Click me
Transcribed

Titanic daatgal

www.mandal.mn ТИТАНИК хөлег онгоцнЫ ДААТГАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ БАРИМТУУД Бидний мэдэх Титаник хөлөг онгоцыг 1 сая Паундаар унэлж даатгуулсан байжээ. 1912 онд тохиолдсон бух далайн хохирлын даатгалын нийт үнэлгээ /Титаникийг оруулаад/ 6,75 саЯ паунд байсан. Титаник хөлөг живснэзс хойш 30 хоногийн дотор Ллойдс Титаникын эзэмшигч болох White Star-д тэдний LLOYD'S 1 сая паундын нөхөн төлбөрийг олгосон. Сарe Race дэх Ллойдсын дохионы цамхаг нь Титаникийн ослын дохиог хүлээн авсан анхны газар юм. Энэхүү дохионы цамхагыг 1901 онд хөлег онгоцнуудыг "далайн усанд хөвех биет, мес болон бусад аюулаас оргийлэх' зорилгоор барьжээ. 3 Филадельфийн бизнесмэн Жон. Б. Тэйер Титаниктай живсэн олон хохирогчдын нэг бегеед тууний амь насны даатгалын нехөн төлбөр тухайн уедээ хамгийн өндөр буюу 50,000 ам.доллар байсан юм. Нехен төлбөрийг эхнэр Мариад өгсөн бөгөөд хачирхалтай нь тэрээр 32 жилийн дараа Титаник сүйрсэн өдер нас баржээ. 4 Marian and John Thayer Месөн уултай мөргөлдсөнөөс болж машинд үүссэн хохирлыг нехөн төлсөн тохиолдолд анх удаа Титаник хөлөг онгоц живэхэд тохиолдсон байна. Вильям Эрнэст Картер ослоос амьд гарсныхаа дараа еөрийн 5 мянган долларын унэтэй, 25 мориний хучтэй Рено машинаа нехон төлүүлсэн. Титаникийн даатгалыг хийх хүсэлтэй даатгалын байгууллага олоход төвөггүй байсан хэдий ч, Ллоидсийн нэг гишуун-Бритиш Доминионс Марине Даатгалын компани Титаникийг даатгахаас татгалзсан ба тэд тайлбарлахдаа Хөлөг онгоц усанд дэндүү доошоо орсон байдалтай байсан нь итэл төлүүлэхгүй байна гэж үзжээ. 6 Бритиш Доминионс Марине Даатгал --> одоогийн Еagle Star Insurance EAGLE STAR Титаникаас амьд үлдсэн хүмүүсийг аварсан RMS Carpathia xөлөг онгоц 4 жилийн дараа Дэлхийн 1-р дайны уед Германы шумбагчид бөмбөгдүүлж живсэн байна. 7 Титаник хелег онгоц нь хамгийн ихдээ 3500 хүн аврах боломжтой байсан ч аялалд гарах үед зөвхен 1200 хүнд. хүрэлцэх аврах завьтай гарсан байна. Энэ гамшиг болсноос 2 жилийн дараа бүх хелег онгоц хангалттай тооны аврах завь 8 авч явах шинэ журам гарсан. Эх сурвалж: htpр://www.lloyds.com www.mandal.mn ТИТАНИК хөлег онгоцнЫ ДААТГАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ БАРИМТУУД Бидний мэдэх Титаник хөлөг онгоцыг 1 сая Паундаар унэлж даатгуулсан байжээ. 1912 онд тохиолдсон бух далайн хохирлын даатгалын нийт үнэлгээ /Титаникийг оруулаад/ 6,75 саЯ паунд байсан. Титаник хөлөг живснэзс хойш 30 хоногийн дотор Ллойдс Титаникын эзэмшигч болох White Star-д тэдний LLOYD'S 1 сая паундын нөхөн төлбөрийг олгосон. Сарe Race дэх Ллойдсын дохионы цамхаг нь Титаникийн ослын дохиог хүлээн авсан анхны газар юм. Энэхүү дохионы цамхагыг 1901 онд хөлег онгоцнуудыг "далайн усанд хөвех биет, мес болон бусад аюулаас оргийлэх' зорилгоор барьжээ. 3 Филадельфийн бизнесмэн Жон. Б. Тэйер Титаниктай живсэн олон хохирогчдын нэг бегеед тууний амь насны даатгалын нехөн төлбөр тухайн уедээ хамгийн өндөр буюу 50,000 ам.доллар байсан юм. Нехен төлбөрийг эхнэр Мариад өгсөн бөгөөд хачирхалтай нь тэрээр 32 жилийн дараа Титаник сүйрсэн өдер нас баржээ. 4 Marian and John Thayer Месөн уултай мөргөлдсөнөөс болж машинд үүссэн хохирлыг нехөн төлсөн тохиолдолд анх удаа Титаник хөлөг онгоц живэхэд тохиолдсон байна. Вильям Эрнэст Картер ослоос амьд гарсныхаа дараа еөрийн 5 мянган долларын унэтэй, 25 мориний хучтэй Рено машинаа нехон төлүүлсэн. Титаникийн даатгалыг хийх хүсэлтэй даатгалын байгууллага олоход төвөггүй байсан хэдий ч, Ллоидсийн нэг гишуун-Бритиш Доминионс Марине Даатгалын компани Титаникийг даатгахаас татгалзсан ба тэд тайлбарлахдаа Хөлөг онгоц усанд дэндүү доошоо орсон байдалтай байсан нь итэл төлүүлэхгүй байна гэж үзжээ. 6 Бритиш Доминионс Марине Даатгал --> одоогийн Еagle Star Insurance EAGLE STAR Титаникаас амьд үлдсэн хүмүүсийг аварсан RMS Carpathia xөлөг онгоц 4 жилийн дараа Дэлхийн 1-р дайны уед Германы шумбагчид бөмбөгдүүлж живсэн байна. 7 Титаник хелег онгоц нь хамгийн ихдээ 3500 хүн аврах боломжтой байсан ч аялалд гарах үед зөвхен 1200 хүнд. хүрэлцэх аврах завьтай гарсан байна. Энэ гамшиг болсноос 2 жилийн дараа бүх хелег онгоц хангалттай тооны аврах завь 8 авч явах шинэ журам гарсан. Эх сурвалж: htpр://www.lloyds.com

Titanic daatgal

shared by odmaa on Oct 30
410 views
0 shares
0 comments
Титаник хөлөг онгоц Атлантикийн далайд живснээс хойш 100 жил өнгөрсөн билээ. Титаникийн даатгалтай холбоотой ...

Designer

odmaa

Source

Unknown. Add a source

Category

History
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size