Click me
Transcribed

Leonardo da Vinci

Časová osa LEONARDO Leonardo da Vinci 1466–1476 Leonardo da Vinci se učil * 15. 4. 1452 pobiž Vinci v Toskánsku nedaleka Flarencie 12.5. 1519 ve francOuzském Ambaise na zámku Clos Luce Významný renesančni malif, architekt, prirodovédec, hudebnik a vynálezce. u jednoho z nejváženějšich uměicu té doby, Andrea di Cione (zvaný Verrochio), společně s Peruginem a Boticelim. DA VINCI Vinci 1469 Od tohato raku působil ve Florencii, kde vlád Lorenzo Modicejský zvaný i Magnifico. Leonardo da Vinci byl jedním z největších géniú všech dob. Řada jeho vizionářských pohledů předstihla svou dobu o více než 400 let. Pfedstavme si na chvil, jak brilantní byl život jediného člověka, který dokázal namalovat nejznámější umělecké dílo světa - Monu Lisu a který rovněž vymyslel předchůdce tanku či fotoaparátu. Připrava a tvorba výstavy „Da Vinci – vynálezy“, která je nyní k vidění v Praze, trvala deset let. Za čím vším je tento 194centimetrový muž, levák, o kterém se traduje, že byl vegetarián, homosexuál a pacifista, což bylo v jeho době velmi neobvyklé? Autoportrét (cca 1512) vytvoli Leonarda da Vinci podle svého cdrazu v zrcadle v dobe, kdy mu byla kolem šedesáti let. • Amboise 1472 Francie Stal se členem sdruženi florentských malifů. Vinci Projekt mechanického bubnu. Tento nákres pocházi z Kodexu Atanticus. Itálie 1481-1482 Matematika Da Vinci si po vzoru renesanční vzdělanosti zakládal na přesnosti a ideálních proporcích vyvozených z tzv. zlatého řezu. V matematice hledal kičk pochopení anatomie lidského tlela. Jako základ vlastnich bádání si osvoji Pythegarovu matematiku. Mriši ze San Donato a Soopeto si u nėj objednali obraz Klaneni ti králú, ale dio zústalo nedakondend. Da Vinci totiž v roce 1482 na pozvání vévody Ludovica Sforzy cdelel z Florencie do Miána. Hudba Hudbu da Vinci povatoval za druhé nejvýznamnějši tvůrči uměni hned po malifstvi, Sám krásně zpíval a hrál na hudebni nástroj Ara da braccio, předchúdce housi. Kromé taho vynalezi několik hudebních nástrojú, nepf. přenosné plano, mechanický buben nebo flétnu. Studie lebky 1483 s proporcemi. Studie pohybu oka pli členi. Bartolomeo Scorlione a bratrstvo Neposkvrnéného početi Panny Marie si u něj abjednali obraz Madona ve skalách. Fyzika Prirodni zákony da Vinci považoval za podstatu veškerých věcí. Mal velký zájem o optiku a světelné jevy, stíny a zvětšován. Vytvolil teorli fungování aka a správné rozlišoval mezi perifemim a centrálnim videnim. Zminky o astranomii se nacházeji v mnohých Leonardových kodaxech. 1485 Oblast jeho púsobnosti se rozšiñila o architekturu, vojenské intenýrstvi, stucium mechanického kétání a hudbu. Astronomie Paznatky z fyziky da Vinci aplikoval iv oblasti astronomie, Zisti, že je možné použivat čočky a zrcadla k pozorování planet a Mésice. Vyvracel také názor, že Země leži ve stiedu sluneční soustavy. 1495 Zrcadlová komora, která má osm stran a na každé z nich je zrcadio. To umožňuje pozorovateli vidēt ze všech stran jakýkoliv objekt umistěný v komoře. Zahájil práce na Poslední večeři v miånském kosteke Santa Maria delle Grazie. Jeden z návrhú ideálního města (1485). 