Click me
Transcribed

European Highways

Mýtné a kupony. Kolik vás bude stát dovolená? Každé léto se tisíce řidičů vydávají na prázdniny po Evropě. Cestuji přitom osobními vozy, ale také na motorkách, v dodávkách nebo s karavany. K přípravě na cestu patří nejen nalezení výhodné trasy, ale i informace o tom, kde se platí mýtné a jaká dopravní pravidla je třeba dodržovat. Podívejte se, jak se cestuje po některých hlavních evropských dálnicích. 1924A je rok dokončeni prvni eropské dálnice, italské Autostrady dei Laghi FRANCIE 70 000 Poplatek (průměrnė 8 €100 km) je vybirán die ujetého úseku a kategorie vozidla či přivěsu přimo v mýtných branách a to v eurech, Ibrách, svýcarských francich nebo dolarech. Platit musi i motocykly. TI. kteli placené úseky využivaji častej, mchou využit systém automatické platby Liber-t Zpoplatněn je i průjezd některými tunely a mosty vazidel denné je mnatstvi, pro které jsou konstruovány evropské čtyřproudé dálnice výbėr mýtného v branách aut za hodinu v jednom pruhu je maximum, které by nod. mélo projet plynule Vyssi の 2600 50 90 130 hod, Dálnični známky 0,5 množstvi způsobuje zácpy. Mýtné jen pro některé . mosty a tunely A:67 000 km dalnic mély celkem staty EU v roce 2010. NÉMECKO Poplatky za průjezd potaduje pouze po fidičich vozů nad 12t Ti se musi registro- vat, poté mohou platit pomoci automatické ho systému Toll Collect, ples internet nebo pomoci terminálů umistérých přimo na dalničnich úsecich Neplati to pro autobusy Rychlost 130 km/h na dalnicich je pouze doporučovana. 50 130 0,5 0- tolerance akoholu POLSKO Mytné je vybiráno od fidiči vozů do 3,5t de ujetých úsekú v mýtných branách. Mezi zpoplatnéné patři dalnice A1, A2, s hmotnosti nad 3,5 ti daši sinični úseky Řidiči nékladnich vozů a autobusi nad 3,5t musi využivat automatický systém ViaTol Průměrná cena za 100 km je 5 € Na dalrici A4 je moéné poidit předplacené karty. Povinnou vybevou auta je hesici přistroj denni sviceni povinné celoročnė A4 pro vory 90 rychlostri limit mimo město 50 rychlostri limit ve mésté 50 140 130 rychlostri limit na dalnici 0.2 +1 CHORVATSKO ITÁLIE ŠVÝCARSKO Poplatky (průměrně 40 HRK, tedy 5 100 km) jsou nastaveny podle pěti hmotnost- nich kategorii vazidel. Pro častójti fidiče existuji slevy v podobě mésičnich nebo ročnich předplacených kuponú nebo bloček 25 mýtných kuponů s 25% slevou Zvadl' se plati za průjezd mostem na ostrov Krk (30 HRK, tedy 4 €) Povinnou výbavou užitko- vých vozů je hesici přistroj. ................ Delnični popletky jsou vybirány v mýtných branách (průměmé 7 €100 km) nebo pomoci předplacených karet Viacard (25, 50 nebo 75 . Zpoplatnén je také průjezd některými tunely, predevšim na hranici s Francii (Grand St Bernard, Monte Bianco, Munt la Schera, Frejus). Ceny za tunely se pohybuji od 17 do 56€. Vzhledem k husté dálnični siti je délnični známka nutnost Existuje pouze ve variantě na 14 měsiců za 40 CHF (33 €). Kromě motocyklů a automobili do 3,5 t musi mit nálepku i pfivěs nebo karavan. Na mýtných branách se navic plati za průjezd tunely Great Saint Bernard (31 CHF, tedy 25 a Munt la Schera (36 CHF, tedy 30 e 50 130 50 80 120 05 0,5 ----- SLOVINSKO SLOVENSKO BULHARSKO Dálnični známky pro motocykly a vozidla do 3,5t existuji ve variantė na týden (15 €), měsic (30 €) a rok (110 e. Kromé toho se zvlášť plati 6,5 € za průjezd Karavanke tunelem, který lezi na hranici mezi Rakous- kem a Slovinskem. Pro vozidla ned 3,5t je zaveden mýtný systém. Dalnični známku musi kromė běžných vazú mit i vozidla s nejméné lemi koly, dtyfkoky a motocykly s postrannim vozikem bez pfedniho skla. Automabily kategorie M1, N1 M1G či N1G s přivěsem kategorie 01 a 02 musi mit speciálni známku i pro privés. Vozy do 3,5 t mohou disponovat známkou na 10 dni (10 ), měsic (14€) nebo rok (50 . Klasické motocykly platit nemusi vibec. *------ --------- Dalnični známka Vignette-Ctaban je povinná na dálnicich a mnoha hlavnich tazich (sinicich prvni třidy). Zpoplatněn je také prjezd některých mostů a tunelu. Týdenni stoji 10 leva nebo 5 € měsični 25 leva nebo 13€ Známka pro osobni auto nese označeni K3 130 130 50 0,5 0.5 MADARSKO RAKOUSKO ŠPANĖLSKO V Madarsku funguje elektronická dálnični známka, kterou tze zakoupit přes internet. Pro vazy do 3,5 tuny jsou k dispazici týdenni (na 10 dni za 10 €, měsični (15 e a ročni (140 €). Pro motocykly se plati stejně jako za asobni vazy, levnějši maji pouze týdenni známku (5 €. Dálnični známky pro osobni vozy Ize polidit na 10 dni (8,5€), dva měsice (24,8 €) nebo rok (82,7 €). Pro motocykly jsou ceny asi polovični. Vazidla nad 3,5t je nutné opatit mýtným zařizenim Go-Box. Nekteré úseky dalnic nebo tunely se plati zviasť v mýtných branách nebo pomoci ročni paušalni karty Pro dálhici A14 existuje specialni jednoden- ni známka (Korridorvignete) za 2€. Kromě poplatků za denice a nekteré sihice je účtován poplatek za průjezd několika tunely. Průmérná cena za 100 km osobnim automobilem je asi 9,5€ Mezi nejfrekvento- vanėjši placené tunely patfi Tunel del Cadi (9 e a Tunels de Valvidrera (3 €. Pro častějši jzdy byl v zemi zaveden automaticky platebni systém Via-T, který se finančně zvýhodnuje s pottem najetých kilometrů 50 130 130 120 05 05 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯*- ZDROJE EUROSTAT, HOHWAIMAPS EU TOLLSU WHPEDIA.ORO. OAMTC AT (NEWSLAB.ee

European Highways

shared by Newslab on Jul 15
179 views
0 shares
0 comments

Publisher


Designer


Source

Unknown. Add a source

Category

Transportation
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size