Click me
Transcribed

Escobar Calendar

ס .5בה 59פי84LI 魯 05ן ולי %24 ללנase NAPOLES .הווויי ,נ( םי3פ? 3אפ VOTE PABLO יההו י18 %24 ינו VOTE PABLO 203 oood 9י2 3:9 %24 %24 0ood %24 %24 tood סיס) %24 bood ר ( -9>> %24 (Gt אG לוG לז< 33:3פ3 םי פc? 3 3 פ2 %24 םיו %24 %24 וום %24 %24 Gait יG 33 םג פ3 199 -פ6< כבו %24 הקב - ם9ן יא> VOTE 39 פי2 ו י@ eatt ,45ן ב 48י18 פ נ-9 ם3 פ?? לובC Caa %24 PABLO VOTE PABLO %24 מ> VOTE 44י18 %24 ) לצו ו3ר 1 רק רחז 人 CR $4 -f)ו בוש בחבן בקמ 1949 בלו אמיליו אסקובר גוויי ולד ב-1 לדצמבר, ם עיר ריגרו, קולוחביה לאבל דה חסוס דרי אסקובר, שהיה חקלאי במקצועו Laן ואמו המילדה ג1ויריה שהייתה מורה בית ספר יסודי. פאבלו היה ש ב תעת ילדים 1992 ל מתהילים במשפחת אסקובר. כוחות דלתא של ארצות הברית הצטרפו למר הכללי אחרי אסקובר. הם אימנו ןייעצו לצוות קוליאני מיוחד של המש טרה בשס לוק חיפוש " , שהוקם על nנת לאתר את אסקובר, קבןצה בשם "לוס פפס" (א שנרדפו על-די אסקובר), שמומנהעל ידי קרטל הסמים של קאלי, ביצע םערכה עקובה םדם של הקמה אשרבה ונרצחו יותר מ-300 מבין שותפיו של אסקובר. 1965 כמה משק יפים טועניש תשיה - "בלוק חיפוש", וגם אנשי הביון של ארגונים קולומביה ומא רצות הברית, בחאמץ שלהם למצוא ולהעניש את פבלו התחיל את קריירת פשע שלו בגיל 15 הוא ואחיו יו מ בית קב םקוסי ומכל חיש, 1989 אסק ובר, התנגשו עם "לוס פפס" או פעלו בשני הארגונים במקביל שיתןף לפי רכות נות הקרטל גלגל כ-30 םיליארד דולר בנה. הוא עצמ1, VOTE PABLO פולה זה התבט א בהחלפת מידע על תנת ר ללוס פס להרוס את תרגהש לס אסקובר, ואת השו ה שנשאר לו ישנם גם דיווחים שמספר אנשי "הבלוק חיפוש" הש שירתו במשימות הרג של "לופ תיפס". נחשב לאיש השביעי הכי עשיר בע ול ם. אסקובר אף םיסן את קבוצת דורגל "א תלטיקו נא סיונל" שלקחה את גביע ליברטדורס ב-1989. אסקובר גם למד באוניברסיה תופה מסוימת אך פרש ליחודיו ונמ לחיי הפשע לתסיד . לם ככל שהתרחבה האימפריה של אסקובר, כך גם גבר הלחץ האמריקאי על ממשלת קולומביה לעצור את אסקובר גרו לידיה. 1982 נבחר ב - 82 בציר םייצג לאסיפת הנציגים של הוגרס של קולומביה, כחלק מהמפלגה הליברלית הקולומביאנית עם ה תגברות הקריאות למעצרו החליט אסקובר לה סיר את הכפפות ולהכריז מלחה על םמשלת קולומ ת ה גרצח31 ןעמדים שונים לנשיאןת וחוסלו עשרות שופטים וע יתונאים. בין השאר, הוא היה אחראי לפיצוץ טה 203 של חברת התעופה אוויאא ופיצ בני ביב בבוגוטה ב- 1989 ה ווהב םארת בם " פלי ", שהייתה מצידת גן היות, שדה תופה ובריכות רבות. בכניסה לאחוזה הוא הציב את המטוס הראשון איתו העביר 1969 עא ותו נער, גנב מכ ברחובות מין, הבריח סיגריות והיה מעורב בהיממ ף כרטיסי לוט1. הוא הה גב ושומר רש וחר וע עשה כסף מהצד בחטיפה וסחיטה של