Click me
Transcribed

Solar Wind

СУНЧЕВ Фузија Дубоко у Сунчевом jезгру температуре су преко 15 о ооо'С, а притисак је толико огроман да се атоми водоника спајaјy у нови елемент- хелијум. Ова реакција нуклеарне фузије ослобађа огромну BETAP JЕЗГРО количину енергије. Сунчев ветар, или соларни ветар, је струја наелектрисаних честица (плазма), коју избацује горња атмосфера Сунца (корона). Састоји се од високоенергетских електрона или протона Енергија ослобођена фузијом креће се ка енергије између 1,5 и 10 keV. РАДИЈАТИВНА 3ОНА површини кроз тзв. конвективне струје загрејаног и охлађе- ног гаса. Ове струје образују Сунчево Други начин на који честице бивају избачене је појачана магнетна активност која има свој циклус и која је повезана са настанком сунчевих пега. На овај начин настају геомагнетне олује. магнетно поље. КОНВЕКТИВНЕ Реп комете СТРУЈЕ Комете се приликом ослобађа облак гаса доласка у близину Сунца загревају, па залеђена површина и честица прашине. Деловањем честица сунчевог ветра, облак се обликује у реп комете. Будући да сунчев ветар комета испарава и КОРОНА долази из смера Сунца, он увек потискује реп комете у супротном смеру. Магнетна активност На неким местима јака магнетна поља Отицање из короне избијају на површину избацујући огромну Отицање Сунчеве температуре короне количину наелектри- плазме дешава се (преко 2 ооо ооо'С) и саних честица. непрекидно у корони. енергетског добитка Неке честице успевају да побегну из "Комад" вреле путем процеса који jош увек није потпуно објашњен. плазме се откида и великом брзином упућује кроз свемир. Места на којима избијају ова магнет- на поља називају се Сунчеве пеге. гравитационог поља Сунца због високе Састав Сунчевог ветра (%) Aypope Магнетно поље Земље на облак брзих јона, односно наелектрисаних честица, делује као штит, али деo овог материјала са звезде ипак 95 јонизовани водоник додирне планету, крећући се дуж линија поъа. Будући да је близу полова магнетно поље пла- нете закривљено, оно све ове честице води ка половима где се сударају са атомима у ваздуху. двоструко jонизовани хелијум линије магнетног поља 0,5 други јони путање честица Hајбрже честице до Земље стижу већ након 18 сати лета. При судару са атомима кисеоника и азота Aona3n Ao HactaHka nonapHe CBeTnOCTU Unn ayроpe бореалис (односно ауроре аустралис на јужној хемисфери). Судари са честицима из Сунчевог ветра предају извесну енергију атому тако да се електрони који су затечени у електронском омотачу елек- трона "пењу" на више електронске нивое. Они се потом природно враћају у основно стање, а атом ,ослобађа" енергију зрачењем фотона, односно светлости. Атоми кисеоника и азота емитују светлост различитих боја, у зависности од висине на којој се одиграо судар. Аурope ce појављују у кругу од зо00 км са центром на магнетним кисеоник азот половима, мада за време појачане Сунчеве активности и геомагнетних олуја, могу да се појаве и МАГНЕТНО ПОЉЕ ван тог круга. ЗЕМЉЕ 80-200 KM 80-200 KM више од ниже од 200 KM 8окм JO0006. 0000000

Solar Wind

shared by aleksandarsavic on Feb 12
152 views
1 shares
0 comments
Science infographic project done for Center for the promotion of Science

Source

Unknown. Add a source

Category

Science
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size