Click me
Transcribed

Vahur Kalmre Newsdesign Blog

2 Tartu Postimees UUDIŞED 1. veebruar 2010 KALAPÜÜK TALVISEL PEIPSIL Telmetajadi Vilja Kahler, Vahur kaimre, idee Lina-laanika Seisler, praafika: Artur Kuus, foted: Scanpix J lan Peipile, Lijarvele je Pihlo jarvele telkima e15 detsen pal. N en needjarved en a. Kalastajadbati amatliat Pelpsi, Limmire ja Phina Jirve jle 2l detsembriL JAAPAEVAD PEIPSIL 22. detsembrist as. jaamrl on kordonites registreeritud le o00 inimest, kes on id Pelpsile, Lijarvele ja hev Jirvele kalastame kaldast kagmale 135 134 ALAJOE NORDON 10 kalmeest 247 tranpondivshendit 5-25 j VASKNARVA KORDON o kalameest 2 treponivtende 119 Pirvalve andetel on kalameeste enuleohad jrgwised Var amed vakeeli Bug, Solnitsa, Remnku Ale, KakRanapungerj Lohu, Muhver, Omeda Sa Kodave, Kallaste, Nina Kol, Kaep Vanja Meerapal La Mhkooma Rapna, Vodp, Beresje, Labnitsa Lassir Rna ja Podmot Lohum AHVEN Kontrolijoon MUSTVEE 2005 2006 2007 2008 2009 KORDON 2100 katameest, trapordend PEIPSI SARG hinnangu hastab Pipsil, Limmjavel ja Pihin janel toplevit kalapo 700, puhkepladel kun 1750 inimest. pemiset n lalve Kodavere tel Pootsmani kstema pdav eteve Tan Pegsol kab jp egeman komned tuhanded tsklamel, kellest ehk veid pooled mgiteetad jarveie Kadere 20-50 cm Jvil dau makonna ple on te Pp25-30 on wedes 5-22 om Oleud javel on KIISK delle ombe meile Li kalamahed e Ta Sutig ile inek kordoni Martsis, kui Eesti Maalkool noloogeuse vnembeadur Ku Kangur kab Peipeil Lamnijavel ja Pihi vel Nin So om vanade ahvanduste kohal 10-18 om Hamunkalamebed pod pewniselt avena ota Mtef la 200 e vbtma, on ta Venem weel vd emad srge ad Lmmijvel on ja paksu keskmisin 540 om handeld meh, eneman pool eti P vel, kalesta hkam nimesi k festi poolel tes K Kangu Tema uhelepanete on ohkam kalastajd Piplunoas ja Phkva jarvel Kige elavam lpgang on veebruar ja martal algun, sest on ad soojemad j kindum ja ka kala votab parmin Veetr Jamtipie on Kodee Ntel nlhetustel ja ngtsetud pinvs 2000-o00 meest atatud okte llaste Kap Kalanaak vob 15 kloni Sel tavel pars n ome 25 30 imeetri p e. Ta de tes p 200 talt VARNJA KORDON Vamje 2400 kalameest kalestajetest om ng koju. wld pre et Lt part em 10 t 200 tal Hde 24 iment, Ingstmant 11 ingp ut tae ko A 253o kreon kilo eest. Meempalu PURSAAR teada sest kalameeste paritolu hta el pea kd amet avestust. Paalve andmetal vob kalastajatest 20-30 protenti olla part List. Taa Pg hinang voad pooled kalattest o LAe. Pep G-aartane me 35-40 cm MEHIKOORMA KORDON 120 kalameest, 6oe pondivahendi tart u lepingu LAM PIHKVA JÄRV ORGEST REZEKNEST Lain Prangu voib Ppsle mia jl moolorkekude ATVde je dmvatatal kerete diduktagi n tritotnga Ppeiniel tohi. ROHKEM LÄTLASI TULEB 1SIzvaWn МДЫН LATGALEST ALUKSNEST RILAST 2 Tartu Postimees UUDIŞED 1. veebruar 2010 KALAPÜÜK TALVISEL