Click me
Transcribed

Muslim prayer

NAMAZ SERİSİ O NAMAZIN FARZLARI NAMAZIN RÜKÛNLARI KADINLAR Namazın rükünleri yerine getirilirken kadın ve erkekler arasında bazı farklılar vardır. Bunlar namazın bütünü ile ilgili farklılıklar değildir. Her biri kadının fiziki yapısı, tesettür hassa- siyeti dikkate alınarak konmuş kurallar olarak anlaşılmalıdır. ERKEKLER Namazın rükünlerinin eksiksiz yerine getirilmediği takdirde namaz sahih olmaz. Bu bakımdan özellikle rükû, rükûdan doğrulma ve secdelerin yerli yerinde ve hakkının verilerek yapılması gerekir. Namazın içindeki farzlar, namazın varlığı ve mahiyetini oluşturduğu için 'namazın rükünleri’ adını alır. Bu farzlar namazı oluşturan unsurlardır. Bunlardan herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. Bu rükünlerinin doğru şekilde yapılmasına ta'dil-i erkân denilir. Namazın rükünleri sırasıyla şöyledir: İftitah tekbiri: Namaza başlarken “Allahü Ekber" SÖzünü söylemektir. Kıyam: Doğrulmak, ayakta durmak manasına gelen kıyam, iftitah tekbiri ve her rekâtta Ku'ran'dan okunması gerekli asgari miktarı okuyacak kadar bir süre ayakta durmak demektir. Kıraat: Namazda Ku'ran'dan okumak, rükünlerden biridir. Kıyamdayken en az üç kısa ayet-i kerime okunması gerekir. Rükû: Namazın ana unsurlarından biri olan rükû, eller dizlere değecek biçimde öne doğru eğilmektir. Tarif edildiği gibi rükû duruşunda beklemek ve yine rükûdan doğrulup secdeye varmadan önce uzuvlar sakin olana kadar kıyamda beklemek gerekir. Secde: namazın her rekâtinda yüz, eller, dizler ve ayak par- makları yere değecek şekilde yere kapanarak secde edilir. Secdede ve iki secde arasında beklemek namazın tadil-i erkânları arasındadır. Ka'de-i ahire: Namazın sonun da bir süre (teşehhüt miktarı) oturup beklemek namazın farzidır. Teşehüt miktarı Tahiyyât' duasını okuyacak kadar oturmaktır. 1 TEKBİR 1 TEKBİR Parmaklar açık ve kıbleye dönük olarak, eller kulak hizasına Ellerini omuz hizalarına kadar kaldırırlar, kadar kaldırılır. Başparmaklar kulak yumuşaklarına değdiri- eller göğüs üstünde tutulur. Gözler secdeye lerek tekbir alınır. Ayak parmakları dört parmak kadar açılır. bakar. "Allahü Ekber" diye tekbir alınır. Vücut dik olacak şekilde durulur ve "Allâhu Ekber" denilir. 2 KIYAM Sağ elin baş parmağı ile küçük parmağının sol elin bileğini kavra- yacağı şekilde bağlar- lar ve göbeğin altına koyarlar. Vücut dik. Gözler secdeye bakar şekilde kıraata hazır dururlar. 2 KIYAM Sağ el parmakları sol bilek üzerine halka yapılmaz ve sağ el, sol el üzerinde olarak 3 Riки Eğilirken ayaklarını birleştirmez. Rükûda az eğilir, belini başı ile düz tutmaz, dizlerini büker. Ellerini dizleri 3 RÜKÛ Rükûda avuçlarıyla diz kapaklarını tutup sırtını ve belini dümdüz edecek şekilde eğilir. göğüs üstüne konur. Ayakların arası bir miktar açık olacak şekilde durulur. üstüne koyar, dizlerini kavramaz ve parmak- larını açmaz. 4 SECDE El ve ayak parmakları kıbleye doğru çevrilir. Secdede baş, eller arasına alınıp burun, alın yere değecek şekilde secde yapılır. Dirsekler yere ve vücuda, karın da oyluklara değmez. 5 SON OTURUŞ Eller dizler üstünde, par- maklar az açık olur. Sağ ayak dik ve parmakları kıbleye doğru çevrili olmalıdır. Sol ayak yere yaslanır ve üzerine oturulur. Secdede gözler dizlere bakar. 5 SON OTURUŞ Ka'de-i ahirede 4 SECDE Kollarını, karnına yakın olarak yere serer. Karnını uyluklarına bitiştirir. ayaklarını sağa çıkararak yerde oturur. Parmaklar birbirine yapışık olacak şekilde tutulur ve gözler Topuklar bitişik halde olmalıdır. dizlere bakar.

Muslim prayer

shared by adna01 on Jan 08
3,088 views
4 shares
0 comments
Muslim prayer

Tags

muslim

Source

Unknown. Add a source

Category

Lifestyle
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size