Click me
Transcribed

Gar Utasnii talaarh barimtuud

МАНДАЛ ДААТГАЛ ГАР УТАСНЫ ГАМШИГ ГАР УТАСТАЙ ХОЛБООТОЙ БАРИМТУУД: 2006 оноос хойш гар утасны хэрэглээ эрчимтэй нэмэгдэж гар утас хэрэглэгчдийн тоо 2006 онд 721,000 байснаас 2011 оны байдлаар давхардсан тоогоор 2 сая 942,3 хүрч харин суурин утас хэрэглэгчийн то0 195,000-аас 135,000 болон буурчээ. Энэ нь дунджаар нэг хүнд 1,04 гар утас ногдож байна гэсэн үг юм. "Wireless" буюу утасгуй холбооны хэрэглэгч 2011 онд 44,999 байсан. 111111 Харамсалтай нь хүмүүсийн дунд утсаа ГЭмтээх, алдах хүн АНУ-д Тохиолдол маш их байна. утсаа алдаж, Дунджавр жилд Гэмтээж, 2,5 • 80 сая эвдэлдэг байна. секунд тутам 152 > минут тутам 9,132 uar ryram едөрт 219,178 Энэ нь жилд 4 хүний 1 нь утсаа алдах, Y11 эВдлэх, гэмтээх магадлалтай Гэсэн үг Юм. Хаана, хэзээ хамгийн аюултай вэ? Шинэ утас авснаас хойш 80% 7 сар бол хамгийн аюултай сар. гар утасны хувьд нь эхний 12 сарын хугацаанд ямар нэг aсуудалд ордог Судалгаагаар жилийн бусад сapуудыг бодвол 7 сард гар утас Гэмтэх, алдагдах, эвдрэх 12 cap Тохиолдол хамгийн их гардаг байна. Долоо хоногийн аль өдрууд гар утсанд аюултай вэ? Гар утсаа хулгайд алдсан, гэмтээсэн, алга болгосон тохиолдол Дава, Баасан, Бямба гаригуудад хамгийн их гардаг байна. Гар утас хэрэглэгчдээс дараах acyултыг асуухад: Одоо барьж байгаа утсаа алдчихвал дахин Бодит байдал дзэр... худалдаж авахад хэр хэмжээний зардал гарна гэж бодож байна? 2012 оны байдлаар Smartphone-ний унэ дунджаар $400+ 463,78 ам.доллар $300-$3 $50-$99 бусад терлийн гар утасны үнэ дунджаар $200-$299 Хараглагчдийн хариулт 207,03 ам.доллар байсан байна. $100-$149 $150-$199 Халаасны хулгайн гэмт хэргийн 53 хувийг гap утасны хулгай ззэлж байна. MoHron yncaA OAOOXOHA00 rap yracHbi IMEI KOgoop yrcaa 6noKnyynx gaxMH ашиглах боломжгуй болгодог уйлчилгзэ нзвтраэгуй байгаа учраас хун бур дор доороо сонор сэрзмжтэй байх нь чухал. Таны эрсдэлийн зевлех - МАНДАЛ ДААТГАЛ www.mandal.mn

Gar Utasnii talaarh barimtuud

shared by odmaa on Aug 30
17,683 views
0 shares
3 comments
Даваа, Баасан, Бямба гаригуудад гар утсаа алдах тохиолдол хамгийн их гардаг гэдгийг мэдэх үү. Гар утасны тала...

Publisher

Asurion

Source

Unknown. Add a source

Category

Technology
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size