Chuyện xây tượng đài 411 tỷ ở Việt Nam

shared by shadowtranvn on Mar 17, 2015 in Economy

31 views

0 faves

0 shares

0 comments

Chuyện xây tượng đài 411 tỷ ở Việt Nam, câu chuyện bi hài xoay quanh bức tượng dài Mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất Đông Nam Á.
Tags: vietnam
Category: Economy

Publisher:Writer:


Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size