Click me
Transcribed

Anti-Monopoly Commision in Zepter`s Building

Комисија за заштиту конкуренције Комисија се налази у згради у улици Књегиње Зорке. Ова зграда пре приватизације, припадала је друштвеном предузећу Београдшпед. Београдшпед Година Београдшпед приватизован, купује га Жарко Цомба, Цептеров сарадник. 2006 Агенција за приватизацијy раскида уговор о приватизацији због неиспуњавања обавеза. Београдшпед преузима Акцијски фонд. Вeћински пакет акција купује фирма Global Real Estate Investment. BnacHnK Global Real Estate Investment je кипарска фирма If global holding limited. Година 2007 Београдшпед је основао предузеће Бео инвест 2009 у који је као оснивачки капитал уписао објекат у којој се налази Комисија за заштиту конкуренције. Новонасталу компанију и эграду у Кнегиње Зорке продаје компанији European investment. Власник European investment je oupma If global holding limited. Година 2009 Жарко Џомба jе директор фирме Halmstad која већ три године нема HnjeAHor 3anocneHor. BnachnK Halmstad-a je kao n KOMnaHnje European investment u Global Real Estate Investment je kunapcka þupma If global holding limited. Иван Угрин, члан Савета Комисије за заштиту конкурёнције "Комисија је морала да продужи уговор са фирмом "Бео инвест 2009" јeр је више пута тражила простор од Дирекције за имовину РC, али без резултата. Уговор о закупу Комисија за заштиту конкуренције jе склопила 2007. месечни 11.250 уговор са фирмом закуш € "Фаринг". Споразумно jе раскинут уговор са подзакупцем и месечни 10.500 склопљен са закупцем "Бео инвест 2009". 2009. закуп- € 700.000 Комисија је до сада дала за закуп зграде у Књегиње Зорке7. евра 2012 месечни 8.900 закуп. Анексом уговора закуп је продужен на jош три године. € Републичка агенција за електронске комуникације такође изнајмлљује простор од ове компаније. Компанија "Фаринг" припада бизнисмену Браниславу Грујићу Републичка радиодифузна агенција до 2012. године изнајмљивала је простор од Jyгодрва која је у Аrенцији за привредне регистре заведена као власник компанијe *Фаринг". Југодрво део је Грујићевог ПСП Фарман. Piktochart make information beautiful

Anti-Monopoly Commision in Zepter`s Building

shared by snezana.duric2 on May 05
83 views
0 shares
0 comments
Serbian Commission for Protection of Competition rents its headquarters from a company connected to tycoon Philip Zepter. In 2007, when the Commission moved to the building, it signed a contract with ...

Category

Politics
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size