Click me
Transcribed

Voyager & other space probes

i Unjwgtr 1 Luhulwyuu uuyuwinwlyu En nlunLufuwuhnti 3nluhuntnp, Uwunnirup ni urwlug wrpwljwyutrp: ynnlu E wunpnywjhUlutnhu hwugtwqnywó qnunnLu: Unjugtr 1-hu wurnwygļwó hunnnnwqnnipjnıup wjjuninnulywjhulutrh hwuwn trynh nhnph ưwuhu unljujutnnų ni uh puwlh unwuljuų įtqnıutrnų nnenjuh hunuptrnų“ utrunjwi hwjtntu: O-O 05.09 1977 17.02 1998 14.02 1990 12.09 2013 Unpuljwyp wununųtį E 180°. | Uwnnywjhu qhunwlywu nL uyuntį wnwujdu tryhn Uninnwyh wutluwhtnyhg ywinunywb inLuwuyunp` hujunuh Pale Blue Dot uuywup Utļuuny Trgwligtg Unjwgtr 1-hu ưnph wnwghu wrquuhpp, npp hwuntį E Qntqwlyuwjhu hwluyungh uwuhuwultrp i Ohnutr 11 3nluhuntn nL Uwinniru uninnuyutnp nLunLuuw- uhnnn unpuljwly: 06.04 1973 03.11 1974 31.07 1979 1995. Utyluwny | 3nLuhintr Uwinninu uwyp Juqutį E EM EMEDIA.AM INFOGRAPHICS Ltuunnu Unhtuinwyuu Qutuwhtnwyųnn Uppwlijwyutpp utubru e i Unjwgtr 2 Untquluwjhu hwluyungh htnwyųnn uninnuyutnp Ltyunniu Ninuu Unin unwrwónipjnLUhg nlunLtuwuhrwt Uhuy wnpwljwyp: nunnlu Ưupu Bnlyhuntn Uwunnınu 20.08 1977 11.09 2013 Gunluųnlu E thynhg 15,4 uinn yu htnwynnnyjwu yrw Utyuwny i Ohnutr 10 3nLuyhuntinhu ununtgwó ni urw ưuytntup Uywhwo wnwghu unhtuunuywu wrpuljwyp 02.03 25.04 13.06 1983 31.03 17.02 1972 1983 1997 1998 2002 Unuptinipjuli Uunwgųtį tu ytnghu unųjujutnp Utyuwny Ruuntg Rwuntg Utwunnıuh ujuzunnuwyulu nintóhnp. Trruligtg Unjugtr 1-h. ynnung nintóhnp

Voyager & other space probes

shared by 517design on Aug 13
121 views
0 shares
0 comments
Infographic showing space probes Voyager1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 at their current position in Solar System.

Publisher

eMedia Agency

Source

Unknown. Add a source

Category

Science
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size