Click me
Transcribed

History of Photograph

Od destičky po mobil. Jak se měnila fotografie? Moderní technologie posunuly focení z oblasti specializované vědy přes umění až do každodenního života., Kdo ale stoji za vznikem fotografie? 7. března 1765 se ve francouzském městečku Chalon-sur-Saône narodil francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce, jeden z otců fotografie. Pohled z okna v Le Gras Joseph Nicéphore Niépce pořidi přibižně roku 1826 prvni dochovanou stálou fotografi na světé. Snimek byl pořizený z okna v komunitë francouzského departmentu Saint-Loup-de-Varannes pomoci camery obscury a cinové destičky pokryté živici při osmihodinové expazici. Výsledná fotograie měla rozmér 20x25 cm. SLOŽITÝ PROCES Camera obscura s předsáckou snimala obraz na asfaltovou vrstvu, která v asvédených Cástech tvrdla a vytvañila bilé plachy. Stiny jsau tmavé plochy cinové podožky po smyti neosvětleného asfaltu roztokem lavandulového oleje a terpentýnu. Joseph Nicéphore Niépce et e hod. Fotografický proces - výroba ČERNOBÍLÁ BAREVNÁ INSTANTNÍ DIGITÁLNÍ Umožňuje oprostit se od běžného, barevného pohledu na svět a lépa reprodukuje atmosféru fotografovaného mista. V době modemich technologii a programů na úpravu fotografi je mažné převést barevné fotografie na čemobié a zavzpominat tak na minule časy. Využivá médii schopných reprezentovat barvy. ktaré jsou chemicky zhotovené při fatografickém procesu. Vübec poprvé se barevná fotografie abjevila ve francouzském časopise L'llustration v roce 1907. Vyvinula ji společnost Polaroid Corporaion v pozdnich tyřicátých letech 20. stoleti. Nespornou výhodou je poskytnuti hotové fotografie během někdlika sekund od pafizeni abrázku diky fotoaparátu navženého výhradné pro tyto účly. V moderni dobé bychom se bez tohoto typu necbešli. Diky němu už neni zapotfebi vyvolávat fimy a čekat diouhé minuty na výsledek. Uživatel múže mit všechny fotografie stále u seba, a to bud ve svém počitači, tabletu, nebo v mobilnim telefanu. ČERNOBÍLÁ DIGITÁLNÍ negativní vyvolání digitální fotografie proces Expozice probihá automaticky, podle uživatelských nastavení (režimy Portrét, Sport, Nočni obloha apod.), podle nichž si sám přistroj nastavi potřebné hodnoty. Obraz se zaznamenává na pamětové médium (disketu, kartu, mikrokartu, vnitřní úložisté přístroje). Film nebo senzor fotoaparátu Exponovaný film se zpracovává Usušený film získá podobu je během expozice vystaven svētlu z fotografované scény. Cilivý fotografický materiál zachycuje světelné paprsky. Tim vzniká neviditelný latentní obraz. pomoci vyvoláváni, ustalování, černobilých negativú. Takto prani a sušeni. Výsledkem tohoto procesu je negativ snímku, na kterém je tmavé to, co bylo před objektivem světlé a naopak. je možné ho archivovat a kdykoliv použit k opětovné reprodukci. Fotografie Ize dále upravovat po stažení do počitače. Určeny jsou k tomu různé programy, ve kterých Ize mēnit barevnou hloubku, částečně ostrost, kontrast i jas nebo přidávat efekty. Dokonce Ize z barevných vytvořit čemobile fotografie. Upravené fotografie Ize bud přímo tisknout domácí tiskárnou, nebo si je nechat vytisknout ve fotolabu na fotografický papir. pozitivní proces Latentní obraz se vyvolá do podoby viditelného obrazu za použiti vývojky. Vētšina lidi své Vodný roztok chemikáli ukonči působení 2 vývojky na světlocitlivý materiál. Latentní obraz je již zviditelněný, ale ještě ne stálý. fatografie jiż netiskne, ale sdili je např. přes socilní sítě nebo ukládá na webová úložisté. Ustalovač vymyje zbytky nezredukova- ných střibrných soli; světlé části obrazu 3 pak už nemohou změnit barvu. Po ustálení se fotografický papir musi "vyprat" v čisté vodě a tim zbavit chemikáli. Tzv. zvětšením ve zvětšovacím přistroji Ize ziskat z negativu pozitivni materiál. Fotografický papir se kontrolovaně vystaví svētlu. Stejně jako u fotografování vznikne osvětlením latentní obraz. Béhem pozitivniho procesu je možné provést některé zásahy do konečné podoby snímků: opravit výřez, změnit kontrast či zesvětlit nebo ztmavit část snímku. Fotografických papirů je dnes mnoho typů lišicich se dle druhu tisku (inkoustový laserový) nebo kvalitativnich třid apod. Snímky se finálně upraví podle potřeby - Ize ořiznout okraje a provést retus. Odhadem se na internetu nacházi 500 bilionů až trilion fotografií z celého světa. Historické mezníky Kay 1837 1841 1850 1900 1978 1985 Francouzský výtvamik Louis Daguerre vynalezi tzv, daguerro- typii. Jadná se o první komplexni fatografický proces. Docházi pli năm k asviceni střibmé desticky ošetfené jodidem. Jako vývojka sloužiy páry ruti a nakonec se obrázek vloži do ustalovače. Britský vynálezce W. F. Talbot objevi novou fatografickou techniku, tzv. kalotypi, která nahradila daguerotypi. Kalotyple umožiovala snimáni na papir a vytváření paziivu z negativu. Tak bylo možné vyrobit rüzné mnotstvi kopii. Vznikaji deskové fotoaparáty, skienēné desky. Diky vynálezu kolodiového procesu (metody exponování a vyvolávání za mokra) se výrazně snižla doba expozice, Zataly vznikat kvalitni negativy a dokonalé reprodukce. Proces vynalezi Angičan F. S. Archar, Společnost Kodak, zakžená roku 1888 Georgem Eastmanem, uveda na trh první masové použivaný fatceparát Brownie. Slo o bax z lepenky, který využival svitkový film. Poutivali ha i tehdejši profesionálové. Konica představila prvni fotoaparát s automeickým zaostfováním a nastavovánim expozice. Diky této technologi již uživatelé nemuseli otáčet válcem objektivu tak, aby byl obraz na matrici ostrý. V poloviné 80. let byly představeny digitálni fotoaparáty Canon, v prodeji byly od roku 1988. Jajich princip vycházi z konstrukce klasického fotoaparátu, ale obraz müte byt okamžie zobrazen na zabudovaném displeji nebo nahrán do počitače obrizek viek da ZDROJE: FOTOMRARAT.CZ PHOTOGRAPHYJECUT.COM, DEJNYFOTOGRAFIE.CZ, CVUT.Cz. WOPEDAORG (NEWSLAB.e

History of Photograph

shared by Newslab on Mar 18
88 views
0 share
0 comments
History of Photograph

Publisher


Designer


Writer


Category

History
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size