Click me
Transcribed

Hiroshima – Bomber Enola Gay

Před 70 lety zničila Hirošimu atomová bomba Poodnitnuti Poatupimské deklarace rozhodl americký prezident Harry Truman o použti atomových bomb na Japorska Amáda vytrala dva dle s rorvinutou prúmysovou výrdbou, které netyly v prúběhu války přiís zasažery konvenčnim bombardovánim Enola Gay dorazila k cili pi dobré vidtainoi ve vytoe 9600 mem Den po dni Atomová bomba Litle Boy' byla shozena z letada Padala 43 Mésto zasahi 2ar o teploe kokem 1 milionu stuphů Co nespali ohen bylo počkozeno nebo znoeno dosedkem takové viny, kierá dosahovala rychlosti ač 1200 km/h Nad mésto vystoupal do výšky 20 kilometrů atomový hib. Pri vybuchu bylo znioeno vice net 62 000 budov z celkového podtu 90 000 [NOLA GAY 82 9. 8. 1945 345 hod B-29 Bockscar s plutoniovou bombou Fat Man na palube vzleta. 4. 8. 1945 6.8. 1945 Bombardery B-29 245 hod Z Tinianu vzieta B-29 Enola Gay 6. 8. 1945 816 hod Uranová bomba „Litle Boy s jadernou bombou plodue nad 9. 8. 1945 11.01 hod Bomba Fat Man exploduje nad Nagasaki shazuj letaky viein k pledurčenému mistu exploze ve výšoe asi 610 metri nad méstem Vybuch nastal nad 240 metrů vzdalenou kinkou Shima Surgoal ujueNOJER S obyvatelstvu cilových mést па раtoe Hrotimou Počet obětí Hirošima 140 000 coyvatel zahynulo pli vybuchu a krátoe po něm R® Vjbuch zpúsobil lakovou vinu o sile 63 terajouli, c02 jsou ztruba dve pétny denni produkoe Temelina pi piném výkonu. Radus cekoveho zničeni byl kolem 1,6klometrú s následným pazárem v okruhu 11 km2. Osmé nejvétši mésto v Japonsku a vjznamný vojerský Vybuch o sile pfistavs rozsárlou 1kt odpovida explosi primyslovou výrobou 1 000 tuni trhaviny TNT. Cekem zahyrulo 220 000 obyvatel Hirosima Nagasaki Jeden z nejvetsich motských pristavu v jžnim Japonsku Melo veiký válečný výzramz hledska primyslové činnosti võetně výroby výzbroje a lod -80 000 ctyvatel zahynulo behem peti let po výbuchu .73 900 abyvatel zatynulo pli vybuchu a krátoe po něm Fat Man Uannost 21 kt Nalat 62 ka pkutonia Velkost 33 m Little Boy Lannosf 16 kt Nalat 64 kg uranu Velkost 3m Cekem zahynulo 148 800 obyvatel ENOLA CAY Nagasaki -74 900 ctyvatel Hirokima zahynulo behem peti let po výbuchu Nagasaki Hirošima Jak funguje atomová bomba? Dve casti obohaceného uranu nebo plutonia jsou standardri výbušninou Nagasaki 9 sipra 1945 Co bylo potom? 6 spra 1945 uranova bomba Little Boy plutoriová bomba Fat Man Prefectural Promotion Hall bombarder Enola Gay Vypaleny proti sobe. V misté nárazu Dnes známá jako Dám atomové bonby Hirošimě, kterà jako z mala odolala pumovému výbuchu. Budovu, klerá leli pouze 150 metrü od epicentra, navihi a postavi deský archtekt Jan Letzel bombarder Bockscar začne fenézová reakoe, která vyvola ničivý výtuch doprovazený radcaktivnim zienim Očnnost 16 kt uärmost 21 kt posádka 393. letecký prapor pod vedenim mjr. Charlese W. Sweeneyho nälce nála 6,2 kg plutonia Nasledky výbuchu Po výbuchu vznkne obrovska a jasná chniva koule. Současné se od epicentra začne dift tlakova vna, ktera vzhledem k rychlosti kolem 1000 kmih začne bonit všechny budony v dosahu nekolka kikometrů. Kolem se sin také zhoutné neutronové a gama záfeni, klteré zpúsobuje oslepnui a smtehe popaleniny. 64 kg uranu Cerný dést Net se stačili pietivši obyvatelé vzpamatovat ze samotného vjbuchu, spustil se tzv Čemy deit, klerý obsahovat radicektivni malerial klerý zkortaminoval pinou vodu v Hirodime. vyska: 3m sirka 0,7m vjška 3,3m Sika 1,5m Celkova Ceková hmonost hmotnost: 400 kg 4500 kg Jakuza Japonská mafe v obdobi po vjbuchu zoela ovláda zničené mésto Bez soucni rabovala trosky a využivala malych dei k prodej drog a jnjm nelegihim ämostem zničeno tlakovou vinou zničeno tlakovou vinou a 2arem NuwSLAB. DROJE WKIPEDA.ORG, VTM EIS.CZ, HISTORY.COL, NEWSLAB.CZ, nC COUK 1 km

Hiroshima – Bomber Enola Gay

shared by Newslab on Aug 10
585 views
0 shares
0 comments
Hiroshima – Bomber Enola Gay

Publisher


Designer


Category

History
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size