Làm sao để đặt pass cho file và folder Win 10

shared by diemquynhhn9x on Mar 25
0 views
0 shares
0 comments
Trong hệ điều hành Windows 10, đặt mật khẩu cho tệp tin và thư mục là 1 trong các bí quyết để bảo vệ dữ liệu quan yếu của bạn khỏi các người sử dụng ...

Tags

None.

Category

How To
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size