PEIPSIL Telmetajadi Vilja Kahler, Vahur kaimre, idee Lina-laanika Seisler, praafika: Artur Kuus, foted: Scanpix J lan Peipile, Lijarvele je Pihlo jarvele telkima e15 detsen pal. N en needjarved en a. Kalastajadbati amatliat Pelpsi, Limmire ja Phina Jirve jle 2l detsembriL JAAPAEVAD PEIPSIL 22. detsembrist as. jaamrl on kordonites registreeritud le o00 inimest, kes on id Pelpsile, Lijarvele ja hev Jirvele kalastame kaldast kagmale 135 134 ALAJOE NORDON 10 kalmeest 247 tranpondivshendit 5-25 j VASKNARVA KORDON o kalameest 2 treponivtende 119 Pirvalve andetel on kalameeste enuleohad jrgwised Var amed vakeeli Bug, Solnitsa, Remnku Ale, KakRanapungerj Lohu, Muhver, Omeda Sa Kodave, Kallaste, Nina Kol, Kaep Vanja Meerapal La Mhkooma Rapna, Vodp, Beresje, Labnitsa Lassir Rna ja Podmot Lohum AHVEN Me Kontrolijoon MUSTVEE 2005 2006 2007 2008 2009 KORDON 2100 katameest, trapordend ΡΕIPSI Omd SARG Ha k hinnangu hastab Pipsil, Limmjavel ja Pihin janel toplevit kalapo 700, puhkepladel kun 1750 inimest. pemiset n lalve Kadere Kodavere tel Pootsmani kstema pdav eteve Tan Pegsol kab jp egeman komned tuhanded tsklamel, kellest ehk veid pooled mgiteetad jarveie 20-50 cm Jvil dau makonna ple on te Pp25-30 on wedes 5-22 om Oleud javel on KIISK e te delle ombe meile Li inek kordoni kalamahed e Ta Sutig Martsis, kui Eesti Maalkool noloogeuse vnembeadur Ku Kangur kab Peipeil Lamnijavel ja Pihi vel Nin ile So om vanade ahvanduste kohal 10-18 om Hamunkalamebed pod pewniselt avena ota Mtef la 200 podd weel vd emad mhed e vbtma, on ta Venem srge ad Lmmijvel on ja paksu keskmisin 540 om handeld meh, eneman pool eti P vel, kalesta hkam nimesi k festi poolel tes K Kangu Tema uhelepanete on ohkam kalastajd Piplunoas ja Phkva jarvel Kige elavam lpgang on veebruar ja martal algun, sest on ad soojemad j kindum ja ka kala votab parmin Veetr Jamtipie on Kodee Ntel nlhetustel ja ngtsetud pinvs 2000-o00 meest atatud okte llaste h deg de tes p Kap Kalanaak vob 15 kloni Sel tavel pars n ome 25 30 imeetri p e. Ta Pg d m kalestajetest om ng koju. wld pre et Lt part em le tae ko A 253o kreon kilo eest. 200 talt P ing t 10 t 200 tal Hde 24 iment, VARNJA KORDON 2400 kalameest a00 por Vamje Ingstmant 11 ingp ut Meempalu PURSAAR teada sest kalameeste paritolu hta el pea kd amet avestust. Paalve andmetal vob kalastajatest 20-30 protenti olla part List. Taa Pg hinang voad pooled kalattest o Pep G-aartane me 35-40 cm M p e e MEHIKOORMA KORDON 120 kalameest, 6oe pondivahendi LAM tart u lepingu PIHKVA JÄRV ORGEST REZEKNEST Lain Prangu voib Ppsle mia jl moolorkekude ATVde je dmvatatal kerete diduktagi n deg de tritotnga Ppeiniel tohi. ROHKEM LÄTLASI TULEB LATGALEST ALUKSNEST RILAST 2 Tartu Postimees UUDIŞED 1. veebruar 2010 KALAPÜÜK TALVISEL PEIPSIL Telmetajadi Vilja Kahler, Vahur kaimre, idee Lina-laanika