มัสยิดอัลฮะรอมในยุคต่างๆ

shared by shareef1400 on Feb 04, 2014 in History

118 views

0 faves

0 shares

0 comments

อธิบายถึงการต่อเติมและบูรณะ มัสยิดอัลฮารอมในสมัยต่างๆ โดยอ้างอิงข้อม...
Tags: None.
Source: Unknown. Add a source
Category: History
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Embeded for hosted site:

Click the code to copy
<div class='visually_embed'><img class='visually_embed_infographic' src='https://visual.ly/node/image/106483?_w=540' alt='มัสยิดอัลฮะรอมในยุคต่างๆ' /><div class='visually_embed_cycle'></div><script type='text/javascript' src='https://a.visual.ly/api/embed/106483?width=540' class='visually_embed_script' id='visually_embed_script_106483'></script><p> From <a href='https://visual.ly?utm_source=content-embed&utm_medium=embed'>Visually</a>.</p></div>

Embeded for wordpress.com:

Click the code to copy
<div class='visually_embed'><iframe width='1' height='1' style='width: 1px !important; height: 1px !important; position: absolute;left: -100px !important;' src='https://visual.ly/track.php?q=https://visual.ly/community/infographic/history/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86&slug=communityinfographichistory%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86'></iframe><a href="https://visual.ly/community/infographic/history/มัสยิดอัลฮะรอมในยุคต่างๆ/?utm_source=visually_embed"><img class='visually_embed_infographic' src='https://visual.ly/node/image/106483?_w=540' alt='มัสยิดอัลฮะรอมในยุคต่างๆ' /></a><div class='visually_embed_cycle'></div><p> From <a href='https://visual.ly?utm_source=content-embed&utm_medium=embed'>Visually</a>.</p></div>
Customize size