Chia sẻ cách sử dụng bộ lọc của Excel

shared by diemquynhhn9x on Mar 22
0 views
0 shares
0 comments
Bộ lọc trong Excel, hay còn gọi là Bộ lọc Tự động trong Excel – AutoFilter, là 1 cách nhanh gọn để hiển thị thông tin thúc đẩy tại 1 thời điểm một mực và...

Tags

None.

Category

How To
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size