Seisler, praafika: Artur Kuus, foted: Scanpix J lan Peipile, Lijarvele je Pihlo jarvele telkima e15 detsen pal. N en needjarved en a. Kalastajadbati amatliat Pelpsi, Limmire ja Phina Jirve jle 2l detsembriL JAAPAEVAD PEIPSIL 22. detsembrist as. jaamrl on kordonites registreeritud le o00 inimest, kes on id Pelpsile, Lijarvele ja hev Jirvele kalastame kaldast kagmale 135 134 ALAJOE NORDON 10 kalmeest 247 tranpondivshendit 5-25 j VASKNARVA KORDON o kalameest 2 treponivtende 119 Pirvalve andetel on kalameeste enuleohad jrgwised Var amed vakeeli Bug, Solnitsa, Remnku Ale, KakRanapungerj Lohu, Muhver, Omeda Sa Kodave, Kallaste, Nina Kol, Kaep Vanja Meerapal La Mhkooma Rapna, Vodp, Beresje, Labnitsa Lassir Rna ja Podmot Lohum AHVEN Me Kontrolijoon MUSTVEE 2005 2006 2007 2008 2009 KORDON 2100 katameest, trapordend ΡΕIPSI Omd SARG Ha k hinnangu hastab Pipsil, Limmjavel ja Pihin janel toplevit kalapo 700, puhkepladel kun 1750 inimest. pemiset n lalve Kadere Kodavere tel Pootsmani kstema pdav eteve Tan Pegsol kab jp egeman komned tuhanded tsklamel, kellest ehk veid pooled mgiteetad jarveie 20-50 cm Jvil dau makonna ple on te Pp25-30 on wedes 5-22 om Oleud javel on KIISK e te delle ombe meile Li inek kordoni kalamahed e Ta Sutig Martsis, kui Eesti Maalkool noloogeuse vnembeadur Ku Kangur kab Peipeil Lamnijavel ja Pihi vel Nin ile So om vanade ahvanduste kohal 10-18 om Hamunkalamebed pod pewniselt avena ota Mtef la 200 podd weel vd emad mhed e vbtma, on ta Venem srge ad Lmmijvel on ja paksu keskmisin 540 om handeld meh, eneman pool eti P vel, kalesta hkam nimesi k festi poolel tes K Kangu Tema uhelepanete on ohkam kalastajd Piplunoas ja Phkva jarvel Kige elavam lpgang on veebruar ja martal algun, sest on ad soojemad j kindum ja ka kala votab parmin Veetr Jamtipie on Kodee Ntel nlhetustel ja ngtsetud pinvs 2000-o00 meest atatud okte llaste h deg de tes p Kap Kalanaak vob 15 kloni Sel tavel pars n ome 25 30 imeetri p e. Ta Pg d m kalestajetest om ng koju. wld pre et Lt part em le tae ko A 253o kreon kilo eest. 200 talt P ing t 10 t 200 tal Hde 24 iment, VARNJA KORDON 2400 kalameest a00 por Vamje Ingstmant 11 ingp ut Meempalu PURSAAR teada sest kalameeste paritolu hta el pea kd amet avestust. Paalve andmetal vob kalastajatest 20-30 protenti olla part List. Taa Pg hinang voad pooled kalattest o Pep G-aartane me 35-40 cm M p e e MEHIKOORMA KORDON 120 kalameest, 6oe pondivahendi LAM tart u lepingu PIHKVA JÄRV ORGEST REZEKNEST Lain Prangu voib Ppsle mia jl moolorkekude ATVde je dmvatatal kerete diduktagi n deg de tritotnga Ppeiniel tohi. ROHKEM LÄTLASI TULEB LATGALEST ALUKSNEST RILAST 2 Tartu Postimees UUDIŞED 1. veebruar 2010 KALAPÜÜK TALVISEL PEIPSIL Telmetajadi Vilja Kahler, Vahur kaimre, idee Lina-laanika Seisler, praafika: Artur Kuus, foted: Scanpix J lan