Click me
Transcribed

Goal Line Technology

Goal line – nové technologie pro sporné momenty Méně kontroverzních verdiktů si slibují všichni příznivci fotbalu od použití goal line technologie. Tento systém je schopný automaticky určit, zda míč překročil branko- vou čáru. Co je však již obvyklé u jiných sportů, ve fotbale stále budí pochyby a rozpory. Kamery A2 sedm kamer s vysokou rychkoeti záznamu sleduje z různjch útlü brarkovišté Tento systém bude použit na MS HAWK-EYE Elektronicky system, vyvinutý v roce 1960, sleduje od roku 2001 pomoci 7 kamer dopady mičků v tenise a kriketu a využivá se i pro fotbal Jestiabi oko (Hawk Eye) vlasini frma Sony a v scu- tasnosti se poutivá v angické Premier League na úrovni brarkove cáry 2 GOALCONTROL - 4D Systém stejnojmenné némeské fimy, postavený na podsbném principu (14 kamer) jsko Hawk-Eye, si vybrala pro sledováni zápasú organizace FIFA Technologie sejž lestovala Karfederačrim poháru FIFA a letos bude hlidat brankové čáry také na MS v Brazili Rozhodči Na specialni hodinky razhodsho je automaticky odestáno potvrzeri golu Záznam z kamer je mažné opakované přetrát Mič Počitačový program vyhodnocuje obrazovj záznam a urćuje polohu a trasu miče s přesnosti nékolka miimetrů. 000 GORL Mič Uvntf miče je na pruerých úctylech upevněný senzor, který je clivý na změnu magnetickeho pole Mič Uvntř miče se nacházi CAIROS GLT SYSTEM Využiva magnetioke pole k vystopovári miče se zabudovaným serzorem Systém vyvijej firmy Caros Technologies AG a Addas. V roce 2013 FIFA technologi udella licenci pro použti v konkurenčnich soutezich. GOALREF Nemecko-danský projekt insttutu Frankhofer a frmy Select Sport zjštuje polohu miče pomoci magneicekho pole. Testoval se v dirsiké superlize a je schwákený mezinárodni fotbalovou asociaci IFAB pro profesionalni zipany 5 GOALMINDER Systém vyvinuli Dave Parden a Harry Barnes pote, co jejich obibený tým Bolton Wanderers sestoupil z ligy kvůl spomému gdlu Jde o neméné nákladné zaizeri, ale umotfuje poe vauani hodnocení situace v brankovišti pasivni elektronický obvod, který působi zmény v magnetickém Informaci bezdrátové poli brany odesilá do počitate Senzory Chvky v tyčich a brevnu detekuji zménu magnetickeho pole pli prülenu miče Magnetické pole Kolem brány jsou podzemi zapustené vodce generujici magnetiké pole. Rozhodči V okamžku, kdy mič překroä brankovou lini, odesle zaizeni upozorněni na hodinky rozhodčiho Rozhodči Goalminder neposkyuje vyhodnoceni situsce Sudi mà do pěti vierin k dispazici záznam z kamer. Kamery Nekolk rychiobetných kamer poskytue Rozhodči Magnetické pole V okoli brankovisté je vyzalováno nizkotrekvenoni magnetické pole. Počitačový program na zakladé přimu signálu urti, zda mic pfekročil brankovou lini a odedle upozomeni na hodinky rozhodiho záenam deni v brankoviti 2005 . 2012 . 2013 .2014 KLADY ZÁPORY GoalControl bude nasazen na zápasy v MS ve fotbele Během utkáni světového FIFA poprvé použila goal line technologii na Světovém poháru FIFA 2012, volba padla na GoalRef. Premier League aznámila využiti Hawk-Eye pro sezónu 2013-2014. Jednoznačná a rychlà rozhodnuti poháru FIFA U17 v Peru byl poprvé použit systém Caros. Pazdėji byl zušen. Rizko ztráty idského rozměru a emoci pfi hře Sniženi počtu chybných rozhodnuti v Brazili. Nový atraktivri záznam utkári pro diváky Moêné přerušováni hry přehrávánim sporných situaci Férové podminky pro všechny týmy Náklady na instalaci a provoz ZDROJ: METRO.CO UK, GOAL COM RRA COM GOALOONTROLDE. FRANHOFBRIS (NEWSLAB.e

Goal Line Technology

shared by Newslab on Jun 18
460 views
0 share
0 comments

Publisher


Designer


Source

Unknown. Add a source

Category

Sports
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size