Click me
Transcribed

Alga bolohos ni omno ochih 5 gazar

www.mandal.mn Алга болохоос нь өмнө очи ж үзэх ёстой газар |Килиманжарогийн мвнх цаст оргил Танзанийн нутагт орших аварга том, нойрсож буй галт уул Килиманжарогийн оргил аварга том месен малгайтай байсан. Гэвч энэ малгай дэлхийн дулаарлаас болж жил ирэх тусам багасаж байна. 20 жил улдсэн жилд 25,000 85% хүн Килиманжаро Уул руу авирах оролдлого хийдэг. 1912 оноос хойш месен малгайн 85% нь хайлсан Дангаараа зогсож байгаа дэлхийн 4602 метр хамгийн өндер уул 2! АГУУ ШҮРЭН АРАЛ Агуу Шүрэн Арал бол дэлхийн хамгийн том шүрэн арлуудын нэгдсэн тогтолцоо юм. Бүхэлдээ амьд энэ гайхалтай байгалийн тогтоц хуний уйл ажиллагаанаас болж устаж байхгүй болох аюулд ороод байгаа. Австралийн засгийн газар далай руу гарах аялалуудыг чанд шалгаж байгаа бегеед шүрэн арлуудын гүн руү орохыг хориглосон байна. 40 жил улдсэн Агу шүрэн арал Уртаашаа 3.000 км ургэлжлэх Агуу Шүрэн Арал сансараас дараагийн 3000 км харагддаг байгалийн цорын ганц тогтоц аж. Өнеедрийг хүртэл эрдэмтэд нийт 1,500 төрлийн 400 терлийн шүрэн бүтэц загас 215 4000 терлийн терлийн нялхай шувуу биетэн 6 терлийн яст мэлхий зэргийг Агуу Шүрэн Арлаас олж тогтоогоод байна. ЭАМАЗОНИЙН ШИРЭНГЭН Ой 90 жил улдсэн Өмнед Америкийн 9 улсаар дамжин өнгөрдөг Амазонийн ширэнгэн ой дэлхийн хүчил төрөгчийн 20% хувийг үйлдвэрлэдэг бегөөд гайхалтай зэрлэг байгалтайгаараа алдартай. Хэрэв Амазонийн ширэнгэн ой улс байсан бол хэмжээгээрээ 7-д орох байсан 5. Бразил 8,514,877 km2 6. Австрали 7,692,024 km2 7. Амазон 5,500,000 km? 8. Энэтхэг 3,287,263 km2 9. Аргентин 2,780,400 km Өнеедрийг хүртэл эрдэмтэд дор хаяж 427 терлийн 1294 терлийн шувуу суун тэжээлтэн 2,500,000 2,200 терлийн загас терлийн шавьж 40,000 терлийн ургамлын аймаг 378 терлийн хэвлээр явагч зэргийг илруүлээд байна. 4 ВЕНЕЦИ ХОТ Шекспирийн хайртай хот Венеци нь хайрын хот гэдгээрээ алдартай бегөөд гайхалтай архитектурын бүтэц. уран барилгаараа гайхагддаг. Мод болон шавраар уралсан энэ хот удаанаар гэхдээ баттайгаар живж байгаа нь тодорхой болсон. 100 жил улдсэн Жилд гондол завь жолоодох эрхийг зевхен 3-4 хунд л егдег байна. Одоогийн байдлаар Венеци хотод зевхен 400 гондол завьны завьчин байдаг. Венеци хот нь 118 хавтгай арлаас бутсэн бегөед Венето эргийн бүсээс зүүн хойно Адриатын тэнгис дээр байрладаг. 5UBEANÄH MOCOH 30YWA GYYQAN Жил бур Шведийн Скандинавын зочин буудлыг жил бүр шинээр барьдаг. Хойд туйлын мес хайлах уед зочид буудал түүнтэй хамт хайлж алга болдог байна. Тиймээс өнгерсен онд очиж чадаагуй бол энэ жил очиж болох нь .. шинээр дахин барьдаг Месен хавтангуудыг Торн голын месеер хийдэг. Торн гол Их Местлегийн уед урсаж байсан эртний голуудын нэг аж. Арктикийн бүсээс дээш 193 км зайд байрладаг Аялалаар явах гэж байгаа бол ГАДААДАД ЗОРЧИГЧИЙН ДААТГАЛАА хийлгэхээ мартуузай Сонирхолтой мэдээллийг манай Facebook xуудаснаас http://www.facebook.com/mandalgeneralinsurance Эх сурвалж: NASA.GOV Kilimangiaro's Vanishing Snow Cap http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003100/a003125/index.html BBC - Australia reef's days 'numbered' http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/3509383.stm Greatbarrierreef.org - http://www.greatbarrierreef.org/ AFP - Amazon countries vow to enhance conservation efforts http://news.yahoo.com/amazon-countries-meet-brazil-mull-development-154402519.html History.com Venice http://www.history.com/topics/venice About ICEHOTEL http://www.lcehotel.com/uk/CEНОTEL/About-ICEНОТEL 100 жил Жил бүр! Цаг хугацаа 90 жил 20 жил 40 жил www.mandal.mn Алга болохоос нь өмнө очи ж үзэх ёстой газар |Килиманжарогийн мвнх цаст оргил Танзанийн нутагт орших аварга том, нойрсож буй галт уул Килиманжарогийн оргил аварга том месен малгайтай байсан. Гэвч энэ малгай дэлхийн дулаарлаас болж жил ирэх тусам багасаж байна. 