Lịch Sử âm Nhạc Của Apple

shared by Beanshine on Jun 05, 2014 in Entertainment

68 views

0 faves

0 shares

0 comments

Apple, công ty giá trị nhất lịch sử, hẳn có một tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc. Cùng xem quá trình phát triển của âm nhạc tại Apple, từ năm 1977 đến 2014.
Category: Entertainment

Publisher:

Beanshine

Designer:

Duy Le
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size