Click me
Transcribed

Fruits & vegetables - Shop smart

Φρούτα και λακανικά Ψωνίστε έξυπνα! Η σορροπημένη διατροφή μαζ με Την καθημερινή άσκηση . αποτελούν τον ακρογωνι αίο λίθο για Τη διατήρηση Τηs υγείας. Τα φρούτα και τα λακανικά Πρέπει να απoτελούν αναπόσηαστο κομμάι Τηs καθημερινής μας διατροφής Κάνοντας σωστό προγραμματισμό και θρεπτικές επιλογές μπορείτε να Τρτε γιεινά και οικονομικά Τα φρούτα και τα λακανικά, είναι ουσι αστικά Α pοναδική Πγή 6ιταμίνns C για τον ανθρπινο οργανισμό. Παρέκουν πληθρα Βταμινν , κνοστοικείων και αντιοζειδωτκν και είναι πλούσια σε φυτικές ίνεs , Που ενισκύουν Tmv κιVNTΙκότΝτα Του εντέρου μερίδες φρούτων και λακανικν την μέρα τουλάκιστον, Πρέπει να καταναλννουμε σύμφννα με τον Πγκόσμιο Οργανισμό Υείas (πΟ) (2 400 g Thv nuépa). Ωστόσο, νέες μελέτες δείκνουν ότι αν ωξηθούν οι ποσότητες αυτές ανξάνουν και τα οφέλη για Την νγεία . στο 50% Των ενρωπαϊκν κωρν η κατανάλνση φρούπων και λακανικν είναι καμηλότερη από τα 400 γρ. Την μέρα στο 1/3 Των κωρν κατανάλνωση είναι καμηλότερη από 300 γρ. ημερησίωs ο ΠΟΥ έκει ετιμήσει ότι n ανεπαρκήs Πρόσληψη φρούηων και λακανικν μπορεί να Προ καλέσει περίπου ο 14% 11% 9% Των θανάηων αnό καρκίνο στο γαστρεντερικό σίστημα Τwν θανάτων από ισκαιμιό καρδιακό Twν θανάrwν από εγκεφαλικό επεισόδιο επεισόδιο Οι έξυπνες αγορές δεν wφελούν μόνο το δικό σας Προύπολογισμό , αλλά και το περιβάλλον Ηξερες ότι 50% TwV Tpopipwv nou napáyovrai Παyκόσμιοs καταλήγουν στα σκουπίδια και Το μεγολύτερο μέρος ανν είναι φρούτα και λακανικά Ενα μεγάλο μέρος Της σπατάληs οφείλεται στη ανάρμοστη συμπεριφορά Των καταναλνην 30% wν καλλιεργηθένηuν Τροφίμων ση Βρετανία δεν φτάνουν ποτέ στα σημεία nλησns , γιατί δεν έκουν mv ιδανική εικόνα Οι Παράλογες anaτήσεις Των καταναλwτν οδηγούν και στη αυξημένη κρήση φντοφαρμάκwν, Προkειμένου να Παρακθούν Προϊόντα καλύτερns εγφάνισηs με σοθαρές επιπτσεις τόσο στην Ποιότητα Των ίδιwν Τwν Τροφίμων, όσο και στο περιβάλλον Η σπατάλη Τροφίμων σημαίνει σπατάλη ενέργειας , και φυσικν πόρων 550.000.000.000 κνθικά νερού κρησιμοποιούνται παγκοσμίως για τρόφιμα τα οποία Ποτέ δε φτάνουν στο Τραπέζ μας : Με Την λόγιστη κρήση νερού να ανεβαίνει κρόνο με το κρόνο σε συνάρτηση με Την αύξηση Του Πληθυσμού , ws Το 2050 αναμένονται σούαρά Προλήματα λειψυδρίας σε Παγκόσμια κλίμακα T σμαίνει Ψωνίζω έξυπνα, Σκεδιάστε το μενού Της ε6δομάδας . Φτάτε ένα Πλάνο με άση Τη Meooysiakń Aiatpopń. ΥΠολογίστε και τα ενδιάμεσα γεύματα , στε να γγοράσετε ακριδς ότ κρειάζεστε Φτιάξτε λίστα με TIS anaiToúµeVEs ανάγκες σας σε φρούτα και λακανικά Πριν Πάτε στην αγορά και μην napekkhíveTɛ anó αντήν. Προτιμήστε μικρέ Ποσότητε . Τιγαίνετε για Ψνια 2 φορές Την ε6δονάδα και γοράστε μικρές Ποσότητες φρούτων και λακανικν για να μην καλάνε και να diatnpoúvtai ppéoka. Ψωνίστε κορτάτο. Τηελέτες έκον αποδείξει στι όταν Πεινάμε είμαστε Πολύ Πιο επιρρεπείς σε νπερβολές και avBuyiEivá Tpópina. Κάντε έρευνα Mav napaovpeOTE anó Τις Προσφορές . Αν