Click me
Transcribed

Reichstag building

SPOLKOVÝ SNĚM BERLÍNSKÁ VLÁDNÍ ČTVRŤ Monumentální budova s pohnutou historií je symbolem Německa. Byla otevřena v roce 1894, v roce 1933 úmyslně zapálena a na konci 2. světové války poničena Rudou armádou. Po velké rekonstrukci v devadesátých letech opět slouží parlamentu. Berlín Kanclérstvi Náměstí republiky Bundestag KUPOLE 47 m 23,5 m HISTORIE BUDOVY ZRCADLA Ve středu je vertikálně umistěno 360 zrcadel, která přivádějí denní světlo do zasedaciho sálu. O pood 1884 Cisar Vilém I. slavnostním poklepem 69 m 40 m na základní kámen zahájil 9. června stavbu budovy německého parlamentu, Řišského sněmu. 135 m rozsah stavby: 400 000 m? RAMPA 230 m dlouhá spirálovitá rampa umožňuje výhled na Berlín a přilehlou vládní čtvrť. 1894 Po deseti letech se dostavěla novorenesanční budova podle projektu architekta Paula Wallota 1933 Budovu silně poničil úmyslně založený požár. Hitler ho využil k propagandě a posilení své moci. Z činu byl obviněn nizozemský komunista Marinus van der Lubbe. PLENÁRNÍ SÁL Tvoří jádro budovy a rozkládá se přes tři patra. Jeho rozloha číní 1200 m?, což z něj dělá největší zasedací siň Evropy. 1934 Kopule budovy byla provizorně opravena, ale interiér zůstal poničený. 1943 Během války byla okna Reichstagu zazděna a AEG zde vyráběla součástky rádií. Později zde ve sklepě fungovala část berlinské nemocnice Charité. 1945 Během bitvy o Berlin v dubnu a květnu byla budova téměř zničena sovětskými vojsky. HLAVNÍ VCHOD Tvoří ho mohutný portál se štitem a dvojřadem sloupů. Pod štítem stojí nápis „Německému národu". Původní bohatá vnější výzdoba se symbolikou sjednocení německých zemí byla obnovena jen částečně. Budova má celkem čtyři patra s restaurací pro návštěvniky. IV budově má svou kancelář spolková kancléřka. I Druhé patro slouží především veřejnosti. I Ve třetím patře mají kanceláře ředitel a prezident Spolkového sněmu a jejich spolupracovníci. 1 Čvté patro slouží pro politické strany zastoupené v Bundestagu. střechu 1948 Po rozdělení Německa a Berlina na okupační zóny se budova ocitla na územi Západního Berlina, velmi blízko hranice. 1954 Kopule byla odstřelena, protože panovaly obavy o její stabilitu a statiku celé budovy. ENERGETICKÝ KONCEPT Budova byla rekonstruována s důrazem na citlivost k životnímu prostředí. ODVOD VZDUCHU Použitý je vyváděn z budovy pomoci větraciho systému. Z plenárního sálu odcházi nekrytým vrcholem kopule. UNIKÁTNÍ OKNA Přivádějí zvenku čerstvý vzduch, aniž by způsobovala průvan. V zimě se mezi skly vzduch ohřívá od topeni. 1961 V blízkosti Řišského sněmu vyrostla Berlinská zed. Budova se začala rekonstruovat pod vedením architekta Paula Baumgartena. STŘECHA Solární panely po obvodu celé střehy a dvě kogenerační stanice vyrábějící teplo a elektřinu pokrývají až 82 % spotřeby budovy. 1973 Rekonstrukce Reichstagu byla dokončena. Vzhledem k probihající studené válce ale byla budova používána pouze pro reprezentační setkání a výstavu o dějinách Německa, 1985 Z iniciativy spolkového kancléře Helmuta Kohla vypracovalo ministerstvo pro stavebnictví možnosti budoucího využiti a úpravy Reichstagu. 1990 Oba německé státy se 3. řijna sjednotily ve Spolkovou republiku Německo. Spolkový sněm v Bonnu rozhodl 20. června o svém budoucím přemístění do Berlina. Staronovým sidlem parlamentu se měla stát budova Reichstagu. 300 m 1993 PODZEMNÍ VODA Přebytečný chlad se v zimě ukládá do podzemního kolektoru. Spolu s podzemní vodou o teplotě 6-11 °C je pak využiván k osvěžováni vzduchu v teplých měsicich, GEOTERMÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Voda si v kamenité vrstvě pod zemi udržuje teplotu 20 °C. Je čerpána do suterénu budovy, kde je ohřívána až na 60 °C přebytečným teplem. Nespotřebovaná teplá voda se vraci do dalšiho vrtu. 1995 Byla vypsána architektonická soutěž na přestavbu budovy. Zvitězil návrh sira Normana Fostera. 1995–1999 Proběhla rozsáhlá vnitřní rekonstruk- ce včetně přístavby skleněného dómu. Uvnitř budovy vznikla nová stavba, z původní budovy zbyly obvodové zdi. PREFERENCE POLITICKÝCH STRAN 39 % pětiprocentní hranice pro vstup do sněmu 25 % 10 % 1999 Od 7. záři zde zasedá Spolkový sněm, Moderně zařízená budova ročně přiláká statitice návštěvníků. 5 % 3% 3 % 6% DIE LINKE Sociální Postkomunistická Zeleni levice GRÜNE PIRATEN Piráti OSTATNÍ CDU/CSU Křesťanšti demokratė SPD FDP AfD Liberálové Alternativa pro Německo ZDROJ: BUNDESTAG DE, BBR BUND.DE, ARCHIWEB.CZ, WISSEN.DE, WIKIPEDIA. ORG, FORSA NEWSLAB.cz demokratė

Reichstag building

shared by Newslab on Sep 19
674 views
2 shares
0 comments
Learn more about ecological system of designed the Reichstag building and find interesting facts from troubled history of this symbol of Berlin.

Publisher


Designer


Category

Politics
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size