Click me
Transcribed

Autumn tradition in Europe

Dušičky, listopadová Památka zesnulých BIS se Pamatia zesnuljch nebeli Dudičky den, pli kterém posistali vzpominaji ne svoje zemiele pribuzné a pliteie. Svitek vycháci ze zakofenéné viry, be dule ezanika zirovei s tilem a za určitých okohosti se mite navracet. Pazintali včetné tich, ktei maji k Bohu daleko, se tak zastavaji na hibitovech, čisti okol hrobi, pokibdaji vence a kvetiny a zapaluj svicky. Dusikky navezuj na svetek Vsech svatych, který se pode cirkeni iturgie siavi 1. Istapadu Vyrobte si dušičkový věnec CO BUDETE POTREBOVAT Deník radí Tradice a pověry Pade kove viy vystupu v pladvoder sku duie amlelych z odeke kde v planenedh pykaly 2a incty korpun (skamery nete palytyeno) zaradeny paci kielte bielfan amostrie scke estiny, kaitary. kové a jne stuty buan) apod akdy iky steré kvety koleri apod lanu pistol vétve jede, tsu nebe amku viad d ra durdteri POSTUP 2. listopad blettan, buxus,- Hespodai prota plrili lampy mislem nista dee. aty si duiky morly nat speniny Pamalka zesnulých. idove Dukicky vOR vyanemny den, na Slovensku panatný den) 1. listopad Bizdi se vedr napili vtadeniho mieka nebo se jim neskat sky se dde ocedy sudene kvity svátek Viech svatých (na Stvensku stuer svatk) jetabiny nebo jine barevne plody stuha Nejprve nestiteje vetvcky na mensi kousky a skladepe je tésné vedle sebe tak, abyste zairyi cely korpas De shni se vhazovaly rizne pekmy dakan epieplenau iky a daldi pfirodniny Kayt se rano azvale vondni kostela mty se auliky v do obue Na sviek Vech satjh se peky housky ve taru hnati poktenjch tem tv kot tyc Druty den se peily trv. dušičky kterjm byli otderovan 2etricia dud pooist Po ne ty urdery duldy z bene noky, dy z bie moky pay rodin Na izeni jhobeskeho Doudetska se pely tv. viesvate rohliky nebo vlewati aay iteré byly vitli net polvo ne nych nistech Cech Vervicky ometiveje viacin dratem. sby doble dely na korpusu. Konce dratu ustthnete a zapichnite do podotky fRalo se bepoudo Dulochp, aule zenteyah oplakivaji ve hichy Knét nà na Duky povoeno ee o p ponnech aziddrich mlich nost černe roucho vo kterim prochae nblov akropi sécenou vodu hroby Pomoci dretku neto tavné pistole venec czdobte podie viastni fantszie plirodrinami, stuhami apod. Pled vyrobou myslete na to, e po cadobeni se korpus zveti minimalné o pit centimetrů. Nasi pledovekrome kueina veroi peklata na hroby take kaninky a modi epu dud Modita 2vych prý pomárab disan odutt jch chvoji Halloween Historie Terlo englosaky sv napodbneoDutioy koleny V pravtare tadici Keủ Aby dhov kaf se ne plast hranci de 2ene mtvých vdal ne cestu ke msal anpani z vyditenjch lep Piwikali se do starjch hadri a malovali CCA S. STOLETI PR.NL Duscky maia pivod v keltsem vu Odtototo nokue1 Iadu ofciané sl vitek Samhain Tan ovaroa konec ta apotik Wech svatjch Ten prpomina viecny svetce nového roku, kery pead na1. kstapadu Vtenta den se prolinsi svit vych se zarobin a2i pomahalidim zenfdych svetem a otném kpe predat fio ocerovani 835 13. STOLETİ Zvyklost utivat Panaku vdech voných zemfeych seposupne roesrie po cele thpadni cirku na net sev drtenimkalendri nedortalo si obite, aty byli ochsren pled zlyni duchy Haloween je dres obibeni Navne u de, kleni se vydiaji v plevedich po donech piterycha zneych a koledaj o sladkost. Pokud je nedostancu mohou vywest neskou lotovinu Do cen neto pled vchod se div lucerny a dyw. tere maj chrant dondanost pled zkmysnosni uhi 836 Cirat Ludik batny vydl akar aby se svatek Všech svaych siavi iv Nimecku a ve Franci 609 Purodri cream vdech imskjch bohi Partheon by vysvicen jako klestansky chrám ve kterem se néo aponinet re zemle e oi vie ttenot Keltovea Slovane oboval ra otech poknyanpoe k umiteni zentelycha tamnjch si azpaloval otne Anglikanska drkev skovnost Due zrudila, nede viak dolo k obnoveni panaky vrimciangokatolchto hrui. Protestand netyl ve zuteri disked, ragt Mertinu Luherovi 731 Pape Rehor del vdramu s Petavime zldt kapli ke eti chvale viech svatjch Nana iby vetd vRme pnnho kkpadu ucival vectny se Bereditnsky opa Odioz trancourskeeho k v Saku nepodab pofact Vjudaiema me poninka nazentele predky e nisto Zdeby mei pravidié po cey zvat odikaat modibuzvanou kadi 2azemleo maku nebo ooe Prolo v2dovikem kalenda neni stanoven eden výrany den podtny Duam Víte, že. vmnuoni se v Podonoti savly Dutdy podubne jako Haloveen, spruvody sratideinych Ckny ratidi sout 2 inkpadi Pamatku vdech vernjch zemldlych (te Dutiky NEWSLAB.e Ro CE TACE.CT ORO C RERCE

Autumn tradition in Europe

shared by Newslab on Nov 02
76 views
0 shares
0 comments
Autumn tradition in Europe

Publisher

Newslab

Designer

Newslab

Category

History
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size