polityka

Apple to the Ballot Box: How to Vote in the App Store

Image was made amateur way based on the results of surveys conducted in the Polish AppStore application using the "Elections 2011." Jabłkiem do urny - czyli jak zagłosowałby App Store. Grafika została wykonana sposobem amatorskim na podstawie wyników ankiet prowadzonych w polskim AppStore przy pomocy aplikacji "Wybory 2011."
Subscribe to RSS - polityka