Click me
Transcribed

Asteroid impacts

99942 Апофис 270 M Година могућег удара: 2036. Вероватноћа удара: 1: 250 000 (101955) 1999 RQ, 493 M Година могућег удара: 2169-2199. Вероватноћа удара: 1: 14з0 (29075) 1950o DA Најпознатији објекти блиски Земљи Година могућег удара: 16. оз. 2880. 1,1-1,4 KM Вероватноһа удара: 1: 30о Сентри листа представља списак објеката блиских Земљи од којих прети опасност удара у наредних 100 ГОДина. Сентри је високо аутоматизован систем надзора, који претра- жује базу познатих астероида у потрази за потенцијално опасним објектима. 130 м Астероид (29075) 1950 DA Ce не налази на Сентри листи, иако има вероватноћу удара која је највећа од свих до сад откривених, због тога што је потенцијално време удара за више од 8оо година. 1994 WR,2 150 M Година могућег 130 M удара: наредних 100 година 2011 BT 2007 VK,84 Вероватноћа Година могућег удара: 1 : 11 000 удара: о5. о1. 2080. Година могућег удара: оз. о6. 2048. Вероватноћа удара: 1:71 000 Вероватноћа удара: 1: 1820 Познати удари астероида Енергија ослобођена у удару, зависи од преч- ника, густине, брзине и угла кретања астероида. Поред утицаја на климу, топографију и живи Тунгуска, Русија Астероид пречника свет, скорашње студије показују да директни 45-70 м експлоди- Маникуаган, Канада узастопни удари неколико астероида могу да раo jе зо. јуна 1908. nopemeTe MATHETHO NObe 3embe, na yak n ga ra 8,5 км изнад повр- шине Земље. Ватре- на киша крхотина потпуно је сагорела Астероид пречника 5 потпуно угасе. км ударио је у Земљу пре 215.5 милиона година. Кратер који је направио широк је шуму на површини оД 2150 км?. 100 кМ. Вредефорт, Ј. Африка Садбери басен, Пре 2,023 милијарде Канада година астероид пречника 5-10 км, ударио је у Земљу направивши највећи Данас су видљиви само остаци кратера чија је некадашња кратер на планети, ширина била 250 км. Настао је ударом широк зоо км. астероида пречника 10-15 KM, npe 1,849 милијарди година. Беринцеров кратер, САД Чиксулуб, Мексико удар изазвао је тзв. Није познато да је иједан човек погинуo од удара астероида, мада је бар једна особа повређена. зо. новембра 1954. у Силакоги, САД, 4 кг тежак метеорит пробио је кров куће и погодио Ен Хоцс, пошто се претходно одбио од њен радио. Настао пре 50 000 Пре 65,5 милиона К-Т изумирање, у ком је нестало 75% година, ударом година астероид астероида пречника пречника 10 км 50 м. Кратер је широк 1,2 Км и нај- боље је очуван од ударио је у Земљу на подручју данашњег свих живих врста, укључујуһи и потпу- но истребљенње ди- полуострва Јукатан, свих. направивши кратер носауруса. ширине 180 км. Овај Учесталост Величина астероида обрнуто је пропорцио- удара нална учесталости њихових удара у Земљу, односно, што је астероид већи дужи је вре- менски интервал између 2 удара. астероида 10 Км 5 KM 1 KM 50 M 500 000 година 1000 20 00 000 50-100 0o 00 година година година година година

Asteroid impacts

shared by aleksandarsavic on Feb 12
316 views
0 shares
0 comments
Science infographic project done for Center for the promotion of Science

Source

Unknown. Add a source

Category

Science
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size