การเริ่มต้นใช้เครื่องหมายโลโก้ในอดีตกาลได้มีการใช้เครื่องหมายโลโก้ที่ใช้ประโยชน์ทางการค้ามากกว่า 50 ปี แล้วไม่มีผู้ใดสามารถบอกได้ว่าใครคือบุคคลแรกที่สร้างเครื่องหมายโลโก้ขึ้น บางทีผู้ที่ออกแบบโลโก้อันแรกอาจใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

shared by websitewebsite on Mar 17
0 views
0 shares
0 comments
ในอดีตกาลได้มีการใช้เครื่องหมายโลโก้ที่ใช้ประโยชน์ทางการค้ามากกว่า 5...

Category

Education
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size