20 жил улдсэн жилд 25,000 85% хүн Килиманжаро Уул руу авирах оролдлого хийдэг. 1912 оноос хойш месен малгайн 85% нь хайлсан Дангаараа зогсож байгаа дэлхийн 4602 метр хамгийн өндер уул 2! АГУУ ШҮРЭН АРАЛ Агуу Шүрэн Арал бол дэлхийн хамгийн том шүрэн арлуудын нэгдсэн тогтолцоо юм. Бүхэлдээ амьд энэ гайхалтай байгалийн тогтоц хуний уйл ажиллагаанаас болж устаж байхгүй болох аюулд ороод байгаа. Австралийн засгийн газар далай руу гарах аялалуудыг чанд шалгаж байгаа бегеед шүрэн арлуудын гүн руү орохыг хориглосон байна. 40 жил улдсэн Агу шүрэн арал Уртаашаа 3.000 км ургэлжлэх Агуу Шүрэн Арал сансараас дараагийн 3000 км харагддаг байгалийн цорын ганц тогтоц аж. Өнеедрийг хүртэл эрдэмтэд нийт 1,500 төрлийн 400 терлийн шүрэн бүтэц загас 215 4000 терлийн терлийн нялхай шувуу биетэн 6 терлийн яст мэлхий зэргийг Агуу Шүрэн Арлаас олж тогтоогоод байна. ЭАМАЗОНИЙН ШИРЭНГЭН Ой 90 жил улдсэн Өмнед Америкийн 9 улсаар дамжин өнгөрдөг Амазонийн ширэнгэн ой дэлхийн хүчил төрөгчийн 20% хувийг үйлдвэрлэдэг бегөөд гайхалтай зэрлэг байгалтайгаараа алдартай. Хэрэв Амазонийн ширэнгэн ой улс байсан бол хэмжээгээрээ 7-д орох байсан 5. Бразил 8,514,877 km2 6. Австрали 7,692,024 km2 7. Амазон 5,500,000 km? 8. Энэтхэг 3,287,263 km2 9. Аргентин 2,780,400 km Өнеедрийг хүртэл эрдэмтэд дор хаяж 427 терлийн 1294 терлийн шувуу суун тэжээлтэн 2,500,000 2,200 терлийн загас терлийн шавьж 40,000 терлийн ургамлын аймаг 378 терлийн хэвлээр явагч зэргийг илруүлээд байна. 4 ВЕНЕЦИ ХОТ Шекспирийн хайртай хот Венеци нь хайрын хот гэдгээрээ алдартай бегөөд гайхалтай архитектурын бүтэц. уран барилгаараа гайхагддаг. Мод болон шавраар уралсан энэ хот удаанаар гэхдээ баттайгаар живж байгаа нь тодорхой болсон. 100 жил улдсэн Жилд гондол завь жолоодох эрхийг зевхен 3-4 хунд л егдег байна. Одоогийн байдлаар Венеци хотод зевхен 400 гондол завьны завьчин байдаг. Венеци хот нь 118 хавтгай арлаас бутсэн бегөед Венето эргийн бүсээс зүүн хойно Адриатын тэнгис дээр байрладаг. 5UBEANÄH MOCOH 30YWA GYYQAN Жил бур Шведийн Скандинавын зочин буудлыг жил бүр шинээр барьдаг. Хойд туйлын мес хайлах уед зочид буудал түүнтэй хамт хайлж алга болдог байна. Тиймээс өнгерсен онд очиж чадаагуй бол энэ жил очиж болох нь .. шинээр дахин барьдаг Месен хавтангуудыг Торн голын месеер хийдэг. Торн гол Их Местлегийн уед урсаж байсан эртний голуудын нэг аж. Арктикийн бүсээс дээш 193 км зайд байрладаг Аялалаар явах гэж байгаа бол ГАДААДАД ЗОРЧИГЧИЙН ДААТГАЛАА хийлгэхээ мартуузай Сонирхолтой мэдээллийг манай Facebook xуудаснаас http://www.facebook.com/mandalgeneralinsurance Эх сурвалж: NASA.GOV Kilimangiaro's Vanishing Snow Cap http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003100/a003125/index.html BBC - Australia reef's days 'numbered' http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/3509383.stm Greatbarrierreef.org - http://www.greatbarrierreef.org/ AFP - Amazon countries vow to enhance conservation efforts http://news.yahoo.com/amazon-countries-meet-brazil-mull-development-154402519.html History.com Venice http://www.history.com/topics/venice About ICEHOTEL http://www.lcehotel.com/uk/CEНОTEL/About-ICEНОТEL 100 жил Жил бүр! Цаг хугацаа 90 жил 20 жил 40 жил

Alga bolohos ni omno ochih 5 gazar

shared by odmaa on Nov 29
193 views
0 shares
0 comments
Жилд хичнээн олон байгалийн гайхалтай бүтээлүүд хүмүүсийн үйл ажиллагаанаас болж устаж үгүй болж байгааг би...

Publisher

Thomas Cook

Source

Unknown. Add a source

Category

Travel
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size