Click me
Transcribed

EU immigration Germany: Money for children

OBYWATELKI I OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ W NIEMCZECH CO MUSISZ WIEDZIEĆ NA TEMAT ZASIŁKU WYCHOWAWCZEGO? WNIOSEK WARUNKI WARIANTY 1 3 pisemny wniosek w lokalnym urzędzie realizujácym wypłatę zasiłtku wýchowawczego (tzw. Elterngeldstelle) Podstawowy zasitek wych. przez max. 12 mies. miejsce zamieszkania w Niemczech v dziecko mieszka w tym samym gospodarstwie domowym Zasiłek wych. Plus przez max. 24 mies. v osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem świadczenie z mocą wsteczną za ostatnie 3 miesiące licząc od początku miesiąca, w którym wniosek wpłynął do urzędu v brak lub niepełna działalność zarobkowa Bonus partnerski da rodziców, którzy oboje korzystają z zasiłku rodzinnego oraz da osób samotnie wychowujących dziecko przy podstawowym zasiłku wychowawczym v +2 miesiące 3 miesiące przy zasiłku wychowawczym Plus +4 miesiące Specjalne regulacje dla pracowników Możliwość łączenia wariantów zasiłku początek miesiąca wniosek delegowanych i przygranicznych wychowawczego 5 4 OKRES POBIERANIA WYSOKOŚĆ 65-67 % 1.800 € Podstawowy zasiłek wychowawczy: ewent. plus dodatek za rodzeństwoi dodatek przy ciąży mnogiej Podstawowy zasiłek wychowawczy: do ukończenia przez dziecko 14 miesiąca życia z reguły 65-67% wynagrodzenia netto (Podstawa obliczenia: wynagrodzenie z ostatnich 12 miesiący przed miesiącem narodzin dziecka.) Zasitek wychowawczy Plus: powyżej v przynajmniej 300 € i najwyżej 1.800 € miesięcznie 900 € 14 miesiąca życia dziecka, jeżeli pobieranie zasiłku bez przerwy. Zasiłek wychowawczy Plus: v połowa podstawowego zasiłku wychowawczego v przynajmniej 150 € i najwyżej 900 € miesięcznie 1/2 300 € Prawo do kwoty minimalnej, jeżeli brak 150 € działalności zarobkowej przed narodzinami dziecka min. max. min. max. Projt nanavay pos ©Minor minor Petnanicra k ledegales Meg Uchad iga Bua d ovnega ladavaria Pracavnikbw rUE Stan: Październik 2018 Projekt: HCG corporate designs Pracewnikdw Unijnych

EU immigration Germany: Money for children

shared by HCGcorporatedesigns on Nov 23
10 views
0 shares
0 comments
I was hired to design 24 infographics in different languages on labour law-related topics by Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung gemeinnützige GmbH (Berlin, Germany). This project was ...

Publisher

Minor

Writer

Minor

Category

Politics
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size