Joomla qua những con số

shared by joomlaviet on Jul 30, 2012 in Technology

225 views

0 faves

0 shares

0 comments

Cộng đồng Joomla! Việt Nam Joomla được phát triển liên tục trong 7 năm. Hiện có rất nhiều thay đổi so với phiên bản đầu tiên. Với infographic dưới đây, bạ...
Tags: joomla
Category: Technology

Publisher:

joomlaviet
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size