κάποιο φρούτο ήλακανικό είναι σε Προσφορά σκεφτείτε Πς μπορείτε να το εντάξετε στο εβδομαδιαίο σας ηλάο. ayopás. Eréyšte Τόσο Την Ποιότητ όσο και Τiν lodóTNTa. (Mnv συμβιβάζεστε μόνο με μια κομηλή τμή! Προτιμάτε Πάντα φρέσα και εποκιακά. ΈΤσι θα arlokouiosTE TO uéyiOTO TNS θρεπτικής αξίας και νοστιμιάς Γηε αυτόν τον ToórIo ariopevyetai n πρόσληψη κημικν συσιν, όηwς τα φντοφάρμακα και οι ορμόνες , Τις σποίες Τα Τρόφμα αντά μπορεί να Περιέκουν λόγω μη εποκικής διαθεσιμότητας Φτιάξετε τον δικό σας κάπο, φντέψετε τα δικά σας φρούτα και λακανικά Ίσwς για. κάποιουs αντό να μην. είναι Τόσο εύκολο, αλλά μερικές γλάστρες στο μπολκόνι είναι Αποθηκεύστε σωστά. Η σωστή anodńkevon μπορεί να Παρατείνει Τον xpóvo Swńs Twv φρούηων και Των λακανικν . Mia kadń λύση. Αντο θα Βoηθήσει , όκι μόνο τα οικονομικά σας αλλά και το Περιάάλλον w SuPermarket h Λϊκή; , . Η γορά φρούπων και λακανικν από τ s/n μα με Τα υπόλοιπα ψνια είναι μα Πολύ ΠραΤκή ΤαΚΤική και σε συνουασμό με Τη κρήση κου Πονιν και Προσφορν μπορεί να είναι και οικονομικά συμφέρουσα. Στη λαϊκή όμως θα Βρείτε μεγαλύτερη Ποικιλία σε ποιότητα και τον τόΠο Προέλευσηs όσο και στις τιμέ . Επίσhs Τα Προϊόντα Tηs λαϊκής είναι ασυγκρίmws Πιo φρέσκα . + Βιολογικά ή Συμβατικά Προϊόντα; in Τ ελευταία κρόνια τα 6ιολογικά Προιόντα έκουν κάνει Την ειφάνισή Τους δυναμικά ακόμη και στα ράφια Των s/m. Είναι πιο wφέλιμα από τα συμβατικά Οι απόψεις διίστανται . Τπ ολογικά φρούτα και λακανικά έχουν παρακθεί με φυσικό ΤρόΠο και είναι απολλογμένα από κημικά και φυτοφάρμακα he οα τα Πρστιμήσετε δε μεινετε μόνο την έκθεσή σας σε φντοφάρμακα, αλλά Προστατεύετε και το Περιβάλλον Βιλιογραφία European Food Information Council (EUFIC)/Frequently Asked Questions (updated 29/01/2015)/ accessed 30/1/2015 http://www.eufic.org/page/ ell page/ FAQ/faqid/fruit-vegetables-portions-per-day/ World Health Organization (2006). Comparative analysis of nutrition policies in the WHO European Region. WHO: Copenhagen, Denmark. World Health Organization (2009). Global Health Risks Summary Tables. WHO: Geneva, Switzerland. • Gustavsson et al. Global food losses and food waste, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2011 • Lundqvist, J., de Fraiture, C. and Molden, D., Saving Water: From Field to Fork - Curbing Losses and Wastage in the Food Chain. SIWI Policy Brief (Stockholm International Water Institute, Stockholm, 2008 medNutrition.gr Επμέλεια κειμένων Δημπτρά Εύn, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Σχεδιασμός Infographic Δρογούδη Σοφία, Σχεδιάστρια Οπτικής Επικοινωνίας O medNutrition 2015, All Rights Reserved.

Fruits & vegetables - Shop smart

shared by medNutrition on Jul 07
550 views
0 shares
0 comments
Do you know how to shop "smart" from the flea market and the supermarket? Do you know if you should prefer the "conventional" or "bio" products?

Tags

shopping bio

Category

Health
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size