אנשי עסקים בעיר סמים לארה "ב. 1993 המלחמה וגד א גמרה ב- 2 בדצמבר 1993, ראשר ניסה להימלט לה ה היפש" רפת. הוא נמצא מסתתר ד באחת שכוני מדיין בעזרת טכנולוגית רדין שסופקה על ידי ארצות הברית ובעזרת צוות 1991 מעקב אלקטרוני קולומביאני. בשנת 1991 אסקובר הסגיר את עצמו לממשל הקולוחביאני לאחר ששם 1985 סוף למעשים אלימים של טרור שנועדו להפעיל לחצ על הרשויות, ועל דעת הקהל. הוא עשה זאת כדי למנוע את הסגרתו לארצות הברית, וכדי לנוע את התנקשותו על ידי קרטל . אסקוב הובר לכלא רטי ומפואר משלו, אשר הרשו לו לבנות לנוחיותו בתמורה להסגרתו. אסקר סגר עסקמ ם ממשל הומביאני שכלל ח נות מאסר הבטחה שלא יסגירהו לארצות הבר, בתנאי שיפסיק כל פעילות 1975 היו חילופי אש בין אנשי אסקובר ויחיד השטרתית ולאחר קרב יריות מושך נורה ברגלו, גבו ומאחורא נ. לא הוכח ףא פ מי ירה אחרון בראשו של אסובר, והא ם הריגתו הייתה הוצא שררה ורג. יש ספק ולציות רבות ודו כל אחרי מותו של אסק ובר, התפרע קרטל מדייך שוק הקוק הך לדומיננטי בידי קרטל קל המ עד אמצע 1990 כשר המנהג הרגו או חטפו ל ידי הממשל . טענו שא ר עמד מארי ההש תלטןת על המפט העליון של קולומביה ב - 1985, בוצעה על ידי ארה הגרלה מאלני תנועת וא התפרסם בנת 1975 לאח םכביכול רצח סוחר סמים מקומי ב יו רסטרפ תנו רכש 14 ק'ג קוקאין, והודיע לכל אנשי רסטרפו לעבוד עבור1. "ה - 19 באפריל", אשר התןצאה שלה הייתה רצת פטי תקה משפט. בתחילת דרכו היה אסקובר מטוס אחד בלבדר שלפי תפורים היאה ט צע דדות ל מנת חר סמים תדמית ה"רובי הוד" של אסק ובר מש יכה להשפיע מדייה. במיוחד בין העניים שא סקובר עזר להם, והם קיננו על מותו. ללוויתו של אסקובר הגיעו 25 אלף אנשים, על הנת לחלוק כבוד עם קולומביאני הכי הפורסמ בעולם. לאחר שהופיעה כתבה בכלי התקשורת אודות הכלא המפואר עם טנות שהוא הרג כמ תעמיתי עסקיים כאשר באו לבקרו בכלא, דעת הקהל הכריחה את הממשל לפע ול , על מנת לרכך במעט את המוניטין שיצא לו ו, הוה ל תנ שיכוני םר תי חולי תי נסיות ואצטדיוני דו רגל שנתרמו לש ימןשס של םעוטי יכולת. להבריח סמים לפנמה ומשם לארצות הברית, בץ 196 התחתן אסקובר עם ריה יוריה. היו להם שני ילדים, חואן רו מנואלה. ווד1 3ונמ) VOTE (VOTE KיC) ו יey דאמ אsם) פי פc< ב2) VOTE PABLO ה םפר| אCy) 9 ל ם3 פ:9 ןפ334 פ33 תונC 3 פ-1? 3יל 0 48פ04 םי פ3ge Dיא פל [ 图 | כ18 VOTE תוכG C> ב ןוא VOTE VOTE 1אמ1t

Escobar Calendar

shared by Revio on Jan 04
267 views
2 shares
0 comments
A life story of Pablo Escobar told in the way of ancient Inca calendar. Each circle represents a period in his life and the information below explains his biography.

Source

Unknown. Add a source

Category

History
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size