Click me
Transcribed

Hiroshima and Nagasaki

Před 70 lety zničila Hirošimu atomová bomba Poodnitnuti Poatupimské deklarace rozhodl americký prezident Harry Truman o použti atomových bomb na Japorska Amáda vytrala dva dle s rorvinutou prúmysovou výrdbou, které netyly v prúběhu války přiís zasažery konvenčnim bombardovánim Bombarder Encla Gay dorazl koli pli dabré vidtanoti ve vitoe Den po dni S600 metru Alomová bomba Litle 4.8. 1945 Boy byla shozena z letada Padala Bombardery B-29 245 hodin 43 viein k predurčenému mistu exploze ve vytoe ani 610 metri nad méstem Wybuch nastal nad kinkou Shima Surgical, která byla vzdalena 240 metrů. Hrotimu zasahi 2ar o teplote až kokem 1 000 000 "C. Co nespali chen bylo počkozeno nebo znideno dúsledkem takové viny, kierá dosahovala rychlosti ač 1200 km/h Nad mosto vystoupal do výšky 20 kilometrů atomový hib. Pi vybuchu bylo zdemolováno vice než 62 000 budov z cekoveho počtu 90 000. [NOLA GAY 82 6. 8. 1945 6. 8. 1945 816 hodn shazuj letaky S varovánim obyvatelstvu cilových mést Z Tinanu vzieta B-29 Enola Gay s jadernou bombou nad Hrotimou. na palube 9. 8. 1945 345 hodn Vzieta B-29 Litte Boy explodue Bockscar s plutoniowou bombou Fat Man na palube. 9.8. 1945 11.01 hodn Bomba Fat Man explodue nad Nagasaki. Uranová bomba Počet obětí Hirošima 140 000 cbyvatel zahynulo pli vybuchu a krátoe po něm Osmé nejvétši mésto v Japonsku a významný vojerský Vybuch o sile pfistav s rozsáhlou 1kt odpovida explozi primyslovou výrobou Prefectural Promotion Hall Stavta zráma jako Dóm alomové bomby v Hircimě jako jedna z mále odoiala pumovému vybuchu Budovu, která leži pouze 150 metrú od epicertra, navti a postavil český archilek Jan Letzel. 1000 tui trhaviny TNT. Cekem zahynulo 220 000 obyvatel Hirosima Nagasaki Jeden z nejvittich motských pristavi v jžnim Japonsku Mei veky válečný význam z hlediska primyslové činnosti võetně výroby výzbroje a lod -80 000 ctyvatel zahynulo behem peti let po vybuchu 73 900 abyvatel zatynulo pri vybuchu a krátce po něm Cekem zahynulo 148 800 abyvatel Nagasaki -74 900 ctyvatel zahynulo behem piti let po výbuchu Hirokima Nagasaki Jak funguje atomova bomba? Dve casti obohaceného uranu nebo plutonia jsou standardri výbušninou Hirošima 6 spra 1945 Nagasaki 9 sipra 1945 Co bylo potom? uranova bomba: Little Boy plutoriová bomba Fat Man Vybuch nad Hirošämou zpisobil tlakovou vihu o sile 63 lerajoulu col pou zhruba dve pitiny dermi produkce Temelira pli piném výkonu Radus cekového zmičeni byl kolem 1,6 klometru s nisledným polárem v okruhu 11 km Vypaleny proti sobe. V misté nárazu bombarder bombarder Bockscar začne fenézová reakoe, která vyvola ničivý výtuch doprovazeny radcaktivnim zalenim Enola Gay Očnnost 16 kt uärmost. 21 kt näloe nálak 6,2 kg plutonia Nasledky výbuchu Po vibuchu vznkne obrovská a jasná chriva koule. Soutasne se od epicentra začne šim tlaková vina, která vzhledem k rychlosti kolem 1000 kmih bofi Všechny budovy v dosahu nekolika kometrů Kolem se šn také zhoubné neutronové a gama záfeni, ktero zpisobuje oskepnuti a smrteine popaleniny. 64 kg uranu Cerný dést Net se přeživši obyvatelé stači vzpamatovat ze samotného výtuchu, spueil se tev černý deif. Ten obsahoval radoaktivni materid, klery kantaminoval pinou vodu v Hrotimé. vyska 3m sirka 0,7 m vjška 33m sika 1,5 m Celkova hmotnost 1 km Ceková hmoinost 4000 kg Jakuza Japorská maie v obdobi po vjbuchu zoela ovláda zničené mésta Bez souchu rabovala 4500 kg zničeno tlakovou vinou zničeno tlakovou vinou a 2arem trosky a využivala male delik prodej drog ak jinjm neleghinim ännostem NuWSLAB. ZDROJ: WKIPEDA.CRG, VTILEISCZ HESTORYCO NEWSLAR.CZ, Bnc.co.UK CTAP 1 km

Hiroshima and Nagasaki

shared by Newslab on Aug 06
236 views
0 shares
0 comments
Hiroshima and Nagasaki

Publisher


Designer


Tags

war japan usa

Category

History
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size