Click me
Transcribed

Dimitrije Tocovic - Voice against War

TAKO JE GOV ORIO Srbin koji je hteo da zaustavi rat 1881-1914. T UCOVIC Osnovni uzrok svih nezgoda od kojih danas patimo i od kojih ćemo ubuduće mnogo patiti leži u tome što smo ušli u tuđu zemlju... Mi smo izvršili pokušaj ubistva spredumišljajem nad čitavom jednom nacijom. Sada imamo da ispaštamo kaznu. Ona je strašna: to je nepoverenje, pa čak i mržnja čitavog REKLI SU POVODOM POGIBIJE DIMITRIJA TUCOVIĆA „Ne samo srpski, nego ceo internacionalni socijalizam je pretrpeo težak gubitak smrću D. Tucovića. Niko kao on nije pripremao balkansko izmirenje za kojim danas toliko žude svi naši diplomati" OSNIVAČI LIDER SRPSKE Srbija je u balkanskim ratovima udvojila ne samo svoju teritoriju nego i broj spoljašnjih neprijatelja O UČEŠĆU SRBIJE U BALKANSKIM RATOVIMA SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE Žan Longe, francuski socijalista i poslanik, unuk Karla Marksa, 20. XI 1914. Ovo su O OSVAJANJU KOSOVA I Beogradsko novinarstvo je i vrlo nevaljalo i vrlo reakcionarno. Ono služi vladi, utire put za uvođenje reakcije, priprema duhove da lakše prime gušenje slobode. Neka čitaoci obrate „Zajedno sa vama sam oplakivao našeg dragog prijatelja Dimitrija Tucovića, jednog od najboljih u našoj socijalističkoj porodici" samo neki od ZLOČINIMA NAD ALBANCIMA poznatih citata D. T, podjednako aktuelni čak i danas, mada su izgovoreni pre više od 100 godina Ako bi se gledalo na cenzus onda ni sam božiji sin opet sišao s neba na zemlju, njega bi Nikola Pašić uvrstio u građane trećeg ranga (one koji nemaju pravo glasa) O (NE)POSTOJANJU OPŠTEG PRAVA GLASA Naša spremna za borbu protiv strani zavojevača nije u broju bajoneta već u istinski slobodama i reformama i stvarnom radu na kulturnom į materijalnim uzdizanju narodnih masa o KULTURNOMI EKONOMSKOM NAPRETKU SRBIJE jednog naroda Lav Trocki, ruski revolucionar, 13. IV 1915. „I pored naših razmimoilaženja sa'Tucovićem, mi smo svi bili uvereni da budućnost balkanske nažnju na tu sramnu uloe beogradskog novinarstva O (NE)SLOBODI SRPSKE ŠTAMPE socijaldemokratije zavisi od našeg zajedničkog rada i u ličnosti Tuco- vićevoj mi smo cenili jednog od najtalentovanijih boraca za Iako je bio najveći antiratni aktivista Kraljevine Srbije, D. T. se odazvao pozivu na mobilizaciju i kao kapetan II klase poginuo u bici na socijalizam." Hristo Kabagdžijev, lider bugarskih socijalista Svuda su žene dovedene u ekonomsku zavisnost prema čoveku, svuda su one... politički obespravljene, svuda se one održavaju u jednoj strahovitoj umnoj i moralnoj mizeriji. Svuda je žena rob u kući, rob u državi, u društvu 12.1 1915. „Među mnogobrojnim krvavim žrtvama koje je Internacionala podnela na bojnim poljima, Dimi trije Tucović je najpoznatija Nije srpska vlada ta, nisu srpski bajoneti ti koji će izvršiti ujedinjenje jugoslovenstva. To su narodne mase koje će izvojevanjem uslova za kulturni napredak izvojevati sebi slobodu i najuglednija žrtva“ Kolubari 20. XI 1914. godine Karl Kaucki jedan od najznačajnijih teoretičara marksizma, O POLOŽAJU ŽENA 11. XII 1915. Od 1947. posmrtni ostaci nalaze se na Slaviji u Beogradu O JUGOSLOVENSTVU I UJEDINJENU JUŽNIH SLOVENA Volterova tvrdnja da bedni narodi uvek vole da govore o svojoj prošlosti, nalazi sjajno opravdanje kod balkanskih državica, koje su na temelju svoje prošlosti htele urediti svoju budućnost “U njegovoj svijetloj pojavi javlja nam se utjeha da ni na našim horizontima nisu još sve zastave beznadno pale i smrt Dimitrija Tucovića... stoji kao putokazi na početku našeg puta u O SLEPOM ZANETOŠĆU ISTORIJOM civilizaciju“ Miroslav Krleža, hrvatski književnik #%23 Danas autor infografike: Gordan Brkić st po slobodu balkanski po njihov kulturni i socijalni razzvitak ne leži samo u nim grozotama, već u kodnevnom ratu naše nitivnosti sa evropskom ijenošću O ZAOSTALÓSTI BALKANA

Dimitrije Tocovic - Voice against War

shared by GordanBrkic on Aug 21
167 views
0 shares
0 comments
Infographic about Dimitrije Tucovic, founder and leader of Serbian social-democratic party from beginning 20. century. His party was only parliamentarian party in Europe which vote against military bu...

Publisher

Danas

Designer

Gordan Brkic

Tags

serbia europe

Source

Unknown. Add a source

Category

History
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size