Transcript

Steamer SS Eastland

Před 100 lety se potopil „Český Titanic“ Dne 24. července 1915 se v přístavišti v centru města Chicago potopil parnik SS Eastland, který sloužil jako výletní lod. Při katastrofé zahynulo 844 lidi võetné 220 Čechů, většinou šlo o ženy a deti. Na palubé byli zaméstnanci společnosti Westem Electric s rodinami, kteři cestovali na dvoudenni firemní piknik na druhém břehu jezera do Michigan City v Indianě. Kde se tu vzalo tolik Čechů? V té dobé bylo Chicago druhým nejvétšim beským méstem v zahranici (po Vidni). V chicagske filalce Western Electric pracovalo nekolik tisic emigrantů z tehdejšiho Českého království. SS Eastland Stavitel: Jenks Ship Building Company Délka: 81 m Průběh neštěstí: Sirka Olcag kominy Spustena na vodu: 6. kvétna 1903 12 m 6.40 Pasatei začinaj nastupovat na parnik SS Eastland Lod se poprvé nakloni na pravobok bar Ponor. Uvedena do služby 16. července 1903 7,00 Na lod je oficiahé kolem 2572 pasaterů Ve skutečnosti je jich ples ti 1sice. Hodné paaeri jeu zabradi. Lod se začina naklanet na levobok. lodni sroub Pohon ctyri kotle, dva parni stroje tanečni paluba Rychlost 16,5 uzlu (cca 30,56 km/h) 7.13 Hraje orchestr, idé tanči a zpivaji. Lod se opet vychyluje z rovnováhy a spodnimi okny dovniti leče voda Posadka se pokousi vyrovnat naklon přepoušténim vody v balastrich nadzich Lod ale nereaguje kajuty Kapacita 2600 pasaterů - strojovna Osud lodi vytlak: 1900 tun plepoustini vody v balastnich nádržich 7.20 Nakion je na deseli stupnich. Kaptán je plesvedten, 2e a lod vypluje, ustali se na rowném kylu I přesto, co se stalo, plula Eastland i nadále a2 do roku 1946. Došlo pouze k přejmenováni na Wimette. Plavidlo koupilo americké námofnictvo a udělalo z něj dělový člun. Za druhé světové války se na něm plavili dokonce prezident Franklin Delano Roosevelt nebo admiral Leahy. V roce 1947 byla lod sešrotována. 7.28 Posadka uvoltuje lana Remorkér, který má parrik Eastand vytahnout ne jezero, zabira Lod se ale nakláni o datich 45* a pomalu se plevrac. Ve vode se ocità okolo 2000 lidi Ti, kteri zústali uvéznéni v lod, bojui marne o život. Ostatni se snaži doplawat ke brehu. stotáry zavazadlový prostor kapitánský mistek - jidelna kapitánská mistnost Počet pasažerů: Počet oběti: Nikdo nebyl odsouzen Pfed soudem stanuli clenové posádky a majitelé lodi. Soudni procesy se tahly pres 20 let, přesto nikdo nebyl 6.40 7.13 844 calkam oficialne z toho 220 cechá odsouzen. neofcilné st 3200 Příčiny neštěstí Nefungujici pumpy a špatné rozhodnuti kapitána Slavnostni oděv Touha po penězich Konstrukce lodě 7.20 7.28 SS Eastland nebyla konstruovára na výleni plavby, Lide byli obiečeri v tekých katátech a vinéných šatech, kleré se po rasati vodou změrily v závaži Mnocho cestujicich revic neumelo plavat. Na lodi nefungovaly pumpy a po rasledném špatnem razhodnuti kapitána se lod odracila od bietu. Povolencu kapactu uady postupné snkovaly 2 3300 pasabérü na 1125. Tri týdny před katastrolou púvodně sloužla pro převaz ovoce Nejvétši však inspeklor zvyšil povolený počel cestujicich a satincu lodi bylo přiliš vysské těliste Kvúi zvjšeni počtu zschranných čunů se zhoršila stabita lode. na 2500 osob (NIWSLAB. DROJ WOPEDA.ORG, STHSONANAG.COM, CTK, SAILYAL OD.UK

Steamer SS Eastland

shared by Newslab on Jul 30
182 views
0 shares
0 comments
Steamer SS Eastland

Publisher


Designer


Tags

chicago

Category

History
Did you work on this visual? Claim credit!

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size