Bạn đang đánh mất khách hàng như thế nào?

shared by HaiNH1993 on May 15, 2014 in Technology

41 views

1 fave

1 share

0 comments

Thiết kế Website để bán hàng là một chuyện. Quan trọng là bạn có bán được hàng và lôi kéo được khách hàng tới Website hay không. Infographic này nói về các n...
Tags: None.
Category: Technology
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Embeded for hosted site:

Click the code to copy
<div class='visually_embed'><img class='visually_embed_infographic' src='https://visual.ly/node/image/126942?_w=540' alt='Bạn đang đánh mất khách hàng như thế nào?' /><div class='visually_embed_cycle'></div><script type='text/javascript' src='https://a.visual.ly/api/embed/126942?width=540' class='visually_embed_script' id='visually_embed_script_126942'></script><p> From <a href='https://visual.ly?utm_source=content-embed&utm_medium=embed'>Visually</a>.</p></div>

Embeded for wordpress.com:

Click the code to copy
<div class='visually_embed'><iframe width='1' height='1' style='width: 1px !important; height: 1px !important; position: absolute;left: -100px !important;' src='https://visual.ly/track.php?q=https://visual.ly/community/infographic/technology/b%E1%BA%A1n-%C4%91ang-%C4%91%C3%A1nh-m%E1%BA%A5t-kh%C3%A1ch-h%C3%A0ng-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o&slug=communityinfographictechnologyb%E1%BA%A1n-%C4%91ang-%C4%91%C3%A1nh-m%E1%BA%A5t-kh%C3%A1ch-h%C3%A0ng-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o'></iframe><a href="https://visual.ly/community/infographic/technology/bạn-đang-đánh-mất-khách-hàng-như-thế-nào/?utm_source=visually_embed"><img class='visually_embed_infographic' src='https://visual.ly/node/image/126942?_w=540' alt='Bạn đang đánh mất khách hàng như thế nào?' /></a><div class='visually_embed_cycle'></div><p> From <a href='https://visual.ly?utm_source=content-embed&utm_medium=embed'>Visually</a>.</p></div>
Customize size