Click me
Transcribed

Nuremberg trials

Před 70 lety začal Norimberský proces Trest smrti oběšením Poprava odsouzených probela 16. 10. 1946. 20. listopadu 1945 začal soudní proces s hlavními představiteli nacistického Německa. Tribunál vitězných mocností měl posoudit podil viny 24 mužů a sedmi organizací na vedení útočné války a zločinech proti lidskost. Proces skončil 1. řijna 1946 dvanácti rozsudky smrli a několika doživotnimi a dlouholetými tresty. U dvou mužů bylo stiháni zastaveno (zdravotní stav, sebevražda před začálkem hlavniho ličeni), tři byli osvobozeni. Martin Bormann - vedouci kancelale Adolla Hilera a vedouci hlavni kancelale NSDAP v hodnosti fisskeho ministra (souren v neptitomnosti, pazdėji se ukázalo, že zemel j2 2.5. 1945) Čtyři hlavní body procesu Hermann W. Göring - fišský veltel letectva († 15. 10. 1946, krátoe před plánovanou popravou spáchal sebevražtu) Další hlavní soudci Francis Biddle - USA a prováděni dlouholetého plánu 2. Dočiny proti miru. a komplotu 1. Spiknuti. Připrava Henri Donnedicu de Vabres - Francie Předseda tribunálu a hlavní britský soudce kona Nkikenko - SSR 3 Vilečné zločiny. Porušeni mezinárodnich válečných konvenci 4. Zlodiny profi lidskosti Joachim von Ribbentrop - fišský ministr zahraničnich vécl. podepsal mj, pakto neúloteni se Sovitským svazem roku 1939 Plukovnik Geoftey Lawrence -Cen Nejvyssiho soudu ve Velké Britani vojáci O Wilhelm Keitel - náčeinik stabu vrchniho veltelstvi O płekladatelé O Ernst Kaltenbrunner - šef bezpečnostni služby O Alfred Rosenberg - ministr pro okupovana východní izemi obžalovaní O Hans Frank - guvernér Polska O Julius Streicher -vydavatel protitidovskeho listu Der Stürmer Hlavní žalobci O Fritz Sauckel - zmocnénec pro nasazeni pracovnich si O Alfred Jodl -náčenik operačniho štabu nemeckých oztrojených si O wihelm Frick - ministr vritra a ñšský proleklor v Čechách a na Moravě O Arthur Seyss-Inquart - guvernér Rakouska a rizozemský komisaf Francois de Menthon Auguske Champetier de Ribes - Francie Roman A. Rudinko - SSSR abhájce Robert H. Jackson - USA Hartley Schawcross - Velka Britinie Doživoti Rudolf Hess - vúdciv zástupce a po Hemanna Göringovi Htlerův druhý nástupce (11987 ve vezeni) Zajímavosti O Protokoly tribunálu obsahovaly 16 000 stran O Obkaloba předložia 2 630 dokumenti O Spotřebovalo se 5 milionů listó papiru O Použilo se 27 000 metrü zvukového filmu a 7 000 metrü fotografického filmu O Walter Funk - ministr hospodalstvi (propušten 1957 ze zdravotnich divodo, t 1960) o Erich Raeder - vrchni velilel námoinictva (propušlen 1955 ze zdravolnich düvodů, t 1960) Kde probíhal? O Bylo vyslechnuto 195 svědki a prostudováno 300 000 pfiselných pisemných výpovědi 20 let Proces se uskutečnil v podkrovnich prostorách norimberského Justičniho paláce v soudní síni č. 600. Norimberk byl vybrán ze dvou O Baldur von Schirach - vadoe sdrukeni Hiterjugend (propušlen 1966 po odpykáni trestu, t 1974) O Albert Speer - ministr zbrojni vyroby (propusin 1966 po odpykáni trestu, t 1981) 15 let o Konstantin von Neurath - do roku 1938 ministr zahraniči, prmi protektor Cech a Moravy (propuštěn divodo: O ZHedska symboliky (město bylo považováno za sidlo nacistcké strany) O Z Neciska praktického (dostatečné prostoma budova, ktera nebyla poničena bombardovanim a disponovala také vezenim- odsouzeni tak nemuseli byt převáleni). Co také přinesl? Norimberský proces ovivmil mezinárodní trestni právo. Jeho závěry přispěy k vytvořeni a přjeti mezinárodni korvence o genocide, Umiuvy o nepromičleinosti válečných zločinů a zločnü prot idskosti a čtyt Ženevských úmluv na ochranu oběli välky. 1954 ze zdravotnich divodo, t 1956) 10 let O Karl Dönitz - Htleriv nástupce ve funkci hlavy stätu (propušlen 1956 po odoykáni trestu, t 1980) NEWSLAB. OROJ WKPEDIAORG, NOVYBMER CZ. HSTOHY OON

Nuremberg trials

shared by Newslab on Nov 20
107 views
0 shares
0 comments
Nuremberg trials (20 November 1945 – 1 October 1946)

Publisher


Designer


Tags

germany trial

Category

History
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size