Học Tiếng Anh Kỹ Năng Mềm - Wall Street English

shared by wallstreetenglishvn1 on Oct 23, 2019 in Education

5 views

0 faves

0 shares

0 comments

Bạn có biết, hơn 90% nhà tuyển dụng sẵn sàng trả lương cao hơn 30% cho những ứng viên thông thạo tiếng Anh và sở hữu kỹ năng mềm cần thiết trong công việc...
Category: Education
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size