Click me
Transcribed

Planet Earth

Састав атмосфере ПЛАНЕТА Егзосфера преко 6о0 км ЗЕМЉА 0,04% 1% водена CO2 пара Термосфера 85-600 KM Земља је формирана пре око 4.54 милијарде година акрецијом (срастањем) из соларне маглине. Вулкански гасови су највероватније формирали рану атмосферу, која скоро да није садржала кисеоник и која би била отровна за људе и већину данашњег живог света. Beћи део планете био је истоплљен због екстремне 1% 21% Мезосфера аргон 78% азот 55-85 KM кисеоник Стратосфера Кисеоник 15-55 KM Тропосфера Присуство слободног кисеоника у атмосфери jе с хемијске тачке вулканске активности и честих судара са елементима. Кисеоник у Земљиној атмосфери другим космичким телима. Временом се планета охладила и образовала чврсту кору, што је створило услове за постојање течне воде на површини. Први облици живота појавили су се пре око з,8-3.5 милијарди година. о-15 км производе и одржа- вају само биолошки гледишта врло нео- бично. Кисеоник је јако реактиван гас и под "нормалним" процеси. Без живота не би било ни слободног околностима брзо би се спојио са осталим Кисеоника. Тектоника Хемијски састав Земље (%) плоча гвожђе 34,6 Земљина кора подељена је на више плоча које плутају по врелом омотачу. Теорија која ово опи- сује позната је као тектоника плоча. Карактеришу jе два главна процеса: ширење и субдукција. Ширење се догађа када се две плоче удаљавају једна од друге а нову кору формира магма која навире из дубине. Субдукција се дешава када се две плоче сударе, при чему ивица једне урања кисеоник 29,5 силицијум 15 Jезгро Састав: гвожђе и никл испод друге и завршава уништена у омотачу. магнезијум 13 Постоји такође и трансверзално кретање на Слојеви: спољашње језгро 2890-5150 KM границама неких плоча као и судари између континенталних плоча. никл 2,5 . Омотач унутрашње језгро 5150-6378 KM сумпор Састав: горњи омотач: Kopa Евроазија оливен, пироксен, остали 1,2 Температуре у калцијум и алуминијум Састав: центру језгра достижу и 55o0'С. Унутрашње језгро је у чврстом а спољашње елементи углавном кварц (силицијум диоксид) и други силикати доњи омотач: силицијум, магнезијум и кисеониК у полутечном стању. Слојеви: Слојеви: кора о-35 км Северна Америка Суперконтинент горњи омотач: Земљина кора значај- но варира у дебљини, испод океана је тања а дебља испод 35-410 KM Континенти су се око 200 милиона прелазна зона: година. Вероватно һе доћи до настанка Африка спајали у суперкон- 410-660 KM Индија доњи омотач: тиненте а затим Jужна Америка поново распадали новог суперконти- 660-2890 KM континената. неколико пута у нента за 250-350 Антарктик историји Землъе. Последњи је била Пангеа, која је почела милиона година. Aустралија 23.5° да се распада пре географски север магнетни север 11.5° Месец Месец је једини Земљин природни сателит, пети по величини у Сунчевом систему, с пречником који је око V4 3емљиног. Удаљен је од Земље 384 000 километара и направи пуну орбиту око планете за 27 дана и 7 сати. Месец је вероватно имао важан утицај на развој живота на Земљи спречавањем осциловања нагиба Землљине осе, чинећи климу стабилном милионима година. Интеракција Земље и Месеца успорава Земљину ротацију за око 2 милисекунде по веку. Истра- живања указују на то да је пре 900 милиона rognHa i FOANHA MMana 481 gaH, a gaH je Tpajao 18 сати. Порекло Месеца Магнетно поље Hајприхваћенија теорија порекла Месеца, хипотеза Земља поседује магнетно поље које протопланетом, при века) избачени постојање озонског чему је дошло до материјал се спојио и формирао је Месец. омотача. Магнетни накошења Земљине производе електричне струје у спољашњем језгру. Магнетно поље штити Земљу од полови нису кон- осе и избацивања дела коре и омотача у свемир. У кратком стантни и померају се, а некад чак и обрћу у односу на уиновског удара, тврди да се недуго по формирању прве смртоносног Сунчевог ветра и омогућава коре прото-Земља временском периоду Земљину површину. сударила са мањом (не дуже од једног Основни Пречник (екватор): Дужина године: 365 дана, 6h, 16 мин. Минимална Земља је трећа планета од Сунца у Сунчевом систему и једина је планета на чијој површини noCTojn TEYHA Boga. Vma 06NUK CNJBOUUTEHE chepe 12 756 KM температура: -87,8'C подаци Обим (екватор): Дужина дана: 23 h, 56 мин, 4 сек. Максимална о Земљи температура: 57,8'С због утицаја ротације, па тако на екватору има пречник за 43 км већи од оног на половима. 40 075 KM

Planet Earth

shared by aleksandarsavic on Feb 12
520 views
11 shares
0 comments
Science infographic project done for Center for the promotion of Science

Source

Unknown. Add a source

Category

Science
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size