Click me
Transcribed

erasmus MC infographic

WONDEN EINDVERANTWOORDELIJKEN UITVOERENDEN FASES WONDGENEZING ULCER VERBANDMATERIALEN CHIRURGISCHE WOND schematische weergave van het tijdsverloop van de fasen van wondgenezing WOND VERBANDMIDDELEN B.V. DECUBITUS EN IAD Praleratietas Mgate van fladen Dierteta Votoide ontwikeling en beemenden taxtieleptelate TRAUMATISCHE m voming an g Itammatoine nateete WOND ZORGVERZEKERAAR POLIS Reinging ONCOLOGISCHE WOND WOND CONSULENT MANTEL ZORGER VANUIT DE 14 DUUR/DAGEN BRANDWOND WIJK WIJK VERPLEEG- KUNDIGE * o, N. PLA TIe ZORGERS REGIEFUNCTIE PATIENTENPORTAL EXPERTISEFUNCTIE met ondersteuning aan de eindverantwoordelijke arts, zoals huisarts, verpleeghuis- arts of specialist, stellen wij u in staat snelle wondge- nezing te realiseren zonder de behandeling uit handen ARTS VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST WONDCONSULENTEN te geven. patient Stagnatie, achteruitgang of toename complexiteit 1. neemt Wond Wond WONDEXPERTISE contact op met een ontstaat genezing zorg- verlener EVERANCIER VAN WONDMATER VERANTE PATIËNT & WOR PATIENT JOURNEY Genezingsduur MANTEL- Route van de patient ZORG wondmaterialen VOERENDEN ONLINE COMMUNICATIE UITVO Behandelduur Communicatieplatform Behandelduur ERASMUS MC WONDEXPERTISE PRODUCTEN wondexpertise Erasmus MC 1 Expertisefunctie wondzorg nt ondertnine n de rindvesntwo ats huat, veigurt of specialit, de in stat selle wondgeneing te realseren znder de behandding ut hadnte ven 2 Regiefunctie wondzorg 3 Onderwijs 4 Onderzoek Epetie en advies n eoudge t g coma O Danostek nt hiedieve edintuentes O Advies met dagnose, behandeplan, weradt O utenden n indt an staputie Folow e-nontaring idelenrleden mtnl te ev tshding taninge ndohee ldt w den rut dedenite tg en t ndrkog nsar m ude ttet v nge over de wondrg r ubommdmw delet bandebd mdartonderuningbeden W ben spefieke epertse in bonde n kaltetode O MISSION STATEMENT G0 Eindverantwoordelijken en uitvoerenden in staat stellen om de meest optimale wondgenezing voor de patiënt te realiseren zonder daarbij de 20rg uit handen te moeten geven. SNOEI Bekijk hier de PDF online: www.erasmusmc.nl/wondexpertise COLLAGEN JARIES & AST ATFORM

erasmus MC infographic

shared by SnoeiV on Jan 11
22 views
0 shares
0 comments
Erasmus MC hospital, infographic i made for the Wound Expertise Center

Category

Health
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size