Click me
Transcribed

Blanka Tunnel

UNIKÁTNÍ BLANKA R10 TROJA 11 R6 STROMOVKA Je to tunel, který vyniká ve všech směrech – technických, finančnich, právnich i politických. Vyrubáno bylo 2,6 milionu kubiků zeminy, je zde nainstalováno 924 D5 technologických zařizeni pro řízeni provozu, 118 dopravnich značek a ceduli, 522 podpůrných značek a přes 1000 kilometrů kabelů. Samozřejmosti jsou čidla kouře, která jsou umístěna po 80 metrech. Je nejdelším podobným komplexem v Evropě. Stál ovšem jednou tolik, než se původně plánovalo - celkem 43 miliard korun. Jeho otevřeni se zpozdilo o čtyři roky a čtyřem primåtorům, kteři se během jeho výstavby na pražském magistrátě vystřidali, pīdēlal na povinně optimistických tvářich spoustu vrásek. PRAHA 3,9 KM O Bubenečský tunel (tunel Královská obora; Letná - Pelc - Tyrolka) podzemni část 1 KM R4 nadzemní část 1,4 KM LETNA Dejvický tunel (tunel Dejvice; Prašný most - Letná) JAK ŠEL ČAS S BLANKOU UKAZATELÉ meru jizdy, jizdnich pruhů v provozu a maximálni rychlosti v tunelu. STŘEŠOVICE HRADČANY 26. záři | Metrostav se stal vilzem tendru na výstavbu Blanky. Pode planu měla byt vjstavta holová v roce 2011. 2006 Brusnický tunel (tunel Brusnice; Malovanka - Prašný most) 30. Hijna |S primátorem Paviem Bémem byla podepsára smouva na stavebni část VZDUCHOTECHNIKA zajštuje odvod zplodn a přvádi čistý vzduch. V režimu požármiho větrání odvádi kouř z prostoru tunelu Čeven | Zahajeni plipravných praci před icubenim tunelu na Letné. 2007 2009 OSVĚTLENÍ TUNELU usnadňuje fdičum phivyknout si na omezenau viditeinost. Nouzové východy a SOS výklenky jsou tivale osvětlené. Listopad | Společnost IDS na zaklade kompikaci potvrdla, 2e se výstavba zpozdi o tináct mlsicu Terminem dokončení tak měl být prosinec 2012. 70 U B-98 NOUZOVÉ VÝCHODY jsou vidlehé označeny a osvědeny. Dveře jsou odolné proti kouñi a požáru Na prolějši straně se nacházi SOS výkienek s nouzovým telefonema kamerovým systémem. 2010 V tunelu je zabezpečená funkce mobilnich telefonů všech českých aperátorů. 12. ledna | Sevemi tubus tunelu byl proražen. O měsic pozděj byla prorabena také jižni tunelová trouba Blanky TUNEL BLANKA V ČÍSLECH Kveten | Město pozastavilo propláceni faktur Metrostavu. Důvodem bylo prodraženi. 2012 6,4 km 4,8 m celková délka tunelu výška průjezdového profiu 2013 20. listopadu | Metrastav přerušil výstavbu 5,5 km 5 % 2014 30. dubna | Firma Metrostav po pěti měsicich obnovila práce na výstavbě tunelu na základe rozhodnuti soudu, klerý zároveň uloži Praze povinnost uhradt dlužnou částku. Stavta měla tunelová část maximálni stoupání km/h 70 ) navrhovaná rychlost v tunelu (zpočátku 50 kmh) 2 nebo 3 v každém smēru počat jizdnich pruhů být dokončena do zán 2014. 30. záři | Ukončení stavebnich praci. Scučasně probihaly úpravy z lechnolo- gického hiediska. Otevřeni se odložilo na 2 prosince. V listopadu ale primátorka Adriana Kmačová oznámla, be tunel bude otevien až v bleznu 2015. Jak se tunel prodražoval? 2006 21.2 miiardy korun, taková byla pfedpokádaná cena výstavby. 2011 Primátor Bohusiav Svoboda potrdi, že se výstavba prodraži a deset miliard. Na viné byly dodatečné plidané části stavby, inflace a dražši technologie. 2011 V řijnu aznámio vedeni Prahy, že za stavbu zaplati minimáiné 36 miiard. 2015 37 miliard, výsledná cena tunelu, 43 miiard voetné napojeni na Strahovský tunel. Tunel dispanuje dvěma nebo třemi JİZDNÍMI PRUHY. INSTALAČNÍ KANÁL pro kabely a trubky. 2015 26. února | Zprovoznění se opet odlotilo z důvodu výměny poničených kabelů, tentokrát na 20. zářl. 30. července | Náměstek Petr Dolinek oznámi, be mokré kabely byly vyměněny. Potvrdi, 2e tunel bude olevřen 20. zái. Propady během výstavby 12. Fijna 201 V parku Stromovka došio ke druhému 20. května 2008 5. července 2010 212 milardy V královské obole se kvli stavbé tunelu propada púda. Vznik kráter o průměru 20m a hloubce přes 15 m. Nikdo nebyl zraněn. V tunelu pod křiženim Paločkovy a Mysbekovy ulioe byl zavalen bagrista. Byl vyprošten druhého dne bez vidilelných zraněni. V areálu Minister- stva kultury v ulici Milady Horákové se propadia část parkoviště a zahrady. 31,2 miliardy propadu o průměru 25 ma hloubos 16 m. 36 miliard 37 + 6 MILIARD 19. záři | Oficiálni datum otevfení tunelu Blanka pro veškerou dopravu Pi udalosti nedobio k 2adnému zraněni. ZDROJE ČTK WKIPEDA.ORG. TUNELBLANKA CZ. TUNEL BLANKA.CZ NEWSLAB.e

Blanka Tunnel

shared by Newslab on Sep 23
134 views
0 shares
0 comments
Blanka Tunnel in Prague, the longest city road tunnel in Europe

Publisher


Designer


Category

Technology
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size