Học Tiếng Anh Kỹ Năng Mềm - Wall Street English

shared by wallstreetenglishvn1 on Oct 23
5 views
0 shares
0 comments
Bạn có biết, hơn 90% nhà tuyển dụng sẵn sàng trả lương cao hơn 30% cho những ứng viên thông thạo tiếng Anh và sở hữu kỹ năng mềm cần thiết trong công việc...

Category

Education
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size