Peipile, Lijarvele je Pihlo jarvele telkima e15 detsen pal. N en needjarved en a. Kalastajadbati amatliat Pelpsi, Limmire ja Phina Jirve jle 2l detsembriL JAAPAEVAD PEIPSIL 22. detsembrist as. jaamrl on kordonites registreeritud le o00 inimest, kes on id Pelpsile, Lijarvele ja hev Jirvele kalastame kaldast kagmale 135 134 ALAJOE NORDON 10 kalmeest 247 tranpondivshendit 5-25 j VASKNARVA KORDON o kalameest 2 treponivtende 119 Pirvalve andetel on kalameeste enuleohad jrgwised Var amed vakeeli Bug, Solnitsa, Remnku Ale, KakRanapungerj Lohu, Muhver, Omeda Sa Kodave, Kallaste, Nina Kol, Kaep Vanja Meerapal La Mhkooma Rapna, Vodp, Beresje, Labnitsa Lassir Rna ja Podmot Lohum AHVEN Me Kontrolijoon MUSTVEE 2005 2006 2007 2008 2009 KORDON 2100 katameest, trapordend ΡΕIPSI Omd SARG Ha k hinnangu hastab Pipsil, Limmjavel ja Pihin janel toplevit kalapo 700, puhkepladel kun 1750 inimest. pemiset n lalve Kadere Kodavere tel Pootsmani kstema pdav eteve Tan Pegsol kab jp egeman komned tuhanded tsklamel, kellest ehk veid pooled mgiteetad jarveie 20-50 cm Jvil dau makonna ple on te Pp25-30 on wedes 5-22 om Oleud javel on KIISK e te delle ombe meile Li inek kordoni kalamahed e Ta Sutig Martsis, kui Eesti Maalkool noloogeuse vnembeadur Ku Kangur kab Peipeil Lamnijavel ja Pihi vel Nin ile So om vanade ahvanduste kohal 10-18 om Hamunkalamebed pod pewniselt avena ota Mtef la 200 podd weel vd emad mhed e vbtma, on ta Venem srge ad Lmmijvel on ja paksu keskmisin 540 om handeld meh, eneman pool eti P vel, kalesta hkam nimesi k festi poolel tes K Kangu Tema uhelepanete on ohkam kalastajd Piplunoas ja Phkva jarvel Kige elavam lpgang on veebruar ja martal algun, sest on ad soojemad j kindum ja ka kala votab parmin Veetr Jamtipie on Kodee Ntel nlhetustel ja ngtsetud pinvs 2000-o00 meest atatud okte llaste h deg de tes p Kap Kalanaak vob 15 kloni Sel tavel pars n ome 25 30 imeetri p e. Ta Pg d m kalestajetest om ng koju. wld pre et Lt part em le tae ko A 253o kreon kilo eest. 200 talt P ing t 10 t 200 tal Hde 24 iment, VARNJA KORDON 2400 kalameest a00 por Vamje Ingstmant 11 ingp ut Meempalu PURSAAR teada sest kalameeste paritolu hta el pea kd amet avestust. Paalve andmetal vob kalastajatest 20-30 protenti olla part List. Taa Pg hinang voad pooled kalattest o Pep G-aartane me 35-40 cm M p e e MEHIKOORMA KORDON 120 kalameest, 6oe pondivahendi LAM tart u lepingu PIHKVA JÄRV ORGEST REZEKNEST Lain Prangu voib Ppsle mia jl moolorkekude ATVde je dmvatatal kerete diduktagi n deg de tritotnga Ppeiniel tohi. ROHKEM LÄTLASI TULEB LATGALEST ALUKSNEST RILAST 2 Tartu Postimees UUDIŞED 1. veebruar 2010 KALAPÜÜK TALVISEL PEIPSIL Telmetajadi Vilja Kahler, Vahur kaimre, idee Lina-laanika Seisler, praafika: Artur Kuus, foted: Scanpix J lan Peipile, Lijarvele je Pihlo jarvele telkima e15 detsen pal. N en