Click me
Transcribed

Auschwitz

OSVĚTIM Auschwata 11 (Rirkenau) Auschwitz (Osvětim) byl komplex německých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů. Jeho hrůzným symbolem se staly hlavně plynové komory, ve kterých pňšly o život statisice lidi, předevšim Židů. Před 70 lety, 27. ledna 1945, byl tábor osvobozen jednotkami Rudé armády. Toto datum si od roku 2005 připomínáme jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Auschwitz III (Monovita Buna) FREI Ausehwita I व हB Polsko OSVĚTIM KMENOVÝ TÁBOR Symbolem se stala vstupni brána sCynidkým nápisem Arbet macht fre Sidil zde veltel tabora Rudolf Hoes i gestapo. Nechvalné prosluly byl blok 11, zvaný burkr, s popravči čemou zdi. OŞVĒTIMI BREZA Nejvétši tábor osvétimského komplenu. Název byl odvozen od veenice, na jejimž územi byl zbudován. Skladal se z několka sektonů ohrazených astratým edektrifkovaným drálem OSVĒTIM I BUNA MONOVICE Nejvetti z asi 40 okolnich pracovnich táboru byl pojmenován pode vesnice Monowitz a chemických závodi Buna. V letech 1943 az 1944 fungoval jako samostatrý tábor. 1-4 SAUNA Od roku 1943 zde byli registrováni a dezinfkovári nove přichozi vizni určeni k otrockým pracim. Ve skutečnosti byli taveni identity a caračeni pouze vytelovanrym čislem. PLYNOVÉ KOMORY A KREMATORIA Do plynových komor, maskovanych jako sprchy. byl vhazován smrtici gklon B. Dalsi mistmosti byty urtené k zuzikováni mvých a jejch ikvidaci ve spalovacich pecich. OSVĚTIM II - BŘEZINKA „KANADA" Sektor byl zaměfen na fidëní oenného majetku obėti, od kobchů po zlato. Nezev vanki pode zdanive hojnosti, která zde v očich viato panovala STRÁŽNÍ VĚŽE Celý tibor byl obehnán ostnatym elektriikovaným drálem a po obvodu byly nékolk metrů od sebe umiskiny strážni věže. JEZÍRKO NA POPEL Popel z idských by vtazován do jam nebo mentiho jezika poblie krematorii. 1 B lg B If rrrrr rrrrr B lle LATRÍNY DŘEVĚNÉ BARÁKY Po okraji bloki se nachtzely latriny a umyvany Teprve od roku 1944 byly záchody tudovany pimo v něklerých vězeñských baráckch. Dfeviné baráky bez oken se začaly stavét v době masivniho Fozšilováni tábora. B Ild rrr rrrr B lle Byly extrérmné nevhodné pro život B Ilb B lla BI VSTUPNÍ BRÁNA BII B II Prvri ze čyf planovaných úseků tibora Březinka byl zbudovin na pleomu let 1941 a 1942. V konečne podobě se skladal z 62 baráki (30 chiových a 32 dlevéných), ve kkerých byly od léta 1943 vézněny výhradhé ženy, z desei budovs latinami a umývémami, dvou kuchyni a dvou borových skladi B la Karantémi tsbor B Ilb Terezinsky rodinný tábor Ble Madarský tabor Bld Mužský tiber Ble Cikánský abor BIf Nemocnični täbor B lg Kanada Práce na druhé lasi tabora začala v roce 1942 a byla Tz brancu smrti vedly do tibora od května 1944 koleje, po kterých přijždily transporty s idmi. Z věže nad brancu byl rochled na celý areál a na rampu, kde probihala selekce věznů dokončena ke konci roku 1943 Usek BIl byl rozdilen na sedm sektorů, tvofených zveké tást d'evenymi vezenskými baráky Nedokončený tibor zvanrý Mexiko byl urben pro likvidaci hiavně madarských Zidovek, které neprošly selekci a čekaly I na smrt v plynových komorách. DALŠÍ KONCENTRAČNÍ TÁBORY ARB Bergen-Belsen Sachsenhausen Terezín (Česká republika) Tranztri (přestupni) tabor na cestě do vyhlazovacich táborů (vetšinou do Osvetimi) Osvobozeni: 8.-9. 5. 1945 Buchenwald Dachau Mauthausen (Rakousko) Pracovni tabor (kamenolomy, munični továrny, zbrojovky) (Némecko) Pracovni, převátně mutský tabor (výroba pro německý zbrojni průmysl) (Německo) Sbérný tábor určený předevšim pro 2idy Osvobozeni: 15. 4. 1945 (britská armáda) (Německo) Pledevšim pracovni tabor (výroba pro německý zbrojni průmys) Osvobozeni: 22.-23. 4. 1945 (sovětská a polská armáda) (Německo) Pracovni tabor, sloutil jeko „modelové zafizeni pro astatni tabory Osvobozeni: 29. 4. 1945 (americká armáda) Osvobozeni: 5. 5. 1945 Osvobozeni: 11. 4. 1945 (americká armáda) (americká armáda) (Ruda armáda) NEWSLAB. AUSCHWITZ.ORG, HOLOCAUST.CZ WOPECIA.ORG, UDOWY.CZ, BERGEN BELSEN STIFTUNG NG DE, BUCHEMWALD.DE, KZ-GEDENKSTAETTE DACHAU DE, MAUTHAUSENMEHORIALAT, STIFTUNG BG.DE

Auschwitz

shared by Newslab on Mar 18
214 views
0 shares
0 comments
German nazi concentration camp Auschwitz in Poland

Publisher


Designer


Writer


Tags

nazi german

Category

History
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size