Click me
Transcribed

Blue-Green Algae

Nepřítel léta číslo jedna: sinice Co mohou způsobit? bolesti Navy zarudé odi Vysoké teploty lákají množství lidí k vodě. Jsou ale také nepřítelem koupališt a vodních nádrží kvůli ideálním podmínkám pro vznik sinic, které mohou způsobit vážné zdravotní potiže. Nejnebezpečnější jsou pro malé dět, těhotné ženy, staré lidi a alergiky. rýmu Vrytnicich, jezerecha řekách docházi v pamém lété ke mnaženi sinic. Zbarvaji hladinu do zelena a tvoři vodni kvěr. Pi pomalém proudeni vody apojejim zahriti kdlem 20 stupnů docházi k přemnoženi sinic. To se projenje produkci toinu ve vodnim ekoryatému dechove potike výjimečně také polkozeni jater Nejčasteji se sinice vyskytuji koncem léta (v srpnu nebo v prvni polovině zári). V poslednich letech docházi k masovému rozvoji sinic již v priběhu června. strevni a žaludečni problémy Sinice jsou jedny z nejstaršich organismů. Sehrály rozhodujici úlchu pri vytváření atmostéry vyrážky na Zemi. Diky jednoduché stavbé disponuji velkou schopnosti přežit i nepřiznivé podminky. Sihicim se dari v mělkých a pomalu tekoucich vodách. Posledni průzkumy ukázaly, że se vyskytuji ve vice net 83 % vodnich nádrži a toků v České republioe. Kde najdu informace o kvalitě vody na koupališti? Pokud vás zajimá, zdali se ve vaši rekreačni nádrži sleduje kvalita vody, obratte se na přislušnou krajskou hygienickou stanici. Na jejich oficálnich stránkách najdete üdaje o jednotivých koupalištich. Ty můžete najit také pod odkazem www.koupacivody.cz Poznám sám, jestli voda obsahuje sinice? • Monitorováni jakosti vody probihá obvyde jednou za čtmáct dní nebo jednou za měsic. Pi zhorlené kvalité se četnost odběrů zvyčje. Pi překročeni Imiti krajská hygienická stanice vydává zákaz koupáni. Vezměte si láhev se ziženým hrdlem (např. průrledná láhev od balených vod). Naplite ji vodcu a nechejte alespon 20 minut stát v klidu na svěde. Vytvorii se u hladiny zelený kroubek tvořený zelenými organismy ve tvaru sekaného jehliči nebo zelené krupice", jedná se o vodu obsahujici sinice. Hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích Kdo posuzuje kvalitu vody? Jakoset vody pro koupáni posuzaje krajská hygienická stanice, která stanovi hygienické požadavky na koupaliste. Kontrola jakosi vody musi být zahájena nejpozdej 14 dni před předpokládaným počatkem koupaci sezony. Voda vhodná ke koupáni se zhorienými smyslově postižitelnými vlastnostmi Voda vhodná ke koupáni Zhoršená jakost vody Voda nevhodná ke koupáni Voda nebezpečná ke koupáni Nezávadná voda s nizkou pravdépodobnosti vzniku zdravotnich problémů pi vodni rekreaci s vyhovujicimi smyslové postžtehými Nezávadná voda s nizkou pravděposctnosti vzniku zdravotnich problémů pri vodni rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vastnostmi, v připadě možnosti je vhodné se osprchovat. Mimě zvýšená pravděpodobnoct vzniku zdravotnich problémů pri vodní rekreaci, u nekterých vnimavých jedinol by se jž mohly vyskytnout zdravotni obtiže, po koupáni je doporučeno se ceprchovat. Voda neodpovida hygienickým Voda neodpovida hygienickým Co dělat, když se vykoupete ve vodě požadavkim a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupáni netze doporučt zejména se zákaz koupáni. pro citive jednce. požadavkum a hrozi akutni polkozeni zdravi, vyhlaluje se sinicemi? • Ve vodě byste nemeli být déle než deset minut. • Poté se osprchujte čistou vodou. • Až nakonec se utřete do ručniku. vastnostmi. (NEWSLAB. Zdroj: SZÚ, khejh.cz, wikipedia.org, sinice.cz

Blue-Green Algae

shared by Newslab on Jul 16
57 views
0 shares
0 comments
Blue–Green Algae

Publisher


Designer


Tags

pool swimming

Category

Health
Did you work on this visual? Claim credit!

Get a Quote

Embed Code

For hosted site:

Click the code to copy

For wordpress.com:

Click the code to copy
Customize size