Học Tiếng Anh Kỹ Năng Mềm - Wall Street English

shared by wallstreetenglishvn1 on Oct 23
5 views
0 shares
0 comments
Bạn có biết, hơn 90% nhà tuyển dụng sẵn sàng trả lương cao hơn 30% cho những ứng viên thông thạo tiếng Anh và sở hữu kỹ năng mềm cần thiết trong công việc...

Category

Education
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size