Transcript

How we spend our time

DIIJA ND בלובש יום ה"ו י"י"ד תעב 1 5 יל 2012 הו' ן י"גי" סן תשע"ב | 5 יל 2012 בלובש [5} {4] לישנא יטרנט ע חןדש פרים קולנוע מ םרטים בשנה ר ובע בודה ע שבוע ינמ פלןס שינה רוקה א מ ה ה | ועוכ יממה לרשש 14 פרד אר 85% ספרד נדה 43.5 לא 72% רהייב רהייב 1"AIN 35.3 רהייב 40 אראש שראל לרח 32.1 צרפת 67% 6.5 דנמרק דה א ש ל עכודה מע עומ מ ה ם ומעוגן ה לעע ה ע ת ך דאגה תו לע יר רמ םנ םעסיקים לנצל , ול העסיק רר עת שהוגדרך םבלא תוספות. מה ריח םיממחחותר יא 50% ויץ 1 יפן גמניה 24.1 ספרד 47% 1.9ן יפן כתריאל , נ רן הקולנוע הירשראלי, ם א ל תר ,2 השראלי ממ לפקד אי תה נע 9 פעמים "הי וא קונה מסרתנע ביתי של 0 מ המ מ ח ה, לעמוד ור ולנ רט תול היצע םיורו מוצע הוא תול באר הר שרויות מעבר לאה של בקולנע" "ר א הדאה, ק םברסיטת ה רצמ מ צש א י רפואת ה ם תברות על ףא עת שינה ימ תכמאה שאנ בוגרוק וקיס לה. ק מ הה 1 ע תורפ' חנה ני ת נתחומי בהרצליה, ע ה יל הבךגרים ק תא א ה ה-90", דוני ערכ תקמ עלה כי הישל הממוצע א יום, היום אדי ש י ידק ה . מוקדש ל ממת - כא הקשר של קריאה, והרא יר למדוד את ת םנא א חן קוראי ל ץ ורת ה ילותז גא יחסית ערב ו םצא מחץלייה ה א ט באמצע 20 מ םא םף שעןת לשה ב הישרל גדול יחסית ש ת , ודומה ש א ."הישרא ב ריה יא תמש בה ש ע ול הרא םיעןתיו", ם סופר. רצי יסית לשאר תנ תחות? לא זהיר בב תבש יא הוק המקורי היא עה ש םכןע של 5 ת ה א שבוע העבודה לילע עות ברובמרינות ב יה צק תמ 40 ע ו ה וה רשמי ה מל תומד על 40 שעת. א וצא תע העכודה בשבוע לע לה מ עה ד"ר סופר בל המוצ, ולל אלן במשרות תיק במ ספך העוביא אמ א ת העבךדה ע ירא ע שה נ ועומר הי א בוע אולס אע דיין גבוה אמ ת "ECD עומר על ומחכ ימ עת השינה שהארם מו מ רא תמ ירירה שה ה תחנ ה לא ישראל. רוא ש ל בוע העבודה ת מדינות אר מ מ מבלה הי תמצמ מ י הא ה וכמה תו אל לתלשה ה העזה מצ " נ משיבים תרה ר פרים ל: הלומשל אמב קר כמה ר ו לבחא ת לך שערת הוזוצריח ו מנמת ר אר מה רמ דמריה האלקטרונימ לל זמנמ נ םתוים אלן םפתעים " נ הר אפשריים לעלה מ העלייה הרוסית לארץ ב הרים העלתה ספא ם הפנוי, ההלשה א אמה ה השכלה א כ שעןתי. יכור", א מ םלש ב הולכת ל הקבה ותמ כש וא ןא ת לה ל " לא לא םע ל הלוקת א נת 90 מ ומר פרופ' גרונאא האוניבריטעה י ג תהה ה תא ת פעולה ינטסי נ לנ א למלא ל רע מ םר ה ל משימה כ היקש הדה שנתי עות הדע בשנה הדע תתונות ארשל 2,000 קע שבוע T'JD'11 1,650 רדין 97 גד 1,419 58ע תונות [סופייש) יכא 1,414 מגינים 23 ב י ס ח ם תא אמירה "מ לא א ים ם, ר רבח ש ל אי" ת סופרש תל ,ע תה ת השימוש ימהשב ואינטר לשה ת קריאת דברי פמ ל עיתוניס ם שצריכת וויויה ל ת א א ין ק ה יב בי א . שץם ני ג ש תכ םי מפתים גמ לכר תוכא הריי, ששמרן ל ה ד י א היקפה" , לא ומרת. הישרא שנגים ליילש ה עוברים א ש ת ס . בארפן יח תמדידמה ר הותחות ראע יר הררוה שעות שנתי נ ECDמ העובר י צוע י00 תע רר העובר נאה ,הצנא א ה ר 2511 ר מממוצע ה-CD עומר על א החוק הוסיף: "ע ת אה תכנוגיה ה שה ה ה נא ת כהן ולהחור .רוזיר לא מתל שו ןא עבורה 1,749 תעה ה בשנה. הא וא תו". ם ,יע ע ש אה רונות ת וד עלה ו ויות ת וא ה צב ל ה לא תרבית י ט/ ר ע לש ה תנ של יל מוצע גרל עת גןפנית עהב שבןש* תרבןת לפיע בטלוויזיה ביר בשנה ק יממה ו יותר 36% הרטים ייב 282 ימ תמ מ אוניברס תל היב ת מ הפנאי של לא םיא , וזשה ת עמיים יטר ו 232 א ת3% ןרפרה | צרפת 212 הולנד הי סל קא אוגו 2011 תרכ מהשוכ ו רל תל ת לשא ראלים, כא0 ויה ל עוסקים תש רק ל 0 רקות פלס יק ע םקבנךשא ן א אל סרה. י ת מנהרו מ מוסרות תא רצ א ר מכרים מי שנה 12 ל כרטס למופעי א ת ת ת א ל לא י 195 .י ש ר ת ה ונט ללא ללא ב ת", היא קוא בל תבוננים י תל ליקל וה א ת א א מ קי כמ י צ ת העבורה ל ע כ הכלכ שלו הסיכה רכה ה מרןק םנ תחה הדגה ורמים ם הפ סוג של פיזם, "אנן םש ש א כלכלית י מוצ צ םי אחרים ס עא א סעדו תף מופע סי ונ הצפייב בטלווישא ת 2011, ל ריה לא דוג, 2011 ר שי היה, והיה ת ה יב ת תחילת ל ותרע וא ביב צפן טלויזיא יקפ הגרול תותר 53 תשה ל ממוצ תושבי ייל ם הקכצא הצ טלוויזיה ייפה הכה 28 ת מתחת ארצי) ה נכ"ל ישראלי וצא 50 תק הבוע מהזמן ש לוא . בארה"כש רמקכיל תוממ לל 72 דקןת. שמהלםש ו םצרה ב ר רוש ה ל ,ת ל הצעת הוקי ש םלה ליצה תודל4 יא י סוג 'טאכו" על ה סוג 0 איוגר2 רק פן "מתו עה ס נמשכת 30 תק ר על בםי קבוע tgi NTU'n DID71pa 117,11unn min 11107 nNTU'n ATU7,OECD :D'ININ 17n תו ללן.

How we spend our time

shared by barakpaz on Apr 30
788 views
1 shares
0 comments
An article about how people spend their time in Israel in comparison to other countries

Publisher

Globes

Designer

Barak Paz

Source

Unknown. Add a source

Category

Lifestyle
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size