Click me
Transcribed

EU immigration Germany: What does full time, part time and minijob mean?

ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЕРМАНИЯ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ VOLLZEIT, TEILZEIT И MINIJOB? ОБЩИ ЧЕРТИ VOLLZEIT B CРАВНЕНИЕ 1 С ТЕILZEIT ПЪЛНА (VOLLZEIT), НЕПЪЛНА (ТEILZEIT) и МИНИМАЛНА РАБОТА ДО ПРАГ От ЗАПЛАЩАНЕ 450€ (MINIJOB) право на минимален годишен отпуск: 3 12 Vollzeit e по принцип 36-40 часа право на запазване на трудовото възнагражденйе при болест в седмицата (в зависимост от бранш или 000 тарифа) право на МИНимална работна заплата Teilzeit e aко редовното седмично работно време е По-късо от на работници с 24 пЪлно такова право на платен отпуск 36 ч. 40 ч. Vollzeit валидност на срокове за предизвестие Teilzeit работни дни в седмицата Одни отпуск за календарна година 4. ПЛЪЗГАЩА ЗОНА (Т.Н. "МIDIJOB") 3. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ С МИНИМАЛНА Няколко работни места паралелно: ЗАЕТОСТ (Т.Н. "MINIJOB") Към работа с осигуровки, е допустим само един Minijob. Заплащане между Две форми: 450,01 € Midijob 450€ Minijobs- не повече от 450 € месечно или 5.400 € годишно Краткотрайни Мinijobs до 2 месеца или 50 дни в При повече от един Мinijob npиходите ce причисляват към основната заплата и биват облагани. и 850,00 € календарна година. Без работа с осигуровки, са възможни няколко Minijobs до праг от 450 €. Minijob За служители: ОСвободена от осигурителни вноски с изключение на пенсионна (обаче е до макс. 450€ задължителни осигурителни вноски При надвишаване на прага от 450 € всичките дейности перинадлежат на задължителни осигурителни вноски. възможно освобождаване при заявление). Mpoemr e oe aum np OMinor minor puder e er EC към октомври 2018 дизайн: HCG corporate designs

EU immigration Germany: What does full time, part time and minijob mean?

shared by HCGcorporatedesigns on Nov 23
10 views
0 shares
0 comments
I was hired to design 24 infographics in different languages on labour law-related topics by Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung gemeinnützige GmbH (Berlin, Germany). This project was ...

Publisher

Minor

Writer

Minor

Category

Politics
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size