استفاده از سنسورهای تبلت در فعالیت روزانه

shared by farassoo on Jul 07, 2014 in Computers

50 views

1 fave

1 shares

0 comments

تبلت های فراسو از معدود تبلت های موجود در بازارهستند که در رنج قیمتی خود ، دارای 13 سنسور داخلی قدرتمند می باشند...
Tags: None.
Category: Computers

Publisher:

Mehran Farahraz

Designer:

Mersedeh Maghsoodi
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

Embeded for hosted site:

Click the code to copy
<div class='visually_embed'><img class='visually_embed_infographic' src='https://visual.ly/node/image/156878?_w=540' alt='استفاده از سنسورهای تبلت در فعالیت روزانه' /><div class='visually_embed_cycle'></div><script type='text/javascript' src='https://a.visual.ly/api/embed/156878?width=540' class='visually_embed_script' id='visually_embed_script_156878'></script><p> From <a href='https://visual.ly?utm_source=content-embed&utm_medium=embed'>Visually</a>.</p></div>

Embeded for wordpress.com:

Click the code to copy
<div class='visually_embed'><iframe width='1' height='1' style='width: 1px !important; height: 1px !important; position: absolute;left: -100px !important;' src='https://visual.ly/track.php?q=https://visual.ly/community/infographic/computers/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87&slug=communityinfographiccomputers%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87'></iframe><a href="https://visual.ly/community/infographic/computers/استفاده-از-سنسورهای-تبلت-در-فعالیت-روزانه/?utm_source=visually_embed"><img class='visually_embed_infographic' src='https://visual.ly/node/image/156878?_w=540' alt='استفاده از سنسورهای تبلت در فعالیت روزانه' /></a><div class='visually_embed_cycle'></div><p> From <a href='https://visual.ly?utm_source=content-embed&utm_medium=embed'>Visually</a>.</p></div>
Customize size