Transcript

Vi sao tốc độ tải Website của bạn lại lâu?

40% Ảnh quả nặng là nguyên nhân số 1 gây ra tính trạng Web bl chậm. Hay nón dung lượng ảnh để glảm thời glan tál trang. Hinh ảnh JS 25% Javascript Javascript cung làm chậm Web. Nên, chi sử dụng khl thực sự cần thiết. .css 20% CSS css chưa tối u'u gây mất thởI glan để tải trang. Do đó, hay complle css lal. 10% DNS "chốt" hoặc conflg sal se khlốn Wob tál lâu hoặc không vào nổi. DNS 5% Vlệc điều hương thường làm chậm Web. Hạn chế sử dụng nếu không cần thiết. Redirect Os TRUNG BÌNH 10s f 1.38s ? 1.35s BẠN CÓ BIЁT Trung binh một Website mất 6 giây để tải xong trang. 8.93s 47% 40% 16% 52% 47% người dùng muốn 40% website bi bỏ qua 3 giây chở đợi giảm sự 52% khách hàng thích việc tải trang chỉ mất 2 giây hoặc ít hơn vi có thời gian tải thích thủ của người dùng một Website nhanh trang quả 3 giây đi 16% BSS COMMERCE BSSCOMMERCE.COM THỜI GIAN TẢI TRANG PAGELOADIG TIME

Vi sao tốc độ tải Website của bạn lại lâu?

shared by HaiNH1993 on Nov 12
121 views
1 shares
0 comments
Việc phải mất nhiều thời gian để một Website tải xong (Loading Time) sẽ gây khó chịu cho người dùng. Nghiêm trọng hơn là họ sẽ không muốn quay lại trang Web c...

Tags

None.

Category

How To
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size