Phát triển kỹ năng cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam

shared by worldbank on Dec 04, 2013 in Education

163 views

0 faves

0 shares

0 comments

Lát cắt về những kỹ năng cần thiết và ba bước để phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động ở Việt Nam hướng tới một nền kinh tế thị trường hiện đại.
Tags: None.
Category: Education

Publisher:

worldbank
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Embeded for hosted site:

Click the code to copy
<div class='visually_embed'><img class='visually_embed_infographic' src='https://visual.ly/node/image/97040?_w=540' alt='Phát triển kỹ năng cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam' /><div class='visually_embed_cycle'></div><script type='text/javascript' src='https://a.visual.ly/api/embed/97040?width=540' class='visually_embed_script' id='visually_embed_script_97040'></script><p> From <a href='https://visual.ly?utm_source=content-embed&utm_medium=embed'>Visually</a>.</p></div>

Embeded for wordpress.com:

Click the code to copy
<div class='visually_embed'><iframe width='1' height='1' style='width: 1px !important; height: 1px !important; position: absolute;left: -100px !important;' src='https://visual.ly/track.php?q=https://visual.ly/community/infographic/education/ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-k%E1%BB%B9-n%C4%83ng-cho-m%E1%BB%99t-n%E1%BB%81n-kinh-t%E1%BA%BF-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t&slug=communityinfographiceducationph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-k%E1%BB%B9-n%C4%83ng-cho-m%E1%BB%99t-n%E1%BB%81n-kinh-t%E1%BA%BF-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t'></iframe><a href="https://visual.ly/community/infographic/education/phát-triển-kỹ-năng-cho-một-nền-kinh-tế-thị-trường-hiện-đại-ở-việt/?utm_source=visually_embed"><img class='visually_embed_infographic' src='https://visual.ly/node/image/97040?_w=540' alt='Phát triển kỹ năng cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam' /></a><div class='visually_embed_cycle'></div><p> From <a href='https://visual.ly?utm_source=content-embed&utm_medium=embed'>Visually</a>.</p></div>
Customize size