ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ

shared by kaplaninternational on Jun 13, 2013 in Politics

729 views

1 fave

1 shares

0 comments

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาตร์ สามารถพิสูจน์ได้ว่า คนที่สามาร...
Tags: None.
Category: Politics
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Embeded for hosted site:

Click the code to copy
<div class='visually_embed'><img class='visually_embed_infographic' src='https://visual.ly/node/image/75716?_w=540' alt='ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ' /><div class='visually_embed_cycle'><span>by </span><a target='_blank' href='http://www.sfgdesign.com?utm_source=visually_embed'>Sergio Fernandez</a>. <br/></div><script type='text/javascript' src='https://a.visual.ly/api/embed/75716?width=540' class='visually_embed_script' id='visually_embed_script_75716'></script><p> From <a href='https://visual.ly?utm_source=content-embed&utm_medium=embed'>Visually</a>.</p></div>

Embeded for wordpress.com:

Click the code to copy
<div class='visually_embed'><iframe width='1' height='1' style='width: 1px !important; height: 1px !important; position: absolute;left: -100px !important;' src='https://visual.ly/track.php?q=https://visual.ly/community/infographic/politics/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9&slug=communityinfographicpolitics%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9'></iframe><a href="https://visual.ly/community/infographic/politics/ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ/?utm_source=visually_embed"><img class='visually_embed_infographic' src='https://visual.ly/node/image/75716?_w=540' alt='ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ' /></a><div class='visually_embed_cycle'><span>by </span><a target='_blank' href='http://www.sfgdesign.com?utm_source=visually_embed'>Sergio Fernandez</a>. <br/></div><p> From <a href='https://visual.ly?utm_source=content-embed&utm_medium=embed'>Visually</a>.</p></div>
Customize size