Click me
Transcribed

EU immigration Germany: Who pays your wage when you are ill?

CETĂȚENE ȘI CETĂȚENI UE ÎN GERMANIA CINE PLĂTEȘTE ÎN CAZ DE BOALĂ? 1 PLATA OBLIGAȚIA DE RAPORTARE ȘI DOVADĂ A ANGAJATULUI FAȚĂ DE ANGAJATOR SUMĂ DURATA PLĂȚII SALARIULUI ÎN CAZ DE BOALĂ SALARIULUI ÎN CAZ DE BOALĂ DE PLĂTIT DE CĂTRE ANGAJATOR până la 6 săptămâni v Mențioarea imediată a bolii (42 de zile) către angajator v la şederea în străinătate: menționarea adresei v Prezentarea unei adeverințe medicale La reapariția incapacității de muncă în urma aceleași boli (când cele CONDIȚII incapacitate involuntară de muncă ca rezultat al bolii 6 săptămâni au fost deja folosite) se acordă acest drept doar când: v au trecut deja 6 luni de la incapacitatea de muncă în maxim 3 zile Durata raporului de muncă: v prima incapacitate de muncă minimum 4 săptămâni 100 % raportată a fost în urmă cu cel puțin 12 luni Dacă durata raportului de muncă Adeverința medicală străină: aceeași valuare ca și cea germană din ultimele este mai mică de 4 săptămâni: Abateri de la reguli sunt posibile în contractul de muncă colectiv remunerații dreptul la concediu medical plătit de Casa de Asigurari de Sanatate Mențiuni obligatorii: v Începutul și durata aproximativă a incapacității de lucru SUMA DURATA CÔNCEDIULUI MEDICAL CONCEDIUL Data stabilirii incapacității CONCEDIULUI MEDICAL MEDICAL de muncă "KRANKENGELD" Diagnoza Ștampila și semnătura max. DE PLĂTIT DE CĂTRE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 78 de săptămâni З ani medicului examinator în KRANKENKASSE va fi plätit din a 6 a săptămână (din ziua 43 a scutirii medicale) 70 % până la 90 % Dreptul la concediu medical plătit de regulă când scutirea medicală Cererea unui concediu medical de 70 % din salariul brut dar nu mai durează mai mult de şase săptămâni în cadul aceleași boli. la angajator nu este necesară mult de 90 % din salariul net. P d ©Minor Iratencta Gavern fedelp. Migiti minor de ata dUE Lucraterilor din UE Stare: Octombrie 2018 Producător: HCG corporate designs

EU immigration Germany: Who pays your wage when you are ill?

shared by HCGcorporatedesigns on Nov 23
5 views
0 shares
0 comments
I was hired to design 24 infographics in different languages on labour law-related topics by Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung gemeinnützige GmbH (Berlin, Germany). This project was ...

Publisher

Minor

Writer

Minor

Category

Politics
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size