needjarved en a. Kalastajadbati amatliat Pelpsi, Limmire ja Phina Jirve jle 2l detsembriL JAAPAEVAD PEIPSIL 22. detsembrist as. jaamrl on kordonites registreeritud le o00 inimest, kes on id Pelpsile, Lijarvele ja hev Jirvele kalastame kaldast kagmale 135 134 ALAJOE NORDON 10 kalmeest 247 tranpondivshendit 5-25 j VASKNARVA KORDON o kalameest 2 treponivtende 119 Pirvalve andetel on kalameeste enuleohad jrgwised Var amed vakeeli Bug, Solnitsa, Remnku Ale, KakRanapungerj Lohu, Muhver, Omeda Sa Kodave, Kallaste, Nina Kol, Kaep Vanja Meerapal La Mhkooma Rapna, Vodp, Beresje, Labnitsa Lassir Rna ja Podmot Lohum AHVEN Me Kontrolijoon MUSTVEE 2005 2006 2007 2008 2009 KORDON 2100 katameest, trapordend ΡΕIPSI Omd SARG Ha k hinnangu hastab Pipsil, Limmjavel ja Pihin janel toplevit kalapo 700, puhkepladel kun 1750 inimest. pemiset n lalve Kadere Kodavere tel Pootsmani kstema pdav eteve Tan Pegsol kab jp egeman komned tuhanded tsklamel, kellest ehk veid pooled mgiteetad jarveie 20-50 cm Jvil dau makonna ple on te Pp25-30 on wedes 5-22 om Oleud javel on KIISK e te delle ombe meile Li inek kordoni kalamahed e Ta Sutig Martsis, kui Eesti Maalkool noloogeuse vnembeadur Ku Kangur kab Peipeil Lamnijavel ja Pihi vel Nin ile So om vanade ahvanduste kohal 10-18 om Hamunkalamebed pod pewniselt avena ota Mtef la 200 podd weel vd emad mhed e vbtma, on ta Venem srge ad Lmmijvel on ja paksu keskmisin 540 om handeld meh, eneman pool eti P vel, kalesta hkam nimesi k festi poolel tes K Kangu Tema uhelepanete on ohkam kalastajd Piplunoas ja Phkva jarvel Kige elavam lpgang on veebruar ja martal algun, sest on ad soojemad j kindum ja ka kala votab parmin Veetr Jamtipie on Kodee Ntel nlhetustel ja ngtsetud pinvs 2000-o00 meest atatud okte llaste h deg de tes p Kap Kalanaak vob 15 kloni Sel tavel pars n ome 25 30 imeetri p e. Ta Pg d m kalestajetest om ng koju. wld pre et Lt part em le tae ko A 253o kreon kilo eest. 200 talt P ing t 10 t 200 tal Hde 24 iment, VARNJA KORDON 2400 kalameest a00 por Vamje Ingstmant 11 ingp ut Meempalu PURSAAR teada sest kalameeste paritolu hta el pea kd amet avestust. Paalve andmetal vob kalastajatest 20-30 protenti olla part List. Taa Pg hinang voad pooled kalattest o Pep G-aartane me 35-40 cm M p e e MEHIKOORMA KORDON 120 kalameest, 6oe pondivahendi LAM tart u lepingu PIHKVA JÄRV ORGEST REZEKNEST Lain Prangu voib Ppsle mia jl moolorkekude ATVde je dmvatatal kerete diduktagi n deg de tritotnga Ppeiniel tohi. ROHKEM LÄTLASI TULEB LATGALEST ALUKSNEST RILAST 2 Tartu Postimees UUDIŞED 1. veebruar 2010 KALAPÜÜK TALVISEL PEIPSIL Telmetajadi Vilja Kahler, Vahur kaimre, idee Lina-laanika Seisler, praafika: Artur Kuus, foted: Scanpix J lan Peipile, Lijarvele je Pihlo jarvele telkima e15 detsen pal. N en needjarved en a. Kalastajadbati amatliat Pelpsi, Limmire ja Phina