Liczba dzieci a rozwody w Polsce

shared by Bogna on Jul 18, 2013 in Science

439 views

0 faves

0 share

0 comments

Wizualnie przedstawiony raport zależności między liczbą dzieci w rodzinie a prawdopodobieństwem rozwodu. Na podstawie danych z raportu demografów z Uniwersytetu Łódzkiego.
Tags: None.
Category: Science
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size