1503 Zatal pracovat na dilech Mona Lisa a Bitva u Anghiari. Architektura Da Vinci navrhl několik kostelů, mostů a hradních opevnění, zúčastril se i architektonické soutěže na model kupole nad křiženim milánského dómu. Pravděpodobně žádný z jeho návitú však nebyl reaizován. Anatomie 1513–1514 V těchto letech púsobi v Řimě u Giuliana Medicejského a pobiral pravidelný plat. Jako prvni pitval lidská téla a vytvoňl podrobné nákresy pro pochopení lidské anatomie. Výrazně tim riskoval nafčení z kaciřstvi. Poprvé popsal dvojnásobné esovité prohnuti páteře a objevil aterosklerózu. Da Vinci snil a vytvoleni „ideálního města" se zdravým prostfedim, které by svět zbavila moru. Ideální města by byla vyprojektováno na základě konceptu jednoty a harmonie a umisténo v blizkosti velké řeky. Byla by v ném zabudována hustá sit kanálů architektonicko symetričnosti by bylo dosaženo pomoci složitých struktur apsid, výklanků, kapli a arkád. Studie dvou válečniků pro nástěnnou malbu Bitva u Anghiari. 1516 Přijal pozváni Frandiška L a přestéhoval se do Francie. O tři roky pozděj zde umira na náslocky mozkové mrtvice. Detaini anatomická studie Věděli jste, že... lidského plodu v délcze. některé da Vinciho kodexy były objeveny až ve druhé poloviné 20. stoleti? Nejznámější vynálezy Vymyslel napf. předchúdce vojenského tanku, fotoaparátu, automobilu, ponorky nebo potápěčského vybavení. Je autorem jednoduchých, ale funkčnich systémů s kuličkovými ložisky a ozubenými kolečky, které se použivaji iv dnešní době. Je považován za otce letectví, jako prvni se snaži zjstit, jak by Hidé mohi létat za pomoci kluzáku, padáku nebo vrtulniku (na obrázku vievo). Navrhoval i přistroje na měření času a inovativní modely budo a mechanických zařizení, zkanstruoval mosty bez lan a hřebů, žebřiky pro útok na pevnosti, kanony, katapulty, obrovské kuše a válečné vozy s kosami upevněnými na kolech. Da Vinci – Inventions Věděli jste, že... Da Vinci – vynálezy INVENTIKONS Malířství se dochovalo asi 6 000 stránek da Vinciho poznámek a nákresu? Lecnardo da Vinci považoval výtvané umění za nejušlechtilejší lidskou dovednost. Používal inovativni techniku olejové malby, která umožnila vštši prostorovost a barevnost. Techrika zvaná „sfumato" byla založena na jemné stinové malbě a zjemněni přechodů. Ve svých poznámkách (tzv. kodexech) délal da Vinci zámome specifické zkratky a chyby, aby chránil své koncepty. O Palác Lucerna, velký sál, Šlépánská 61, Praha 1 O 16. 6. - 28. 8. 2015, denně 10.00-20.00 - www.davincivystava.cz Nejznámější maliřská díla Madona ve skalách (1483-1486) Obraz vytvořený na objednáv- ku bratrstva Neposkvméného početi Panny Marie. Vitruviánský muž (cca 1492) voiký obraz uprostfed strany Poslední večeře (1495-1498) Ilustrace znázoriujici „dalý řez", ledy perlektni proporce ve vztahu k lidskému tělu. Da Vinci zde rozpracoval koncept řimského architekta Vitruvia. Náslérná maba v mikinském koslele, kdera spojuje interpretaci historické udalosti (Jezis naposledy stoluje se svými učednky) a inovativni da Vinaho styl a techniku. Dáma s hranostajem (1490-1491) Zvěstování (1472-1475) Mona Lisa (cca 1503-1505) Jedno z prvnich da Vircho del zobrazuje archandëla Gabriela, který zvěstuje Parně Mari, že i přes své panenství porodi dite. Obraz z forentského období da Vinciho tvorby. Pode odbornikú byla modelem Lisa Gherardiri, doera obchodnika s hedvábim. Dodnes koluje o obraze spousta legend. Olejová maba na plátné znázorňujicí Ceci Gallerani, milerku miárského vévody Ludovica Slorzy. ZDROJE DANCVYSTAACZ OFICALNÍ PROGRAM KVÝSTVE, WPEDIA.ORG NEWSLAB.

Leonardo da Vinci

shared by Newslab on Jul 30
815 views
2 share
0 comments
Leonardo da Vinci

Publisher


Designer


Category

History
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size