Jirve jle 2l detsembriL JAAPAEVAD PEIPSIL 22. detsembrist as. jaamrl on kordonites registreeritud le o00 inimest, kes on id Pelpsile, Lijarvele ja hev Jirvele kalastame kaldast kagmale 135 134 ALAJOE NORDON 10 kalmeest 247 tranpondivshendit 5-25 j VASKNARVA KORDON o kalameest 2 treponivtende 119 Pirvalve andetel on kalameeste enuleohad jrgwised Var amed vakeeli Bug, Solnitsa, Remnku Ale, KakRanapungerj Lohu, Muhver, Omeda Sa Kodave, Kallaste, Nina Kol, Kaep Vanja Meerapal La Mhkooma Rapna, Vodp, Beresje, Labnitsa Lassir Rna ja Podmot Lohum AHVEN Me Kontrolijoon MUSTVEE 2005 2006 2007 2008 2009 KORDON 2100 katameest, trapordend ΡΕIPSI Omd SARG Ha k hinnangu hastab Pipsil, Limmjavel ja Pihin janel toplevit kalapo 700, puhkepladel kun 1750 inimest. pemiset n lalve Kadere Kodavere tel Pootsmani kstema pdav eteve Tan Pegsol kab jp egeman komned tuhanded tsklamel, kellest ehk veid pooled mgiteetad jarveie 20-50 cm Jvil dau makonna ple on te Pp25-30 on wedes 5-22 om Oleud javel on KIISK e te delle ombe meile Li inek kordoni kalamahed e Ta Sutig Martsis, kui Eesti Maalkool noloogeuse vnembeadur Ku Kangur kab Peipeil Lamnijavel ja Pihi vel Nin ile So om vanade ahvanduste kohal 10-18 om Hamunkalamebed pod pewniselt avena ota Mtef la 200 podd weel vd emad mhed e vbtma, on ta Venem srge ad Lmmijvel on ja paksu keskmisin 540 om handeld meh, eneman pool eti P vel, kalesta hkam nimesi k festi poolel tes K Kangu Tema uhelepanete on ohkam kalastajd Piplunoas ja Phkva jarvel Kige elavam lpgang on veebruar ja martal algun, sest on ad soojemad j kindum ja ka kala votab parmin Veetr Jamtipie on Kodee Ntel nlhetustel ja ngtsetud pinvs 2000-o00 meest atatud okte llaste h deg de tes p Kap Kalanaak vob 15 kloni Sel tavel pars n ome 25 30 imeetri p e. Ta Pg d m kalestajetest om ng koju. wld pre et Lt part em le tae ko A 253o kreon kilo eest. 200 talt P ing t 10 t 200 tal Hde 24 iment, VARNJA KORDON 2400 kalameest a00 por Vamje Ingstmant 11 ingp ut Meempalu PURSAAR teada sest kalameeste paritolu hta el pea kd amet avestust. Paalve andmetal vob kalastajatest 20-30 protenti olla part List. Taa Pg hinang voad pooled kalattest o Pep G-aartane me 35-40 cm M p e e MEHIKOORMA KORDON 120 kalameest, 6oe pondivahendi LAM tart u lepingu PIHKVA JÄRV ORGEST REZEKNEST Lain Prangu voib Ppsle mia jl moolorkekude ATVde je dmvatatal kerete diduktagi n deg de tritotnga Ppeiniel tohi. ROHKEM LÄTLASI TULEB LATGALEST ALUKSNEST RILAST

Vahur Kalmre Newsdesign Blog

shared by rmmojado on Dec 28
259 views
0 shares
0 comments
At Tartu Postimees we again designed a bigger infographics: winter fishing on the lake Peipsi. The idea came from our text editor Liina-Jaanika Seiser: How can we show, with the help of graphics, wha...

Category

Lifestyle
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size