvědči. Priznaky: teplota nižši než 35 °C, fřes, apatie, křeč, ztráta vědomi. Co délat: Pfemistete zvite do vyhtató mistnost, zabato ho do deky a obložie lahvemi s teplou vodou nebo elektrickou dečkou. Co nadělit zvířatům pod stromeček? mazlička se obratle na veterinate. Pokud ma zvile tepiotu pod 32 "C, položle ho do leple vody. O Priznaky nikdy nepodceriuje! V připade, že po zahlati na 37-38 "C přetrvávaji kieče, vyhledejle pemoc velerináře. VENČENÍ PRO PSY Sniženi kelesné leploty se müže vyskylovat u něklerých závažných anemocrěni (akutni selháni ledvin, šok, otrava, úraz, ucpaná močová trubice atd). V techto pipadech spechejte k velerinah Zejména městské psy ut od podzimu otužujke aktivnim pohybem venku. Zmni procházky by nemely být přlis dlouhé a pes by se mél proběhnout, aty neprochlad. Domáci kočky midek sušene vepfové umeik kost ucho ven urölé nenutle. Jak tomu předejít PRO KOČKY Tipy: BOUDA Zajstěte svému mazliökovi, který přes zimu pobývá venku, zaleplenou a pled vhkostl Vyvarujke se rychlých přechodů z mrazu do lnpleho prostedi (nechte zvite aklmatizovat v garádi a na chodbe). nový pelišek umh mys na hrani pozoc, nemela by obsahoval korky) Skrabado Nejvhodnejši doba pro venteni je okolo poledne, kdy není tak siný mráz • Po procházoe psa vysvlečie z oblečku a osušte. Behem mrazi zvífe nekoupejle, srst dokonale vysycha az po 48 hodinach. chránénou boudu. Boudu zateplete senem, samou, dekami, starými hadry, polystyrenem apod. Ošelfujle lapky pel i koček, posypavá sül je vysušuje a dráždi. Vhodným připravkem je napi vazelina. PRO DOMÁCÍ PTÁČKY Dejte pozor, aby zvíte nežralo snih, Miže mu zpiscbit žaludočni nebo sfevní katar KRMENÍ sipiová kost na broubeni zobaku Dbete ra zvjšené množstvi bikovin, tuki a sacharidi. Hidejle, zda zvife po urcté značce granuli opravdu prospivá nehubne, má adekvani mnotsivi výkalů, küle a srst je v dobrém stavu apod). Obzvašle staršim peim velkých plemen podávejle kloubni výživu. Vyhnéte se kluzkým povrchům, kde hrozi úrazy. zrokko do kece OBLEČENÍ PRO PSA Doporučuje se zejména pro krátkosrstá piemena, uniché snadneji hrozi prochladnut. Voto oblečeni, které zakrývá hlavně htbet a bedra. Prodávaji se Myslete i na volně žijici ptáky a v zimním období Jim pravidelně chystejte vhodný příkrm. Tipy: I speciálni bobčky pro psy, kleré by mély zamezit poškozeni tlapek od zmrde semena (slunečnice, proso, konopi, vozovky a posypové sol. • Granule múžele vylepšit lososovým olejem nebo leplým nesoleným vývarem z kosti. TIP: Vaty zvatte nároky konkrétní rasy psa Jiné počadavky bude mit francoueský buldodek v porovnáni se sibifským huskym. Nejvice ohrožena jsou v zimě menši kratkosrsta plemena. mak, něné seminko), drcena jadra vlašských a liskových ořechů, ovesné vioöky, lj nebo lukovà směs, plody a babule (jeřabiny, plody bezu, hiohu, seminka bodaků apod), Izv. zadina - odpad z miatoek a čistock obili • Pfed jednorázovou porci krmeni uptednostnite dve krmné dávky. • Psa kmle at po procházoe. zbytky z kuchyně (sül pro ptiky působi jako jer), petiva, zviaste čerstvé • Zviřei, kleré i ples zimu pobývá venku, pařidle nezamrzajici misku Pouze kachny a labuli mateme kmk peävem, pfipadné pfebytky soi vylouči snáz než ostatri ptid. TUKOVÉ KRMÍTKO Jak vyrobit krmítko provázek na zavešeni TIP: Napf. kosim motele nabizet i jablka nebo nesolené brambory Mnozi ptáci si pochutnaji na mase. borová Materiál: Pfevrácený květnát, kokosová skořapka, borova či smrková Sska, provázek. nebo dostalečně smrková O DŘEVĚNÉ KRMÍTKO velka stiska šiška Postup: Kvelinat s navieknutym provázkem zalijeme tukovou směsi (rozehiatý buk se seminky či droenými ařectry) a necháme zuhnout. Použit müžeme i kokosovou skořápku nebo ššku, kterou do směsi namočime. Materiál: Dřevo s kovem nebo umělou hmolnu. deska Postup: Základnu krmika opafete nizkým zábradim ve výšoe asi dvou centimetra, aby vitr nesmetal potrava na zem. Düležilá je dostalečné velka strska, která chráni krmivo pred vhkem. V rozkch krmitka ponechte mezery pro odlok vody. zábradi chránici 1х1 т potrava pfed odfouknutim výška 60-80 cm Umistání: Na mista, kam nesviti STŘIŠKOVÝ ZÁSYP slunce, aby se tuk nerozpustil. min. 1,5m nad zemi mezera pro odtok vody Vhodný pro zmožravé plaky, klei sbiraji polravu na zemi (stmad, penkavy). výška 20 cm Umistěni: Minimané jeden a pil metru nad zemi a dva metry od nejbižšiho stromu (aby nebylo snadno dostupné predaloram) připadně na vělev pomoci drátu nebo kvēliná Materiál: Dfevo s kovem nebo umelou hmolou luková směs min. 2 m Postup: Jde o stišku razměri přiblžně jeden met na metr, klercu umistime na čtyři kuly, Predni kily jsou asi 60-30 cm vysoké, zadni jen 20 cm. Umistáni: Na miste chráneném proti nepfiznivým kimatickým podminkam provázku. od nejblesiho stromu uzal za klerý se může plaček chytt (NEWSLAB 2DROJ: STATi VETERINARNI SPRAMA ČESKA SPOLENOST ORNITOLOGICKA, MOJEKOCKA CZ. PESWEB CZ

Animals in winter

shared by Newslab on Dec 08
111 views
1 shares
0 comments
Animals in winter (dogs, cats and birds)

Publisher


Designer


Category

Animals
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size